Home Intervjuer Cyxone rapporterar Q3 och presenterar T20K

Cyxone rapporterar Q3 och presenterar T20K

Cyxone rapporterar Q3 och presenterar T20K

Cyxone rapporterar Q3 och presenterar T20K

3 november, 2022

Malmöbaserade Cyxone publicerade nyligen sin rapport för tredje kvartalet som vittnar om att bolaget fokuserar på fas IIb-studien med Rabeximod inom reumatoid artrit. Samtidigt som rapportsläppet presenterades de senaste framstegen inom T20K-programmet på en vetenskaplig konferens i Nederländerna. BioStock kontaktade tf vd Carl-Magnus Högerkorp för en uppdatering.

First North-listade Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Nyligen publicerade bolaget sin delårsrapport för det tredje kvartalet.

Cyxone rapporterar Q3

Cyxone redovisade en rörelseförlust i kvartalet om 11,3 Mkr, (jämfört med -11 Mkr under Q3 2021). Det operativa kassaflödet var under perioden -7,5 Mkr (-11,1 Mkr). Kassabehållningen vid kvartalets utgång uppgick till 40,9 Mkr.

Under perioden stärkte Cyxone sin ledningsgrupp genom att utse Ola Skanung till ny finanschef och rekryterade Erika Samuelsson till tjänsten som Chief Development Officer (CDO). Som CDO ska Erika ansvara för kliniska och icke-kliniska aktiviteter med bolagets läkemedelskandidater Rabeximod i RA och T20K i MS. Läs mer.

Milstolpe i RA-programmet

Den viktigaste aktiviteten för Cyxone just nu är fas IIb-studien APPRAIS med Rabeximod. Bolaget passerade en milstolpe i september när polska myndigheter godkände Cyxones kliniska prövningsansökan.

Polen är ett av flera länder som ska ingå i RA-studien, bolaget har även lämnat in ansökan i Ungern och Georgien. Nu väntar aktivering av kliniker och andra förberedelser för att kunna inkludera den första patienten i studien.

Cyxones tf vd Carl-Magnus Högerkorp gästade BioStocks studio för att berätta mer om fas IIb-studien, se intervjun här.

T20K-presentation under ECTRIMS

Även om mycket uppmärksamhet ägnas åt Rabeximod, har Cyxone gjort framsteg även i T20K-programmet. I slutet av oktober presenterade professor Christian Gruber de senaste fynden i Amsterdam vid den 38:e ECTRIMS-konferensen (European Committee for Treatment of Multiple Sclerosis). Den oberoende och ideella organisationen ECTRIMS är världens största professionella organisation med fokus på förståelse och behandling av MS.

Gruber är en av uppfinnarna bakom T20K, forskare vid Medicinska universitetet i Wien och medlem av Cyxones vetenskapliga råd.

De senaste prekliniska fynden indikerar att T20K i kombination med ett opioid-läkemedel fördröjer sjukdomsförloppet och att myelinförlusten i nervvävnaden minskar. Det innebär att kombinationsbehandlingen kan bli en ny behandling av MS enligt Gruber:

“Nya data från vårt labb visar att T20K har aktivitet på immunceller och signalering av kappa-opioidreceptorn. Detta gav oss möjligheten att undersöka fördelaktiga effekter i sjukdomsmodeller av multipel skleros. En kombination av T20K och ett känt opioidläkemedel har stor potential att bli en first-in-class sjukdomsmodifierande och remyeliniserande läkemedelskandidat för vidare studier. ” Professor Christian Gruber, Medicinska universitetet i Wien, i ett pressmeddelande.

Högerkorp kommenterar

Tredje kvartalet har således varit en händelserik period för Cyxone och det fjärde verkar fortsätta i samma takt. BioStock kontaktade Carl-Magnus Högerkorp för kommentarer kring rapporten, pågående aktiviteter och presentationen på ECTRIMS.

Carl-Magnus, rapporten visar att ni har en kassa på drygt 40 Mkr, vad kan du säga om den finansiella planeringen framöver?

– Vi reste kapital i början av året och har därför just nu en kassa som gör att vi kan avancera vårt arbete med den kliniska studien. Vi följer naturligtvis alla omvärldshändelser och är medvetna om hur makroekonomiska faktorer påverkar bolag som Cyxone. Under året har vi också genomfört en rad besparingsåtgärder och vi ser att vi nu har en adekvat och kostnadseffektiv budget på plats.

Kan du ge oss en uppdatering om vad som händer i Rabeximod-programmet just nu?

– Som vi tidigare kommunicerat fick vår Fas IIb studie APPRAIS godkänt av de polska regulatoriska myndigheterna, vilket är mycket betydelsefullt eftersom Polen utgör det kanske viktigaste landet för den här studien. I väntan på svar från Ungern och Georgien genomförs nu en rad förberedelser för studiestart. Utöver dessa tre länder kommer studien att köras i fyra andra länder i Europa samt USA. Ett omfattande regulatoriskt förberedelsearbete är därför på gång inför dessa inskick.

Professor Gruber presenterade nya fynd med T20K under ECTRIMS i förra veckan, vad betyder det för Cyxone?

– Cyxone har ett långvarigt samarbete med Professor Christian Gruber och kollegor på MUV kring utvecklingen av T20K. Med utgångspunkt från nya observationer som gjorts med T20K och k-opioid agonister (KOR) har det under året genomförts en rad uppföljande experiment för att bekräfta de teoretiska modeller vi haft. De genomförda experimenten visar här tydligt hur kombinationen med T20K och KOR verkar synergistiskt i att moderera utveckling av sjukdom i dessa modeller. Datan är mycket uppmuntrande och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med detta koncept i prekliniska modeller för att bygga en bättre bas för vidare utveckling. ECTRIMS är en relevant forskningskonferens där vi fick möjligheten att för första gången presentera våra nya fynd. 

Du är precis hemkommen från BIO-Europe, den stora parteringkonferensen, vad tar du med dig tillbaka därifrån?

– BioEurope är ett mycket betydelsefullt partneringevent där de flesta viktiga aktörer inom industrin är närvarande. Mötet som pågår i 5 dagar både fysiskt och digitalt ger möjlighet att interagera med potentiella partners och investerare. Från årets möte tar vi med oss många viktiga samtal med kontakter som vi etablerat sedan tidigare och en rad nya bekantskaper. Det är tydligt att det finns ett stort intresse för Rabeximod och vår planerade fas IIb studie. Många betonar vikten av nya orala sjukdomsmodifierande läkemedel.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev