Home Nyheter Pressad aktie trots utvecklingsframsteg hos Arcede Pharma

Pressad aktie trots utvecklingsframsteg hos Arcede Pharma

Tuff inledning på börsresan för Arcede Pharma

Pressad aktie trots utvecklingsframsteg hos Arcede Pharma

3 november, 2022

Lundabolaget Arcede Pharma har fått en tuff inledning på sin resa som noterat bolag efter avknoppningen från Respiratorius i somras. Det allmänna börshumöret har varit iskallt, vilket dragit med sig det prekliniska utvecklingsbolaget. Aktien handlas i skrivande stund till långt under den egna kassan, trots att utvecklingen i bolaget går helt enligt plan. BioStock tittar här närmare på hur marknaden värderar den potential som bolaget menar finns i forskningen.

Med sin läkemedelskandidat RCD405 riktar sig Arcede Pharma mot ett av läkemedelsindustrins största segment, läkemedel som behandlar olika respiratoriska sjukdomar. Segmentet står för nästan 10 procent av världens läkemedelsförsäljning, vilket under 2021 motsvarade knappt 80 miljarder USD. Mer specifikt är RCD405 tänkt som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, som står för ungefär hälften av den totala respiratoriska marknaden. Just nu pågår toxikologiska studier med kandidaten varefter en klinisk fas I-studie planeras.

Tuff inledning på börsresan

Klimatet var inte det mest välkomnande när handel inleddes i Arcede Pharma efter avknoppningen från Respiratorius under sommaren. Börser runt om i världen nådde sina lägsta noteringar för året, där högrisksektorer såsom bioteknik handlades särskilt svagt. Nasdaq Biotechnology Index hade vid den tidpunkten tappat cirka 20 procent från årsskiftet, en nivå som indexet fortfarande handlas kring när vi nu börjar röra oss mot vintertid.

Det sura humöret har lett till att många av bolagen i sektorn nu har ett börsvärde som är lägre än den aktuella kassan, något som BioStock tidigare rapporterat. Läs mer.

Arcede Pharma är ett av dessa bolag. Efter en intensiv öppningshandel – där aktien nästan nådde upp till fem kr – har aktien nu stabiliserat sig runt tvåkronorsstrecket. I skrivande stund handlas bolaget till ett marknadsvärde om cirka 11 Mkr, vilket kan jämföras med kassan som vid utgången av det första kvartalet uppgick till drygt 23 Mkr.

I mitten av september initierade Analysguiden bevakning på Arcede Pharma där man satte ett så kallat motiverat värde på 4,3 kr, d.v.s. cirka 130 procent över nuvarande kurs.

Genombrott för sektorkollega

Att uppskatta ett rättvisande värde inom bioteknik är en svår övning och sektorn som helhet är känd för sina tvära kast på aktiemarknaden. Sett ur ett investeringsperspektiv kan det vara intressant att jämföra bolagets börsvärde med andra aktörer inom det respiratoriska området. Visserligen kan det vara vanskligt att göra den här typen av direkta jämförelser eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till, men det ger ändå en fingervisning om hur marknaden värderar den här typen av projekt i rådande klimat.

En av de faktorer som skiljer RCD405 från befintliga behandlingar är att den har en dubbel verkningsmekanism – den verkar både relaxerande och antiinflammatoriskt. Just den antiinflammatoriska effekten är en viktig komponent i behandlingen av KOL-patienter. En hög inflammationsnivå leder ofta till svåra och akuta skov och är förknippat med en hög dödlighet. Ett projekt som i det hänseendet liknar RCD405 är ensifentrine som utvecklas av brittisk-amerikanska Verona Pharma.

Bolaget kunde nyligen presentera positiva fas III-data, något som fick aktien att rusa över 100 procent på Nasdaq i USA. I skrivande stund handlas Verona Pharmas aktie i cirka 10 USD, vilket motsvarar ett börsvärde på drygt 770 MUSD. Som vi var inne på tidigare är det inte riktigt jämförbart med Arcede Pharma, som ligger i en helt annan utvecklingsfas, men hur andra aktörer värderas är trots allt en indikation på marknadens förväntningar på en godkänd kandidat inom bolagets indikationsområden.

Flera stora avtal i sektorn

En annan referenspunkt som kan användas vid den här typen av värderingsbedömningar är tidigare genomförda affärer. Även här kan Verona Pharma lyftas fram som exempel. I juni 2021 ingick man ett licensavtal med det Shanghai-baserade läkemedelsbolaget Nuance Pharma gällande rätten att marknadsföra ensipentrinepå marknader i och omkring Kina. Affären var i sin helhet värd 219 MUSD och innebar en förskottsbetalning på 40 MUSD till Verona.

Ett annat exempel är taiwanesiska Oneness Biotech som i april 2020 licensierade ut sin läkemedelskandidat FB825 till danska Leo Pharma för totalt 570 MUSD plus royalties. FB825, eller LP0201 som den heter nu, utvecklas för behandling av atopiskt eksem och allergisk astma.

En av de större affärerna inom området på senare år skedde i somras när Royalty Pharma förvärvade royaltyrättigheterna till storsäljaren Trelegy för totalt drygt 1,6 miljarder USD. Trelegy är en kombinationsbehandling där en inhalerad kortikosteroid kombineras med två bronkodilaterande substanser för behandling av KOL och astma.

Jämförelse kan ge fingervisning

Även om det är många parametrar som skiljer bolagen och affärerna ovan med Arcede Pharma kan de dock ge en viss fingervisning kring vilket intresse och vilken betalningsvilja som finns i sektorn. Arcede Pharma är fortfarande i ett mycket tidigt skede av sin utveckling och det kommer dröja många år innan ett avtal kan komma på tal. Samtidigt är det viktigt att påpeka att bolaget hittills har lovande data, både vad gäller den farmakologiska effekten och de fysikalkemiska egenskaperna.

Dels verkar RCD405 via helt andra receptorer än de läkemedel som för närvarande finns på marknaden och så har substansen även goda möjligheter att kunna formuleras som ett inhalerbart läkemedel. Man ska också komma ihåg att när tiden väl är kommen så är det till en av världens största läkemedelsmarknader som bolaget riktar sig, med en helt ny dubbelverkande verkningsmekanism.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev