Home Nyheter Hektiskt halvår väntar Pharmacolog

Hektiskt halvår väntar Pharmacolog

Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt
Mats Högberg, vd, Pharmacolog

Hektiskt halvår väntar Pharmacolog

1 juli, 2022

First North-bolaget Pharmacolog ser en ökad kundaktivitet trots covid-19, Ukrainakriget och prisökningar. Striktare myndighetskrav i Europa och USA på säker hantering och beredning av läkemedel driver på efterfrågan inom sjukvården för bolagets system för kvalitetskontroll. Pharmacolog går nu in i sommarsäsongen med en förväntan om ett hektiskt andra halvår med ökade försäljningsvolymer.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Bolagets mål är att förhindra medicineringsfel och att säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla injicerbara läkemedel.

Pharmacolog har utvecklat och säljer tre produkter: DrugLog, WasteLog och PrepLog. Produkterna hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen.

Striktare myndighetskrav ökar efterfrågan

Pharmacolog har observerat en stigande aktivitet i kundbasen på grund av ökade myndighetskrav i Europa och USA på förbättrade rutiner vid beredning av läkemedel.

Idag saknas kostnadseffektiva system för kvalitetskontroll på sjukhus och sjukhusapotek så väldigt få har möjlighet att genomföra en slutlig kontroll av ett iordningställt läkemedel. De nya direktiven innebär att aseptisk produktion av läkemedel skall ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP). Med de skärpta myndighetskraven ökar efterfrågan på Pharmacologs system DrugLog och PrepLog som stödjer sjukvården att följa de striktare reglerna.

Lansering av Pharmacolog Dashboard

För att ytterligare stödja kundernas läkemedelsrutiner har bolaget utvecklat Pharmacolog Dashboard, som rönte stort intresse när den presenterades vid den årliga europeiska apotekarkonferensen EAHP i mars i år.

Pharmacolog Dashboard är ett webbaserat verktyg för att övervaka och analysera genomförda läkemedelsberedningar. Tanken är att verktyget tillsammans med DrugLog, PrepLog och WasteLog ska ge en överblick över sjukhusets kvalitetskontroller för att maximera patientsäkerheten och minimera risken för att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer.

Fördubbling av installationer

2021 var något av ett genombrottsår för Pharmacolog. Bolaget fördubblade sin installerade bas och har nu mer än 50 installerade system i klinisk användning. Detta är resultatet av en kombination av riktade försäljningsoperationer från både direktförsäljning och via bolagets strategiska partners Codonics och B.Braun.

I år har utvecklingen fortsatt med flera installationer och orders i Europa och USA. Flertalet system levererades under Q1 i Spanien och bolaget ser en fortsatt god utveckling i landet under resten av 2022. Läs mer.

I juni erhöll Pharmacolog två nya ordrar på DrugLog-systemet, varav det ena kommer att placeras på Centre Hospitalier Lannion-Trestel i Lannion, Frankrike. Det andra DrugLog-systemet installeras på Hospital Delta i Auderghem, Belgien. Båda avtalen ingås med Pharmacologs dotterbolag i Frankrike.

Accelererad tillväxt i USA

Pharmacolog siktar också på att accelerera tillväxten i USA och har intensifierat samarbetet med partnern Codonics. Nyligen meddelades att samarbetet resulterat i två installationer av WasteLog-systemet på två nya sjukhusanläggningar och ytterligare en order på åtta WasteLog-enheter.

Pharmacologs vd Mats Högberg kommenterade nyheten i ett pressmeddelande:

“Codonics gör ett bra jobb med att marknadsföra våra lösningar och vi börjar nu se resultatet av marknadslanseringen i slutet av förra året. Försäljningstratten växer snabbt i takt med att efterfrågan på effektiv utrustning för avfallskontroll ökar. Båda företagen är tacksamma över att vara en del av lösningen som hjälper till att förhindra att vårdpersonal drabbas av missbruk av opioider och andra narkotiska läkemedel.”

Bolaget har också initierat ett projekt för att etablera sig på den japanska marknaden genom att hitta en lokal partner, vilket enligt Mats Högberg är mer kostnadseffektivt än att etablera ett eget dotterbolag i landet.

Hektiskt halvår väntar

Under första halvåret har Pharmacolog även avancerat i samarbetsprojektet med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö för utveckling av ett system för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.

Projektet anses vara viktigt för att uppnå en effektivare användning av antibiotika och minska risken för utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar. Projektet är nu i andra fasen med målsättningen att nå validering av Pharmacologs teknik i klinisk miljö.

Med det pågående utvecklingsprojektet, och den ökade efterfrågan av produktportföljen, förväntar sig Pharmacolog ett hektiskt andra halvår med fokus på att nå ökade volymer och lönsamhet.

Läs mer om Pharmacolog här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev