Home Intervjuer Stort intresse för Pharmacologs senaste utveckling vid EAHP

Stort intresse för Pharmacologs senaste utveckling vid EAHP

Stort intresse för Pharmacologs senaste utveckling vid EAHP

1 april, 2022

I förra veckan hölls den årliga EAHP-kongressen i Wien, där apotekare från hela världen samlades för att diskutera de senaste rönen i branschen. På plats fanns Uppsalabolaget Pharmacolog som visade upp flera produktnyheter, vilka rönte stort intresse bland kongressdeltagarna. BioStock kontaktade bolagets vd Mats Högberg för att få veta mer.

Medicinteknikbolaget Pharmacolog utvecklar produkter för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Produkterna gör det möjligt att snabbt och enkelt verifiera att en läkemedelsberedning är korrekt med avseende på substans och koncentration, vilket minskar risken att patienten får felaktig medicinering.

Att det är viktigt att personalen får all hjälp den kan få har inte minst blivit tydligt i och med det ansträngda läget som pandemin inneburit för sjukvårdspersonalen, vilket var ett tema vid årets EAHP-kongress (European Association of Hospital Pharmacists). Att det runt om i världen dessutom införs strängare regelverk kring läkemedelshantering sätter så klart ytterligare press på en redan pressad yrkeskår. Det är här som Pharmacolog ser sig själva fylla en viktig roll.

Du kan läsa mer om de ökade kraven på läkemedelskvalitet här.

Presenterade flera viktiga nyheter under EAHP

Årets upplaga av EAHP-kongressen var den 26:e i ordningen och lockade över 1900 farmaceuter från 50 länder. På kongressutställningen fanns även Pharmacolog representerade, som passade på att presentera några viktiga produktnyheter.

Bland annat introducerades Pharmacolog Dashboard, ett webbaserat verktyg för monitorering och analys på distans av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar. Tanken är att verktyget tillsammans med systemen DrugLog, PrepLog och WasteLog ska ge en helhetsbild över sjukhusets kvalitetskontroller, för att kunna maximera patientsäkerheten och minimera risken att narkotiska preparat hamnar i fel händer.

Med Pharmacolog Dashboard kan användaren få rapporter och statistik. Produkten gör det också möjligt för en senior apotekare att hjälpa till på distans vid komplicerade läkemedelsberedningar. Tanken är att Pharmacolog Dashboard ska lanseras under det andra halvåret 2022.

Ny hårdvaruplattform ska möjliggöra uppskalning

Bolaget presenterade även PrepLog på en helt ny hårdvaruplattform. Den nya plattformen har tagits fram för att i första hand kunna producera större volymer när man nu börjar växla upp sin försäljning. Man säkerställer i och med detta också den framtida leveransen av viktiga komponenter. Den nya hårdvaruplattformen kommer att vara tillgänglig för PrepLog under det andra halvåret 2022 och kommer senare även för DrugLog och WasteLog.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Pharmacologs vd Mats Högberg för att få veta mer om bolagets deltagande på EAHP och de senaste produktnyheterna.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

För den som inte var på plats på EAHP-kongressen i Wien, vilka teman diskuteras inom den europeiska sjukhusapotekarvärlden just nu?

– Ett tema som vi särskilt noterade var att iordningställa läkemedel för flera patienter samtidigt. Det går till så att apoteken bereder en större mängd av t.ex. insulin i en viss koncentration för att därefter dela upp det i mindre volymer för att snabbare kunna ge till patienter. Uppdelningen görs då med hjälp av automatiserade system som fyller flera sprutor samtidigt.

– Det finns krav på kvalitetskontroll av det iordningställda läkemedlet och många kunder söker därför efter lämpliga system för att kunna verifiera baslösningen. Även företag som tillverkar robotar som fyller sprutor och infusionspåsar var mycket intresserade av våra lösningar, då kvalitetskontroll är en förutsättning för att kunderna skall kunna börja använda deras teknologi.

Med Pharmacolog Dashboard släpper ni er första mjukvaruprodukt. Kan du berätta lite om vad som lett fram till utvecklingen av den här produkten?

– Det är i huvudsak två anledningar till att vi lanserar Pharmacolog Dashboard. Den första är för att underlätta för våra kunder att få en bra överblick över sitt kvalitetsarbete och de tester som de genomför. Den andra är att vi ser stora affärsmöjligheter i att erbjuda våra kunder ytterligare tjänster och mjukvarubaserade funktioner som underlättar deras arbete.

– I och med att våra produkter är uppkopplade mot molnet kan vi mycket enkelt och kostnadseffektivt erbjuda avancerade tjänster som expertstöd, analys av avvikelser, förebyggande support och möjligheterna stannar inte där.

Vad såg ni för intresse för Pharmacolog Dashboard under EAHP?

– Pharmacolog Dashboard väckte stort intresse och uppskattning. Att kunna få en samlad bild över kvalitetsarbetet när det gäller beredning av viktig medicinering underlättar avsevärt för apotekare verksamma på sjukhusapotek.

När det gäller den nya hårdvaruplattformen, vad innebär den utöver att ni nu kan producera högre volymer?

– Vid utvecklingen av den nya hårdvaruplattformen har vi förbättrat designen och uppdaterat ett antal nyckelkomponenter i systemet för att framtidssäkra plattformen. Parallellt har vi också sett över kostnadsbilden och gjort vissa justeringar för att förbättra våra marginaler.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev