Home Nyheter Immunicum byter namn till Mendus

Immunicum byter namn till Mendus

Immunicum Mendus 2022

Immunicum byter namn till Mendus

1 juli, 2022

Bioteknikbolaget tidigare känt som Immunicum drivs och handlas numera under namnet Mendus. Bolaget, som utvecklar immunterapier för cancerpatienter med tumöråterfall, menar att namnbytet skall återspegla dess mognad och långsiktiga ambitioner.

Bolagsverket har godkänt Immunicums namnbyte, och heter alltså numera Mendus. Sedan den 27 juni handlas bolaget på Nasdaq Stockholm under det nya namnet. Valet av namn skall reflektera bolagets utveckling till den numera bredare ställningen inom immunterapi för tumöråterfall, samt dess mognad mot en global position.

Sammanslagningen med DCPrime

Den breddade positionen härrör från förväret 2020 av DCPrime, vars inriktning var på vacciner för tumöråterfall. Målet med sammanslagningen var att etableras som en globalt ledande aktör inom utvecklingen av cellbaserade immunterapier mot cancer. Utvecklandet av underhållsterapier är ett mycket viktigt fokus i dagens behandling av cancer, eftersom många patienter drabbas av tumöråterfall på grund av cancerns förmåga att växa tillbaka med än större kraft. Detta är något som starkt bidrar till den höga dödligheten.

Genom förvärvet av DCPrime gavs tillgång till tumöråterfallsvaccinet DCP-001, som redan då visade på uppmuntrande kliniska resultat för blodburna tumörer. Mendus andra kandidat ilixadencel är indikerad för gastrointestinala stromalcellstumörer (GIST). Sammanslagningen av bolagen ledde därför till en pipeline som täcker såväl solida som blodburna tumörer, och således en stärkt position inom området för tumöråterfall. Här går att läsa och höra mer om detta.

God utveckling

Sedan dess har utvecklingen gått framåt, och förvärvet av DCPrime ser än så länge ut att vara ett klokt beslut. Så sent som i maj i år tog Mendus stora kliv mot sitt mål att leverera en ny behandling för tumöråterfall, som är en av de största utmaningarna inom cancerterapi.

Huvudkandidaten DCP-001 utvärderas, utöver fas I-studien ALISON med indikationen äggstockscancer, i en fas II-studie benämnd ADVANCE-II för behandling av akut myeloid leukemi. I maj meddelade bolaget positiva interimsdata avseende det primära effektmåttet mätbar kvarvarande sjukdom (MRD). Datan tydde på en betydande terapeutisk potential att kontrollera MRD, som också är en stark prediktor för återfalls- och total överlevnad – alla parametrar vars vikt har belysts mer och mer och fortsätter att göra så. Läs mer om detta här.

Namnbyte skall reflektera bolagets position

Utvecklingen av bolaget, som alltså tycks ha fått en ordentlig knuff i rätt riktning efter sammanslagningen – vilket resulterat i en bredare position vad gäller utvecklandet av underhållsbehandling för tumöråterfall, skall speglas i det nya namnet. Detta framgår också i ett brev av vd Erik Manting som påtalade kopplingen mellan det nya namnet och bolagets anda:

»Jag är stolt över de prestationer som vårt team har uppnått i och med integrationen av Immunicum och DCprime, två bolag som på många sätt har vuxit ur sina namn. Teamet som håller på att samlas i Stockholm och Göteborg, Sverige och i Leiden, Nederländerna, har otrolig erfarenhet av allogen dendritcellsbiologi, de många interaktioner och vägar som är involverade i att bygga anti-cancerimmunitet, samt klinisk utveckling och tillverkning av sådana cell-baserade produkter från laboratoriet till kommersiell skala. Allt detta uppnåddes under en av de tveklöst svåraste tidsperioderna på senare tid, med både covid och global instabilitet. Vårt varumärkesbyte ligger helt rätt i tiden för att fånga denna utveckling och återspegla den nya gemensamma andan i vårt internationella team.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev