Home Intervjuer Medvind i Spanien för Pharmacolog

Medvind i Spanien för Pharmacolog

Pharmacolog medvind i Spanien

Medvind i Spanien för Pharmacolog

2 juni, 2022

Även om försäljningen Q1 inte riktigt blev vad Pharmacolog hade hoppats på, kunde bolaget rapportera om positiva tecken om att den spanska marknaden kommit igång ordentligt och att flera innovationer lanserades under perioden. Pharmacolog meddelade även en satsning på patientnära antibiotikamätning och bolaget har påbörjat andra fasen i utvecklingsprojektet med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö. BioStock kontaktade vd Mats Högberg för att veta mer.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Bolagets egenutvecklade produkter DrugLogWasteLog och PrepLog säljs till apotek och sjukhusavdelningar. Produkterna hjälper personalen bland annat att förhindra medicineringsfel och säkerställer att patienten får korrekt läkemedel i rätt koncentration.

Nya ordrar ger medvind i Spanien

Under det första kvartalet fortsatte samarbetena med B. Braun och Codonics att bära frukt, med flera installationer och order i Europa och USA. Bland annat installerade B. Braun ett komplett DrugLog-system på sjukhuset La Fe i Valencia. Partnern la ytterligare två order i Spanien på DrugLog-systemet till Hospital General Universitari de Castelló och Hospital Universitaro De Badajoz. Bolaget ser en fortsatt god utveckling i Spanien under resten av 2022.

Affärsmöjligheterna ökar i USA

Pharmacolog fortsätter att bryta ny mark i USA. Under senaste kvartalet valde Gundersen Lutheran Medical Center i La Crosse, Wisconsin att använda WasteLog inom deras program för att förebygga sk Drug Diversion. Under perioden beställde även Codonics sina två första DrugLog-system i USA som kommer att levereras till ett ledande universitetssjukhus på USA:s västkust.

Bolaget menar att dessa båda DrugLog-order kommer att innebära nya affärsmöjligheter på den amerikanska marknaden, vid sidan av försäljningen av WasteLog-system. Detta, särskilt eftersom marknaden öppnar efter pandemin och det nu går att göra fysiska kundbesök och presentera portföljen och bolagets nya innovationer på plats.

Försäljningen under kvartalet hamnade på strax över 2 Mkr, jämfört med 2,5 Mkr under föregående års första kvartal. Omsättningen var lägre än väntat, men enligt bolaget har detta att göra med några affärer som inte hann levereras under kvartalet.

Nya innovationer lanserades på EAHP

Vid sidan om nya order och leveranser introducerade Pharmacolog i mars sin senaste innovation: Pharmacolog Dashboard vid EAHP-kongressen i Wien, vilket väckte stort intresse och uppskattning, enligt bolagets vd Mats Högberg i en intervju med BioStock. Läs mer.

Pharmacolog Dashboard är ett webbaserat verktyg som erbjuder flera värdefulla verktyg, bland annat för att skapa rapporter och statistik över genomförda mätningar, eller ge möjlighet för en senior apotekare att bistå en kollega i beredningsrummet vid en komplicerad beredning, utan att vara på plats i apoteket. Verktyget underlättar också för sjukhusapotekare att få en samlad bild över kvalitetsarbetet när det gäller beredning av viktig medicinering.

Satsar på mätning av antibiotika

Ytterligare en innovationssatsning meddelades nyligen där Pharmacolog driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Syftet är att ta fram ett patientnära system som gör det möjligt att bestämma antibiotikanivån hos patienter som behandlas för svår infektion, vilket är avgörande för att behandlingen ska få avsedd effekt.

Då rutinsjukvården idag saknar enkla metoder att snabbt kunna uppskatta om en patient har rätt mängd antibiotika i blodet, finns risk att patienter får felaktig dos och följaktligen inte uppnår optimal effekt av medicineringen.

Projektet anses därför vara viktigt för att få fram en effektivare användning av antibiotika och minska risken för utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar. I projektet används det innovativa teknikföretaget AcouSorts AcouWash-system för blodplasmaseparation.

Vd kommenterar

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

För att få veta mer om Pharmacologs senaste utveckling kontaktade BioStock vd Mats Högberg.

Mats, er omsättning under Q1 2022 var något lägre än väntat på grund av order som inte hunnit levereras. Vad kommer detta innebära för försäljningen under det andra kvartalet?

— Sedan årsskiftet har vi noterat att sjukvården börjar närma sig en återgång till normala förhållanden efter nästan två år präglat av restriktioner och otroligt stor arbetsbelastning. Samtidigt ligger vården efter med investeringar och i Västeuropa och USA upplever jag att de genomgår en omstart efter den svåra tid som varit. Mycket är eftersatt och många investeringsprojekt som satts på paus under pandemin måste startas om. Detta gör att den administrativa processen att genomföra upphandlingar tar längre tid än normalt. Vi räknar med att det blir mer normala ledtider efter sommaren.

Ni levererade flertalet system i Spanien. Vad är orsaken att det går så bra på den marknaden?

— Vi har en mycket bra samarbetspartner i Spanien, B. Braun, som arbetat mycket metodiskt och långsiktigt. Lanseringen av DrugLog och PrepLog i Spanien var förberedd sedan länge men blev försenad med anledning av pandemin. Affärerna i Spanien är resultatet av den satsning som B. Braun initierade under hösten 2021.

Ni tillkännagav nyligen ett projekt inom antibiotikamätning. Varför görs denna satsning?

— Korrekt antibiotika med adekvat dos är avgörande för att behandlingen skall få avsedd effekt. Då det idag saknas metoder i rutinsjukvården för att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod, riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen uppnås inte optimal effekt av behandlingen. Arbetet med att utveckla effektiva metoder för patientnära bestämning av antibiotikanivå i blod är därför mycket viktigt och kan på sikt bidra till en effektivare användning av antibiotika och minskad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar.

Är det några andra milstolpar du ser fram emot under kommande kvartal 2022?

— Bolaget befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas där vi nu fokuserar på att nå ökade volymer och lönsamhet. Samtliga våra produkter är i början av sin livscykel och efterfrågan ökar stadigt. Utöver det så kommer vi under året att lansera vår nya produkt Pharmacolog Dashboard som väckte stort intresse när vi introducerade den vid europeiska apotekarkonferensen EAHP i mars i år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev