Home Nyheter Karolinska Development ökar substansvärdet

Karolinska Development ökar substansvärdet

Karolinska Development ökar substansvärdet

Karolinska Development ökar substansvärdet

3 maj, 2022

Investmentbolaget Karolinska Development lämnade nyligen sin rapport för första kvartalet 2022. Bolaget redovisar ett ökat substansvärde om 4,80 kr per aktie efter ett kvartal där man bland annat genomförde en företrädesemission som skapar möjlighet att fortsätta utveckla de befintliga innehaven och utvärdera nya investeringar.

Solnabaserade Karolinska Development (KD) investerar i nordiska life science-bolag som utvecklar innovationer med potential att avsevärt förbättra situationen för patienter inom en rad olika områden. Som aktiva ägare arbetar KD med en tydlig strategi i varje innehav för att skapa värde som gynnar både patienter och aktieägare.

KD ökar substansvärdet i Q1

Nyligen publicerade KD årets första kvartalsrapport, där bolaget redovisade ett substansvärde om 1306 Mkr, jämfört med 779 Mkr vid samma tidpunkt förra året. Värdet motsvarar ett substansvärde om 4,80 kr per aktie, en ökning från 4,40 jämfört med ett år tidigare och från 4,60 kr per aktie vid årsskiftet.

Kassabehållningen uppgick till 301 Mkr efter en genomförd företrädesemission som tillförde 235 Mkr. Kapitaltillskottet innebär att KD har resurser att fortsätta driva utvecklingen i sina portföljbolag och även utvärdera nya investeringar.

Aktiviteter i portföljen

Förutom kapitalrundan i början av året har aktivitetsnivån i portföljbolagen varit hög. I januari utsågs Richard Bentell till ny vd för Svenska Vaccinfabriken . Med sin 30-åriga erfarenhet inom life science ska Bentell bl.a. fortsätta driva utvecklingen av bolagets vaccinkandidater mot hepatit B och D. KDs ägarpost i Svenska Vaccinfabriken uppgick till 31 procent vid kvartalsslutet.

Prekliniska data visade att Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon har en dämpande effekt på neuroinflammation i lillhjärnan, vilket leder till att motoriska störningar upphör. Detta stödjer den fortsatta utvecklingen av kandidaten mot inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget förbereder golexanolon för en fas II-studie i primär biliär cirrhos och kommer att följa upp de  resultaten från studien med kandidaten i hepatisk encefalopati. Läs mer. Per den sista mars ägde KD 72 procent i Umecrine Cognition.

Läkemedelsutvecklaren AnaCardio är en av de senaste KD-investeringarna, där KD äger 21 procent enligt den senaste redovisningen. Bolaget utvecklar en ny skonsam behandlingsmetod för patienter med hjärtsvikt. Under året tog bolaget in 33 Mkr för att ta kandidaten AC01 mot en klinisk fa Ib/IIa-studie senare i år. Läs mer.

Medicinteknikbolaget OssDsign meddelade under första kvartalet att man tecknat avtal i Frankrike med Assistance Publique-Hôpital de Paris, ett av landets största sjukhusnätverk avseende skallimplantatet OssDsign Cranial PSI. Läs mer.

I april meddelade bolaget även att man fullrekryterat den kliniska studien TOP FUSION som utvärderar det syntetiska bengraftet OssDsign Catalyst i patienter som har stelopererat ryggraden. Resultaten kommer att ge viktig klinisk information om produkten, som erhöll FDA-godkännande i augusti 2021, och stödja marknadsetableringen. Läs mer. KDs ägarandel uppgår till cirka 11 procent i OssDsign.

Efter kvartalets utgång genomförde medicinteknikbolaget Promimic en noteringsemission där man tog in 80 Mkr och noterade aktien på First North. Bolaget arbetar med att etablera sig på marknaden i USA med sitt biomaterial som ska förbättra osseointegrationen hos dentala och ortopediska implantat. Efter noteringen och emissionen äger KD cirka 16 procent i Promimic via sitt joint venture-bolag KDev Investments, som man äger tillsammans med brittiska Rosetta Capital.

I början av maj meddelade KD även att First North-listade Biosergen ska inleda en fas II-studie med kandidaten BSG005 i svampinfektionen mukormykos. Sjukdomen är en svårbehandlad svampinfektion med hög dödlighet. Studien ska genomföras i Indien efter ett omfattande utbrott av mukormykos i landet. KD äger 3,2 procent i Biosergen via KDev Investments.

Kursutvecklingen skapar möjligheter

KD rapporterade en förlust om 29 Mkr för det första kvartalet, ett resultat som i huvudsak kan härledas till kursnedgångar i bolagets noterade innehav. Även om värdet kan variera med kursrörelser och det allmänna investeringsklimatet, bidrar de noterade innehaven över tiden till en ökad genomlysning av värdet i KD-portföljen. Under året har KDs substansvärde stigit med fyra procent, medan aktiekursen fallit med 44 procent.

KDs vd Viktor Drvota uttalade sig om bolagets position i delårsrapportens vd-ord:

»Med sin starka kassaposition, långsiktiga investeringsstrategi och sitt professionella team har Karolinska Development en utmärkt bas inför det fortsatta värdebyggandet, även i ett mer utmanande marknadsklimat.«

Som bekant kan börsklimatet vara ombytligt och under perioder med negativ kursutveckling och minskad riskvilja kan dessa innebära strategiska möjligheter för en långsiktig investerare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev