Home Nyheter Karolinska Development investerar ytterligare i AnaCardio

Karolinska Development investerar ytterligare i AnaCardio

Karolinska Development investerar mer i AnaCardio

Karolinska Development investerar ytterligare i AnaCardio

7 februari, 2022

AnaCardio, som utvecklar en ny oral behandling mot akut och kronisk hjärtsvikt, har tagit in 33 Mkr genom ett konvertibellån. Anacardio utgör ett av investmentbolaget Karolinska Developments (KD) portföljbolag och KD är även en av investerarna i AnaCardios konvertibellån. Denna finansiering gör nu att AnaCardio kan gå vidare med de kliniska utvecklingsplanerna för sin läkemedelskandidat AC01.

Det onoterade bioteknikbolaget AnaCardio utvecklar nya läkemedelskandidater för behandling av hjärtsvikt. AnaCardio baseras på forskning vid Karolinska Institutet (KI) som visar på förbättrad funktion i hjärtmuskeln genom en ny och differentierad mekanism.

Klinisk studie planeras att inledas i år

Under 2021 utsågs en ny styrelse i bolaget, med Lars Lund som ordförande. Detta följdes av att Patrik Strömberg utsågs till vd. Strömberg har tidigare haft från ledande positioner inom exempelvis AstraZeneca och Sobi. Läs mer.

AnaCardios utvecklingskoncept för behandling av hjärtsvikt har utvecklats av bolagets grundare Lars Lund, tillika professor i kardiologi vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Enligt uppgifter från KD som bygger på en analys av GlobalData har hjärtsviktsområdet ett stort behov av nya läkemedel och marknaden för läkemedelsbehandlingar förväntas växa till drygt 22 miljarder USD år 2028.

Bolagets huvudprogram AC01 planeras att gå in i klinisk fas Ib/IIa hos hjärtsviktspatienter i år.

Karolinska Development går in med ny finansering

Förberedelserna inför denna nästa fas i det kliniska programmet accelererade när investmentbolaget Karolinska Development (KD) i juni 2021 gick in i AnaCardio med en investering om 3 Mkr, motsvarande en ägarandel om 21 procent.

För att AnaCardio skall kunna ta det planerade utvecklingsmässiga språnget framåt mot fas Ib/IIa kliniska studier med AC01, har bolaget nu tagit in 33 Mkr genom ett konvertibellån. KD har som redan befintlig ägare valt att stödja denna nya kommande fas i bolaget genom att delta i finansieringen.

Med den nya likviden kan bolaget nu slutföra förberedelserna för att inleda den kliniska studien med läkemedelskandidaten AC01 under 2022. Konvertibellånet har, utöver KD, tecknats av LLD Nybohov Invest AB samt Fredrik och Ann-Helene Ljungström.

Samma dag som AnaCardio tog in konvertibellånet, valde bolaget även att utöva en option att inlicensiera ett läkemedelsprogram inom indikationen hjärtsvikt från Helsinn ett globalt biopharmabolag med huvudkontor i Lugano, Schweiz.

I en kommentar rörande den nya investeringen, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development:

»Vi gläds av att ha fått möjligheten att investera ytterligare i AnaCardio, vars läkemedelskandidat har potential att förbättra behandlingen av hjärtsviktspatienter. Bolaget är nu välfinansierat att slutföra förberedelserna av en fas Ib/IIa-studie, vilken förväntas inledas under 2022«

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev