Home Intervjuer Spago Nanomedical om potentialen i projekten

Spago Nanomedical om potentialen i projekten

Spago Nanomedical om potentialen i projekten

Spago Nanomedical om potentialen i projekten

3 maj, 2022

Lundabaserade Spago Nanomedical publicerade nyligen årets första delårsrapport och redogjorde för aktivititeterna i sina projekt SpagoPix och Tumorad. BioStock fick en pratstund med vd Mats Hansen om de viktigaste händelserna under kvartalet och om potentialen i projekten.

First North-listade Spago Nanomedical har utvecklat en patenterad teknologiplattform som baserar sig på funktionella nanopartiklar som ansamlas i tumörvävnad. Plattformen utgör fundamentet till bolagets utveckling av ett nytt kontrastmedel för magnetresonanstomografi (MRT) inom cancerdiagnostik, SpagoPix, samt en ny radionuklidbehandling av solida cancertumörer, Tumorad.

Rapport för Q1 2022

Nyligen redovisade Spago Nanomedical resultatet för årets första kvartal. Förlusten uppgick till 9,9 Mkr under första kvartalet och kassabehållningen uppgick till 41 Mkr på balansdagen.

Förutom en finansiell uppdatering redogjorde bolaget även för kvartalets aktiviteter i SpagoPix och Tumorad.  Interimsresultat från den kliniska studien SPAGOPIX-01 med kandidaten SN132D visade att kandidaten är väl tolererad och att den ger klar och konsistent kontrast i MRT-bilder av solida bröstcancertumörer.

Med dessa positiva resultat i bagaget beslutade bolaget att fortsätta studien genom att inkludera patienter med bukspottkörtelcancerför att på ett effektivt sätt visa på bredare användningsmöjligheter. Läs mer.

Under första kvartalet erhöll Spago även förlängt patentskydd för SpagoPix i Japan till 2038, något som nyligen följdes upp med ett ”Intention to grant” i USA för samma patent Bolaget har även lämnat in patentansökningar för att stärka skyddet kring Tumorad, ett projekt som även det avancerar, i det här fallet med positiva prekliniska resultat. Data från en modell för kolorektalcancer visar att 177Lu-SN201, läkemedelskandidaten i Tumorad-projektet, reducerar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden med 39 procent.

Tidigare har Spago presenterat lovande prekliniska resultat inom aggressiv bröstcancer och har även pekat på möjligheten för en särläkemedelsklassificering med 177Lu-SN201 inom äggstockscancer. De första kliniska studierna med kandidaten är planerade att starta i slutet av 2022.

Vd om potentialen i projekten

Med första kvartalet bakom oss, kontaktade BioStock vd Mats Hansen, som berättade mer om vad som pågår just nu och hur han ser på potentialen i projekten.

Mats, som ni har kommunicerat breddar ni er kliniska fas I-studie SPAGOPIX-01 och inkluderar patienter med bukspottkörtelcancer. Kan du berätta mer om bakgrunden till detta?

– Vi arbetar kontinuerligt med att maximera värdet av våra aktiveter och projekt och detta är ett tydligt exempel. Genom att modifiera studien så att den även kan inkludera patienter med cancer i bukspottskörteln (pankreas) kan vi på ett kostnadseffektivt sätt visa på SN132Ds potential i ytterligare en cancerindikation och därigenom få ut mer av vår pågående studie och förhoppningsvis höja värdet på projektet som helhet.

Hur ser tidsplanen ut för den breddade studien?

– Det modifierade studieprotokollet godkändes nyligen av Läkemedelsverket och rekryteringen av patienter till studien med misstänkt eller bekräftad pankreascancer är redan inledd. Vi räknar med att kunna sammanfatta studien under året.

Hur påverkar studien potentialen för SpagoPix?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Positiva resultat från ytterligare indikationer innebär självklart också utökad marknadspotential vid en godkänd produkt.

– Initialt har SpagoPix-projektet varit inriktat på bröstcancer, en mycket vanlig sjukdom som årligen drabbar cirka 2,3 miljoner människor globalt. Vi bedömer att ett nytt kontrastmedel utan gadolinium och med högre precision kan ta marknadsandelar från befintliga preparat och dessutom öka användningen ytterligare.

Skulle du även kunna uppdatera oss om aktiviteterna i Tumorad och kandidaten 177Lu-SN201?

– Tack vare den kunskap och erfarenhet kring design och produktion av funktionella nanopartiklar vi byggt upp från SpagoPix-projektet, där vi bland annat bekräftat att våra material ansamlas i malign tumörvävnad även hos människa, har Tumorad kunnat utvecklas i mycket högt tempo.

– Ett intensivt förberedande arbete pågår just nu för att kunna inleda den första kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201, vår nanopartikel SN201 laddad med den kliniskt beprövade radioisotopen Lutetium-177, under senare delen av året.

– Vi har även för avsikt att i ett senare skede söka särläkemedelsstatus för 177Lu-SN201 för behandling av äggstockscancer.

Avslutningsvis, prekliniska data stödjer er ansats med 177Lu-SN201, vad skapar det för möjligheter för Spago Nanomedical?

– Ja det stämmer, vi har tidigare uppvisat positiva prekliniska resultat med läkemedelskandidaten i aggressiv bröstcancer och nu i januari kunde vi även visa att 177Lu-SN201 fördröjer tumörtillväxt och förlänger överlevnaden med 39 procent jämfört med kontrollgruppen i en preklinisk modell för kolorektalcancer – vilket är en tydlig och statistiskt signifikant förbättring.

– Resultaten stärker vår tro på projektet och dess framtida marknadspotential ytterligare, samtidigt som det också visar på bredden i vår teknologi och lägger grunden för den fortsatta kliniska utvecklingen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev