Home Intervjuer Emplicures medgrundare om bolagets nästa steg

Emplicures medgrundare om bolagets nästa steg

Hand moving chess piece Emplicure

Emplicures medgrundare om bolagets nästa steg

12 maj, 2022

Sedan grundandet 2014 har Emplicure gått från att vara ett bolag med potential och ambitioner att börsnoteras till att idag stå med en läkemedelskandidat på väg in i kliniska studier och en konsumentprodukt redo att premiärvisas i juni. En som har varit med under hela resan är medgrundaren Thomas Lundqvist, som i april avgick som styrelseordförande. BioStock talade med Lundqvist om hans nya roll och hur han ser på bolagets framtid.

Uppsalabaserade Emplicure grundades i gränssnittet mellan farmaci och materialvetenskap där man utvecklade patenterade teknologiplattformar baserade på biokeramer. Genom att kombinera redan godkända substanser med dessa plattformar kan Emplicure ta fram både nya läkemedels- och konsumentprodukter med egenskaper skräddarsydda efter specifika behov.

Två projekt redo för milstolpar

Sedan grundandet 2014 har bolaget arbetat målmedvetet med att utveckla teknologiplattformarna till en stabil grund för utveckling av nya produkter och byggt en portfölj av produktkandidater. Bolagets första läkemedelskandidat Empli03, avsedd för behandling av kronisk smärta, förbereds nu för en farmakokinetisk studie med friska frivilliga försökspersoner som ska inledas i höst. Resultaten skall användas för regulatorisk konsultation med FDA i USA och för att söka licenstagare eller samarbetspartners.

Även Amp01-projektet, som drivs i det helägda dotterbolaget Amplicon och utvecklar tobaksfria nikotinprodukter, står inför ett viktigt steg. I början av juni kommer man nämligen att premiärvisa två produkter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa. Du kan läsa mer om det här.

Thomas Lundqvist om Emplicures resa

En av de viktigaste personerna på Emplicures resa från nygrundat bolag till börsnoterat dito är life science-veteranen Thomas Lundqvist. Tillsammans med Håkan Engqvist och Susanne Bredenberg grundade Lundqvist, som är apotekare i grunden, år 2014 Emplicure och året därefter tog han sig an rollen som styrelseordförande. Efter sju år som ordförande avböjde Lundqvist omval vid stämman i april och Gisela Sitbon tog över ordförandeklubban. Lundqvist kommer dock fortfarande vara aktiv i bolaget med fokus på produktutveckling, vilket innebär att Emplicure även framöver har tillgång till en mycket värdefull resurs med lång erfarenhet inom branschen. Förutom Emplicure har Lundqvist nämligen även varit med och grundat till exempel Neopharma Production och Orexo. Han har också varit med och tagit fram fem läkemedelsprodukter som nu används på globala marknader.

BioStock tog chansen att tala med Lundqvist som reflekterar över sin resa med Emplicure och sin egen roll i bolaget.

Thomas, vi börjar med en klassisk sportfråga – hur känns det att lämna över ordförandeklubban?

Thomas Lundqvist, Emplicure
Thomas Lundqvist

– Det känns bra att lämna över i trygga och erfarna händer. Gisela har stor erfarenhet och har på kort tid satt sig in i bolagets verksamhet och har ett tydligt ledarskap och det kommer att vara viktigt för Emplicures tillväxt.

Vilka faktorer skulle du säga har varit avgörande för att Emplicure under de senaste åtta åren utvecklats till ett börsnoterat bolag på väg mot kliniska studier och färdiga konsumentprodukter?

– Hårt arbete som förädlat expertis inom materialvetenskap och farmaci till stabil grund för utveckling av både läkemedel och konsumentprodukter med stora ömsesidiga synergieffekter. Våra patenterade teknologiplattformar har stor potential för utveckling av flera olika nya produkter inom båda våra affärsområden.

Hur kommer din roll på bolaget att se ut framöver?

– Det känns som en stor förmån att få fokusera på det jag brinner mest för, produktutveckling. Jag kommer också att fortsätta arbeta med registreringsfrågor, innovationer och patent. Jag ser fram mot att arbeta närmare med Emplicures team och att vara med och bidra till bolagets tillväxt och värdeutveckling.

Om vi blickar framåt, vad tror du kommer att vara avgörande för fortsatta framgångar i utveckling och marknadslansering?

– Att vi fortsätter utveckla nuvarande och kommande produkter med tydliga profiler som fyller icke tillgodosedda behov, detta gäller såväl för våra läkemedel som våra konsumentprodukter. En annan viktig ingrediens är affärsutveckling för att identifiera affärsmöjligheter, identifiera partners och att också teckna avtal med samarbetspartner och/eller licenstagare som kan ta våra produkter till marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev