Home Nyheter 2023 års starkaste och svagaste aktier inom life science

2023 års starkaste och svagaste aktier inom life science

BioStock listar de bästa och sämsta life science-aktierna under 2023

2023 års starkaste och svagaste aktier inom life science

9 januari, 2024

Nu när nyårsfirandet ebbat ut är har det blivit dags att summera aktieåret 2023. BioStock har listat fjolårets starkaste och svagaste aktier inom life science-sektorn och tittat närmre på några bolag som sticker ut.

Överlag var 2023 ett starkt börsår, då de båda indexen S&P500 och Nasdaq Composite steg drygt 20 respektive 40 procent. Inom life science har det dock gått tyngre, och Nasdaq Biotechnology Index lyckades med nöd och näppe hålla huvudet ovanför vattenytan med en uppgång på cirka 2 procent. Inom medicinteknik tappade Nasdaq US Mid Cap Medical Equipment Index över 10 procent.

Men på bolagsnivå fanns det de som gick mot strömmen. Årets kursvinnare inom bio- och medicinteknik hittar vi på andra sidan sundet: Danska Cessatech har tre utvecklingsprojekt i sin portfölj, där huvudkandidaten CT001 är en smärtstillande nässpray för barn. Kandidaten har under året testats i fas III-studien 0205, där den jämförts med placebo och de båda substanserna ketamin och sufentanil. Cessatech-aktien fick en ordentlig skjuts under september, där man bland annat rapporterade att den sista deltagaren i studien rekryterats.

Efter en andningspaus återfick aktien luften under vingarna i slutet av december, då studieresultaten kom. CT001 var överlägsen placebo och ketamin, och effekten låg i paritet med sufentanil. Kursmässigt summerades uppgångarna under året till cirka 350 procent och nu väntar marknaden spänt på nästa steg i utvecklingen.

En annan aktie som gått starkt är Ziccum, vars teknik möjliggör nya beredningar av vaccin och biologiska läkemedel. Under hösten gav bolaget besked om ett nytt avtal med ett amerikanskt tillverkningsbolag. Sett till helåret summerades Ziccum-aktiens uppgång till cirka 245 procent.

Sval kapitalmarknad har satt press

Risken i den här typen av utvecklingsbolag är som bekant hög. I utvecklingsfasen råder en kamp mot klockan och det är inte alla som når väntad framgång. Det kärva läget på kapitalmarknaden för utvecklingsbolag har inte gjort situationen lättare. Bland årets förloraraktier hittar vi bland annat QuiaPEG, som tappade 99,5 procent.

Bolaget har utvecklat en teknik som syftar till att förlänga frisättningen av läkemedel och ska användas för att skapa förbättrade versioner av redan godkända läkemedel. Strategin har varit att få till en licensaffär i ett relativt tidigt skede, för att sedan ta projekten genom kliniska studier tillsammans med en stor partner. Något sådant avtal har man dock inte lyckats sluta, med stadig press på aktiekursen som följd. I november meddelades till sist att man ämnar genomföra ett omvänt förvärv av hälsokostbolaget Rosemonkey.

Räddas det som räddas kan

QuiaPEG är inte ensamma om att ha tvingats till den här typen av lösning för att rädda de tillgångar som finns i bolaget. Liknande affärer har vi sett i till exempel Promore Pharma, som genomför ett omvänt förvärv av PMD Device Solutions. Även här fick vi ett blodrött 2023 och en aktie som föll nästan 90 procent.

Ett annat exempel är Emplicure. Efter misslyckandet med läkemedelskandidaten Empli03, köptes bolaget upp av ett konsortium för att drivas vidare i en onoterad miljö.

Det är dock inte alla som ens har lyckats få till en förvärvslösning. Bioservo har till exempel tvingas lägga ner verksamheten och föreslå frivillig likvidation. Detta innebär bland annat att man kommer avnotera aktien från Nasdaq First North Growth Market.

Vissa ljusglimtar bland kapitalanskaffningarna

Som ovan nämnt är en av de faktorer som tyngt utvecklingsbolagen det rådande läget på kapitalmarknaden. Det har blivit allt svårare att locka till sig kapital för att stödja utvecklingen. Teckningsgraden vid nyemissioner har varit låg och ofta har garanter fått en stor bit av kakan. I slutet av 2023 har vi dock sett en del tidiga tecken på att situationen kan vara på väg att vända:

I början av december meddelade AcouSort att de uppnått full teckning i sin företrädesemission om knappt 25 Mkr och att inga garantier behövde tas i anspråk. Bara några veckor senare tillkännagav medicinteknikbolaget Sensodetect att man uppnått en teckningsgrad på nästan 95 procent i sin företrädesemission. Samtidigt meddelade Annexin att deras företrädesemission övertecknats, och att man nått en teckningsgrad på hela 127 procent.

Starka finanser en förutsättning för framgång

Hur investeringsviljan utvecklas framöver är naturligtvis svårt att sia om. Det vi kan konstatera, är att det under vintern bubblat upp vissa livstecken på kapitalmarknaden. Förhoppningen är att detta ska underlätta för de kapitaltörstande bolagen inom life science, då kontinuerlig finansieringen är helt avgörande för att nå framgång i utvecklingen.

Ett bolag som varit emissionsaktuellt de senaste månaderna och som återfinns på årets vinnarlista är Phase Holographic Imaging. Medtechbolaget genomförde nyligen en emission på 9,9 Mkr riktad mot Altium, som genom transaktionen blev bolagets största ägare. Phase Holographics aktie har haft ett starkt 2023 och totalt noterades den under året upp drygt 190 procent.

2023 års vinnare

Aktie Utveckling
Cessatech 270 procent
Ziccum 245 procent
Phase Holographic Imaging 197 procent
Sprint Bioscience 190 procent
Promimic 180 procent

2023 års förlorare

 Aktie Utveckling
Amniotics -99 procent
QuiaPEG -99 procent
QLife -99 procent
Bioservo -99 procent
Pharmacolog -98 procent

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev