Home Intervjuer Fortsatt fokus på att utveckla portföljen för Sprint Bioscience

Fortsatt fokus på att utveckla portföljen för Sprint Bioscience

Fortsatt fokus på portföljen för Sprint Bioscience

Fortsatt fokus på att utveckla portföljen för Sprint Bioscience

12 maj, 2022

Med 2022 års aktiviteter i full gång rapporterar Sprint Bioscience nu av sitt första kvartal och vi kan konstatera att man fortsätter att lägga fokus på att utveckla programmen i sin portfölj. Det senaste interna programmet i portföljen kommer att börja presenteras för möjliga partners, och man har även tillsatt ett vetenskapligt råd som kommer stödja utvecklingen framöver. BioStock kontaktade bolagets vd Erik Kinnman för att få hans tankar kring kvartalet som gått.

Huddingebaserade Sprint Bioscience är specialiserat på att utveckla prekliniska läkemedelsprogram inom cancerbehandling, med målsättningen att nå tidig utlicensiering av projekten. Hittills har man slutit avtal om tre utlicensieringar som tillsammans har ett totalt potentiellt värde på cirka 747 MUSD plus royalties och den senaste tiden har man lagt in ytterligare en växel för att kunna lägga än fler affärer till den listan.

I slutet av förra året tillkännagav man planerna på att expandera organisationen och i rapporten för det första kvartalet 2022 skriver man att man är i full gång med att bygga ut laboratoriekapaciteten för att kunna möjliggöra en uppskalning av verksamheten.

Att bolaget håller ett högre tempo än för ett år sedan går det att finna vissa tecken på i resultaträkningen där man under Q1 presterade ett rörelseresultat på cirka -14,4 Mkr jämfört med -13,0 för motsvarande period 2021.

Stort intresse kring Vps34 vid AACR

Vps34, som förra året licensierades ut till amerikanska Deciphera Pharmaceuticals, har enligt Sprint Bioscience utvecklats väl i den nye ägarens händer. Nya och tidigare opublicerade resultat presenterades i samband med konferensen American Association for Cancer Research (AACR) – vilka ska ha rönt intresse bland besökarna och styrkt vidareutvecklingen av programmet.

Även inom PETRA01 och NASH fortskrider utvecklingen enligt plan hos de båda licenstagarna.

Stort intresse för de interna projekten

Tittar vi närmre på de hittills olicensierade programmen kom nyligen intressanta nyheter gällande VADA-programmet. Två av varandra oberoende forskargrupper publicerade nyligen nya rön gällande målproteinet VRK1, som bland annat öppnade upp för att proteinet kan ha en roll att spela i glioblastom och neuroblastom. Detta ger ytterligare stöd för målproteinets betydelse vid cancersjukdom och för den kommersiella potentialen i programmet. Bolaget meddelar att nästa viktiga utvecklingssteg i programmet är en planerad proof-of-concept-studie.

Samtidigt noterar man att man fortsatt ser ett stort intresse kring programmet från potentiella licenstagare.

Ett seriöst intresse har man även sett gällande DISA-programmet. Här planerar bolaget att under nästa år göra en experimentell proof-of-concept-studie för att bekräfta att de utvalda molekylerna i programmet fungerar som de ska.

NIMA börjar marknadsföras

Den kanske största nyheten under kvartalet var dock avtäckandet av målproteinet i NIMA-programmet, som är bolagets senaste tillskott till familjen. Sprint Bioscience anser att programmet nu är redo att tas till marknad och valde alldeles nyligen att lätta lite på locket för att tillkännage att det är proteinet Nicotinamide N-methyl transferase (NNMT) som man tar sikte på i utvecklingen. Att hämma NNMT har visat sig ge effekt på tillväxten av nya cancerceller och har även visats kunna öka immunsvaret i cancertumören. Programmet är tänkt att lanseras officiellt på partneringmötet BIO International som går av stapeln i mitten av juni.

Du kan läsa mer om programmet här.

Tillsätter vetenskapligt råd

I samband med kvartalsrapporten passade Sprint Bioscience även på att tillkännage att man tillsatt ett vetenskapligt råd, som framöver kommer att stödja den fortsatta utvecklingen. Rådet består av professor Gunilla Enblad, professor Robert J DeVita och professor Lewis C. Cantley, samtliga ledande experter inom onkologi.

Gunilla Enblad är utöver sin onkologiprofessur överläkare på Uppsala Universitetssjukhus och sitter bland annat som ledamot av Kungliga Vetenskapssamfundet i Uppsala samt Cancerfonden.

Robert J DeVita har bland annat varit Director of Medicinal Chemistry på Merck Research Laboratories, där han ansvarade för att ta fram läkemedelskandidater för vidare klinisk utveckling. Han har även varit Vice President, Chemistry på Agios, ett bolag som i likhet med Sprint Bioscience fokuserar på tidig läkemedelsutveckling inom onkologi.

Den siste medlemmen, Lewis C. Cantley, är professor vid Dana Farber Cancer Institute och är internationellt erkänd för sina banbrytande upptäckter inom cancermetabolism – där han bland annat upptäckt och studerat enzymet PI-3 kinas, som spelar en viktig roll vid bland annat cancer och diabetes. Utöver en lång och framgångsrik akademisk karriär har han också startat flera biotechbolag med där cancer stått i fokus, bland annat Agios Pharmaceuticals, Petra Pharma och Volastra Therapeutics.

Vd kommenterar

När Sprint Bioscience nu lagt det första kvartalet bakom sig och blickar framåt mot resten av året med lansering av ett nytt program runt hörnet och nytt vetenskapligt råd passade BioStock på att kontakta vd Erik Kinnman, för att få hans syn på den senaste utvecklingen i bolaget.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

För och främst, hur skulle du sammanfatta årets första kvartal?

– Intensivt och framgångsrikt. De interna programmen går från klarhet till klarhet och vi har nu tre program som vi kan diskutera med potentiella partners. Den tidiga utvecklingen av program går också bra och vi räknar med att kunna lägga till ytterligare ett program till vår utvecklingsportfölj senare i år. Samtidigt tar våra licenstagare de utlicensierade programmen vidare mot kommande milstolpar och vi ser fram emot att kunna berätta mer om dem.

Har ni påverkats något av kriget i Ukraina och i så fall, på vilket sätt?

– Inte direkt då vi inte har verksamhet i Ukraina. Däremot har vi tillfälligt behövt byta leverantör av vissa kemikalier då bolaget ifråga har sin verksamhet i Kiev. Leverantören är nu igång med sin verksamhet igen. Indirekt påverkas vi förstås alla på olika sätt.

Ni tillkännagav i december att ni håller på att expandera verksamheten. Hur fortskrider detta arbete?

– Vi behöver först se till att vi utökar våra labblokaler och detta går enligt plan. En utökning av organisationen är nästa steg i planen.

När skulle du säga att ni är färdiga med expansionen och kan hålla det högre tempo i utvecklingen som ni eftersträvar?

– Fullt ut är vi färdiga med expansionen om cirka 2-3 år, men vi räknar successivt med att den utökade kapaciteten kommer att leda till en högre output, både i kvantitet och i kvalitet.

I uppdateringen om DISA-programmet skriver ni att ni kommer att genomföra en proof-of-concept-studie. Vad är det som gör att den studien startas först nästa år?

– Det är en del ytterligare utvecklingssteg för att se att molekylerna har önskvärda effekter i cellbaserade modeller och att de beter sig som förväntat in vivo innan vi startar en mer omfattande experimentell proof-of-concept studie.

Ni har nu tillsatt ett vetenskapligt råd. Hur kommer det främst att påverka utvecklingen framöver?

– Vi har nu en extern grupp av erkända och ledande experter inom vårt område med god kunskap om vår befintliga portfölj och också kommande program. Vi får därmed möjligheter att kritiskt värdera och validera den möjliga patientnyttan, vetenskapen bakom våra program, samt befintlig och kommande dokumentation. Sammantaget kommer det att kunna ytterligare höja kvaliteten på våra program.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev