Home Nyheter Pila Pharma i avtal om toxikologiska studier

Pila Pharma i avtal om toxikologiska studier

Pila Pharma har tecknat avtal med CRO

Pila Pharma i avtal om toxikologiska studier

30 november, 2021

Resan mot kliniska fas IIb-studier i typ 2-diabetes fortsätter för Malmöbaserade Pila Pharma. Bolaget meddelade under fredagen att man tecknat avtal med kontraktforskningsbolaget ERBC om genomförande av tremånaders prekliniska toxikologiska studier, en förutsättning för att kunna ta steget till fas IIb.

Bioteknikbolaget Pila Pharma utvecklar XEN-D0501 för behandling av typ 2-diabetes, där man riktar in sig på den så kallade chili-receptorn som i tidigare studier visat sig ha en roll att spela i kroppens insulinutsöndring – vilket gör den till en naturlig parameter i sjukdomen.

Pila Pharma ser begränsad risk i toxstudierna

Efter höstens listning på Nasdaq First North Growth Market ligger nu fullt fokus på att förbereda projektet för en fas IIb-studie med kandidaten. I samband med listningen tog man in 35 Mkr vilket medför att bolaget är rustat för kommande utvecklingssteg. Först ut, och en förutsättning för att få lov att inleda kliniska studier, är att genomföra toxikologiska studier.

Givet att XEN-D0501 redan genomgått kliniska studier kan det kanske tyckas märkligt att bolaget genomför en toxikologisk studie just nu. Då Pila Pharma vill utvärdera sin kandidat under en längre studietid i den kommande fas IIb-studien – under 3 månader istället 1 månad – kräver det dock att man först kan stödja kandidatens säkerhetsprofil med data från en 3-månaders toxikologisk studie.

God säkerhetsdata är en viktig milstolpe för varje läkemedelsprojekt, och faktum är att majoriteten av misslyckande projekt inom läkemedelsutveckling beror just på att de toxikologiska studierna inte faller väl ut. Pila Pharma ser dock en begränsad risk i fallet med XEN-D0501 då man i tidigare utvärdering konstaterat att kandidaten tolereras mycket väl.

Avtal skrivet med CRO

För att säkerställa tolerans även under 3 månader – och därmed uppnå ytterligare en milstolpe i projektet – har bolaget ingått avtalat med franskitalienska kontraktsforskningsbolaget ERBC för utförandet av den toxikologiska studien. ERBC tillhandahåller tjänster inom preklinisk Proof-of-Concept för alla typer av läkemedelskandidater eller kemiska föreningar.

»Jag är mycket glad att vi har uppnått ännu en milstolpe i vår utvecklingsplan, och jag ser fram emot att få dessa viktiga studier genomförda.«, skriver Pila Pharmas vd Dorte X. Gram i ett pressmeddelande.

För närvarande pågår produktion av studiematerial hos produktionspartnern Almac Sciences och de toxikologiska studierna är planerade att starta under nästa år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev