Home Nyheter BibbInstruments siktar högt inom cancerdiagnostik  

BibbInstruments siktar högt inom cancerdiagnostik  

BibbInstruments market opportunity

BibbInstruments siktar högt inom cancerdiagnostik  

26 oktober, 2021

Att upptäcka och diagnosticera cancer i ett tidigt skede är en av de mest avgörande faktorerna för ett lyckat utfall för vad som fortfarande är en av världens dödligaste sjukdomar. Svenska medicinteknikbolaget BibbInstruments utvecklar biopsiinstrumentet EndoDrill Model X, en produkt som kan få stor inverkan på marknaden för cancerdiagnostik. En marknad som, enligt bolaget, är värd nära 1 miljard USD.

Trots det senaste decenniets framsteg inom behandling av cancer så är sjukdomsgruppen alltjämt en av de ledande dödsorsakerna världen över. Enligt data från Our World in Data så dör omkring 10 miljoner människor av cancer varje år. En av de största utmaningarna för att kunna behandla cancer på ett framgångsrikt sätt är tidig upptäckt och diagnostik. Många cancerformer blir dödliga när de upptäcks för sent, och försenad diagnostik kan ofta härledas till brist på effektiva diagnostikverktyg.

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är ett relativt nytt undersökningsverktyg. Det är ett minimalt invasivt förfarande som används för att bedöma gastrointestinala sjukdomar och lungsjukdomar. Tack vare ultraljudet kan viktiga prover tas på ett säkert sätt, utan risk att skada den omgivande vävnaden. Proverna tas med en tunn nål, antingen genom finnålsaspiration (EUS-FNA, cytologiskt prov) eller biopsi (EUS-FNB, histologiskt prov).

BibbInstruments omdefinierar EUS-diagnostiken

EUS blir alltmer vanligt förekommande, framförallt i USA. Med dagens produkter är dock andelen missade diagnoser fortfarande för hög. Det är just detta hålrum som det Lundabaserade medicintekniska bolaget BiBBInstruments vill fylla med sin EndoDrill Model X – det första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrumentet. Enheten kan ge bättre tumörprover tack vare att provtagningsmetoden baseras på kärnbiopsi (CNB) istället för FNA eller FNB.

Fördelarna med CNB jämfört med FNB har redan observerats vid bröst- och prostatacancer, där metoden har blivit guldstandard för diagnostik. CNB har nämligen visat sig ge en mer fullständig och noggrann cancerdiagnos, vilket leder till tidigare behandling av patienter som drabbats av dessa allvarliga cancersjukdomar. EndoDrill Model X är det första biopsiinstrumentet som erbjuder samma möjlighet vid ultraljudsstyrd endoskopisk biopsi.

Läs en mer ingående översikt av bolaget, och se en video som visar hur EndoDrill Model X fungerar, här.

Bred marknadspotential

Enligt bolaget är EndoDrill Model Xs marknadspotential betydande med tanke på att EUS är det snabbast växande endoskopiska segmentet. Därtill hittas ständigt nya applikationer för diagnos, bestämning av sjukdomsstadium och behandling.

Enligt bolaget kan enheten användas för att hitta 8 av de 15 mest dödliga cancerformerna, inklusive den dödligaste cancerformen, lungcancer, som globalt orsakar nästan 2 miljoner dödsfall varje år. Dessutom uppskattar bolaget att det årligen utförs mer än 1 miljon biopsier med EUS-finnålsinstrument, vilket kan översättas till en global marknad om flera miljoner euro.

Med denna bakgrund uppskattar BibbInstruments att EndoDrill Model X har en marknadspotential motsvarande 8,2 miljarder SEK, eller nära 1 miljard USD.

Dubbla pågående kliniska valideringsstudier

För närvarande genomför bolaget två kliniska valideringsstudier med Model X – EDMX01 för magtumörer och EDUX02, en pilotstudie med patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer.

EDMX01, som utförs på tre svenska universitetssjukhus och inkluderar 20 patienter, syftar till att validera EndoDrill Model X för magtumörer. För detta tas prover med både EndoDrill Model X och dagens ledande instrument för finnålsbiopsi.

Samtidigt drivs EDUX02 av ett universitetssjukhus i Sverige och omfattar 10 patienter. En uppföljande effektstudie för urinblåsecancer är redan planerad och godkänd av tillsynsmyndigheter, förutsatt att pilotstudien går enligt plan.

En betydande möjlighet med EDUX02

Idag domineras EUS-marknaden av några av världens största medicintekniska aktörer, såsom Medtronic, Boston Scientific, Cook Medical och Olympus Medical. Dessa utgör även de huvudsakliga konkurrenterna till BibbInstruments när det gäller EUS-produkter för mag-tarm- och luftvägssjukdomar.

BibbInstruments EDUX02-studie indikerar dock en betydande möjlighet inom urinblåsecancer, den fjärde vanligaste cancerformen hos män och en sjukdom där överlevnadsgraden varit oförändrad under de senaste trettio åren. Urinblåsecancer är den enda indikationen där endoskopiska vävnadsbiopsier normalt inte tas vid den initiala undersökningen. Faktum är att det saknas marknadsförda produkter inom indikationen som är specifikt utformade för att ta djupa vävnadsprover vid denna första endoskopiska undersökning. Med andra ord skulle detta utgöra den första marknadsmöjligheten utanför EUS för EndoDrill Model X. Läs mer om EDUX02 studien här.

Sammantaget är BibbInstruments övertygade om att ett framgångsrikt kliniskt program för EndoDrill Model X kan bana väg för ett paradigmskifte för diagnos av muskelinvasiv urinblåsecancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev