Home Intervjuer Åtta vd:ar om deras förväntningar på BIO-Europe

Åtta vd:ar om deras förväntningar på BIO-Europe

BIO-Europe

Åtta vd:ar om deras förväntningar på BIO-Europe

25 oktober, 2021

I dagarna är det återigen dags för BIO-Europe, Europas största partneringmöte inom life science-sektorn. Under fyra dagar kommer representanter från nästan 1500 bolag samlas för att knyta nya kontakter och fortsätta redan initierade diskussioner med potentiella partners, licenstagare och investerare. BioStock har pratat med vd:arna på åtta life science-bolag – med varierande pipelines i olika utvecklingsskeden – för att ta del av deras förväntningar på vad eventet kan leda till givet deras unika situation.

Den 27:e upplagan av BIO-Europe äger rum den 25-28 oktober. Partneringkonferensen arrangeras av EBD Group och erbjuder inte bara one-on-one-möten bolagen sinsemellan, utan även seminarier och bolagspresentationer.

Kan mynna ut i partnerskap

Med 2550 ivriga deltagare från över 50 länder finns det goda möjligheter för BIO-Europe att leda till flera partnerskap mellan deltagande bolag. För många mindre läkemedels- och bioteknikbolag är partnerskap med ett större bolag en nödvändighet för att säkerställa de resurser och den kompetens som krävs för att ta en produkt genom de sista utvecklingsstadierna och ut på marknaden.

BioStock kontaktade åtta svenska life science-bolag, i olika utvecklingsskeden och med olika portföljer, för att ta reda på vad de vill få ut av sina respektive planerade partneringdiskussioner under konferensen.

Idogen

Idogen står på tröskeln till att inleda klinisk fas med sin läkemedelskandidat IDO 8 mot hemofili A. Dessutom utvecklar bolaget IDO T mot organavstötning vid njurtransplantation och IDO AID mot autoimmuna sjukdomar, båda i preklinisk fas. 

Anders Karlsson, vd Idogen

Vd Anders Karlsson, varför är detta en lämplig tidpunkt för er att delta i BIO-Europe, och vad väntar ni er att partneringsamtalen ska leda till?

– Vi befinner oss i en mycket spännande fas för bolaget, där vi är på väg från preklinik och in i kliniska studier. Det innebär också att intresset är högt hos bolag som kan vara framtida samarbetspartners för Idogen. Vår avsikt är att träffa dessa bolag, utveckla våra relationer med dem och dela med oss av var Idogen befinner sig just nu.

– Det intresse som finns för vår plattform för tolerogen cellterapi ökar efter hand som vi kan dela med oss av ny information och data. Vi kommer att uppdatera potentiella samarbetspartners om de aktuella planerna kring vår kliniska utveckling. Genom att påbörja en klinisk studie med IDO 8 och behandla de första patienterna får vi inte bara ett ”proof-of-concept” på den inledande indikationen utan även på teknologin som sådan.

– Den första studien som planeras avser patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII). Att kunna visa en positiv effekt på denna patientgrupp – med stort medicinskt behov – skulle samtidigt öka intresset för samtliga de möjliga indikationer som kan omfattas av vår plattformsteknologi för behandling av oönskade aktivering av immunsystemet. Under denna vecka har vi redan nu avtalet möten med flertalet stora läkemedelsföretag.

RhoVac

RhoVac har nyligen anlitat Stifel Nicolaus Europe Limited som finansiell rådgivare för att inom kort kunna genomföra en transaktions- eller partnerskapsaffär avseende cancervaccinet RV001. Kandidaten, som ska förebygga progression och metastasering vid prostatacancer, genomgår nu en fas IIb-studie (BRaVac). 

Anders Månsson, vd RhoVac
Anders Månsson, vd RhoVac

Vd Anders Månsson, hur påverkar ert samarbete med Stifel vilka möten ni planerar under konferensen och vad ni förväntar er för utfall av dem?

– Vårt samarbete med Stifel innebär – inte bara under just BIO-Europe, utan för alla partnerinriktade konferenser och möten framöver – att vi arbetar tillsammans och synkroniserat för att säkra att vi har kontakt med alla lämpliga och villiga potentiella partners i god tid innan BRaVac-resultaten finns till handa, under första halvan av nästa år.

Iconovo

För Iconovo som utvecklar kompletta inhalationsprodukter – d.v.s. såväl inhalatorer som tillhörande läkemedelsberedning – är partnerskap och utlicensering en viktig del i bolagets affärsmodell. Redan idag har man flera licensavtal för tre av bolagets fyra inhalationsplattformar. 

Johan Wäborg, vd Iconovo

Vd Johan Wäborg, är syftet med ert deltagande vid BIO-Europe att framhäva er fjärde och nyaste inhalationsplattform, ICOpre, eller satsar ni likaledes på ytterligare avtal för hela portföljen?   

– Vi kommer att ha vissa diskussioner angående ICOpre som inhalator för kommande generiska inhalationsprodukter på BIO-Europe, men det främsta syftet är att finna kunder som har behov för innovativa inhalationsprodukter. Även ICOpre kommer kunna användas för nya molekyler som ska inhaleras, men främst söker vi kunder som har intresse för vår engångsinhalator ICOone.

– Vi kommer också undersöka vilket intresse som finns för ICOone Nasal då vi ser en stor efterfrågan på nasala pulverinhalatorer just nu. Vi söker kunder med nya läkemedel som med fördel ges via inhalation för en lokal effekt i lunga eller näsa, eller där det finns behov av ett snabbt tillslag eller där man önskar ersätta injektioner med en mer stabil produkt. 

Cyxone

Cyxone deltar i BIO-Europe där huvudfokus är att hitta en strategisk partner med erfarenhet och resurser för attutveckla och kommersialisera Rabeximod i reumatoid artrit. Parallellt slutför Cyxone analysen av data från en Covid 19-studie som avslutades i juli. Givet positiva resultat från studien och marknadsefterfrågan kommer bolaget fortsätta utveckla och kommersialisera Rabeximod i Covid 19.

Tara Heitner, vd Cyxone

Tara Heitner, CEO, what expectations do you have on the interest for Rabeximod during the conference?

– We have been in discussion with many interested pharma companies in different geographic regions and we are in close discussions with a few interested candidates. We seek to continue these ongoing discussions to take them to the next level while reaching out to new interested parties.

– As we are getting closer to start of trial and the trial protocol has been fine-tuned, the CRO selection process is close to final and the required team is on board, so we are in an ideal position to further our discussions with the relevant parties. We are also expanding our outreach as the recent news on the safety concerns with JAK inhibitors means there is an even greater need for an oral drug with a novel mode of action which can treat the cellular basis of the disease and prevent progression and joint damage.

Immunicum

Immunterapibolaget Immunicum har ett brett behandlingsfokus inom cancer med immunprimer ilixadencel och canceråterfallsvaccinet DCP-001 i spetsen (båda i fas II).

Erik Manting, vd Immunicum

CEO Erik Manting, how do you intend to profile your broad clinical pipeline when discussing with potential partners during BIO-Europe? 

– Immunicum is addressing difficult-to-treat established tumours and tumour recurrence, which we believe represent the biggest challenges for today’s cancer therapy. Our novel therapeutic approaches are based on off-the-shelf, intratumoural immune priming and relapse vaccination, with products showing promising efficacy in solid and blood-borne tumours, combined with an excellent safety profile.

– We have a rich, advanced pipeline with multiple ongoing clinical studies and upcoming clinical milestones to support our competitive clinical development strategy. In addition, Immunicum has developed a broad collaboration network with academia and other companies and is always on the look-out to develop new, differentiated therapeutics approaches and innovative combinations with other therapies, such as CAR T-cells.

Aptahem

Aptahem närmar sig de första kliniska studierna med sin huvudkandidat, Apta-1 som utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis, ett tillstånd som årligen drabbar 49 miljoner människor av varav 11 miljoner dör. Bolagets prekliniska data pekar bl.a på att kandidaten potentiellt skulle kunna motverka de skadeverkningar som kan uppstå vid sepsis.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem.

Vd Mikael Lindstam, det är inte första gången ni besöker BIO-Europe, men ni har ackumulerat mycket mer prekliniska data nu sedan förra gången det begav sig. Påverkar detta vilken typ av partnerskap ni söker inför kliniska studier?

– Ja, det har en ganska stor påverkan. Prekliniska toxikologistudier är avklarade utan några negativa fynd och vi avvaktar slutrapport, vi startar GMP-produktion, vi har fina resultat från våra samarbetspartners inom akademin och kommersiella upplägg samt att vi även har inlett diskussioner om kliniska studier.

– Men framförallt har vi identifierat en av Apta-1s mekanismer. Detta är en viktig milstolpe för oss och en dörröppnare för regulatorisk tydlighet och värdehöjande i diskussioner med pharma-bolag eftersom det innebär att vi numera kan beskriva vår verkningsmekanism på en mycket viktig target på ett väldefinierat sätt.

BioInvent

BioInvent har redan ett antal licensavtal och forskningssamarbeten med flera ledande läkemedelsbolag avseende bolagets immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Därtill har bolaget en egen utvecklingsplattform och producerar antikroppar för både prekliniska och kliniska studier åt såväl sig själva som andra.

Martin Welschof, vd BioInvent

BioInvent have entered into collaborations with reputable big pharma such as Pfizer and Merck. CEO Martin Welschof, do you have a similar agenda for your visit to BIO-Europe? 

– We are pursuing an active business development strategy and are discussing with potential partners on a continuous basis. Currently we are evaluating potential geography-based partnerships that would add value to our development programs while still retaining significant upside for BioInvent. Such as the ongoing partnership with CASI Pharmaceuticals, Inc. for our lead compound BI-1206.

Sprint Bioscience

Den prekliniska utvecklingsspecialisten Sprint Bioscience är en frekvent besökare på BIO-Europe och har flera licensaffärer i ryggsäcken. I år riktas särskilt fokus åt att, förutom VADA-projektet, kommunicera kring det senaste projektet i portföljen, DISA, som syftar till att aktivera immunförsvaret vid cancer och som kan kombineras med immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi. 

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Vd Erik Kinnman, genom åren har ni deltagit på BIO-Europe vid minst 20-talet tillfällen, både på höst och vår-versionen, och har validerat er affärsmodell genom att sluta ett flertal licensavtal. Vilken betydelse har eventet för ett litet utvecklingsbolag och hur ser ert deltagande ut i år jämfört med när ni deltog första gången?

– BIO-Europe skapar många möjligheter att under kort tid möta nya potentiella licenstagare till våra program och följa upp med tidigare kontakter. Kort sagt så är det ett event som är oerhört viktigt för att bygga nätverk. Våra möten där blir ingångar till djupare diskussioner och tiden efter ett event som BIO-Europe är alltid extra intensiv. Att positionera ett bolag och bygga ett nätverk kräver envist och intensivt engagemang och de första gångerna vi deltog fick vårt affärsutvecklingsteam verkligen ”nöta skoskulor” för att etablera kontakter.

– I dag hinner vi knappt logga in på konferensens partnering-system förrän vi får mötesförfrågningar, tack vare vårt uppbyggda nätverk och track-record av slutna licensavtal. Trots att Bio-Europe konferenserna en längre tid varit digitala har vårt affärsutvecklingsteam kunnat genomföra många möten. Utmaningen kommer istället av att de är utspridda över dygnet pga att mötesdeltagarna sitter i olika tidszoner. I år deltar vi med två program och precis som tidigare fokuserar vi på partnering-delen på konferensen och möten med våra potentiella licenstagare. 

BIO-Europe – ett ”must-attend” partneringevent

Den gemensamma faktorn mellan samtliga bolag är att de, trots olika pipelines och utvecklingsskeden, ser BIO-Europe som ett mycket viktigt tillfälle att bygga ett nätverk och utveckla relationer med andra life science-aktörer. Oavsett om man är ute efter en samarbetspartner för att vidareutveckla sin produkt, om man vill hitta en tagare för sitt projekt eller om man säljer produkter/tjänster så är samtliga aktörer rörande överens om att BIO-Europe kan ge vind i seglen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev