Home Intervjuer CombiGenes vetenskapliga grundare om avtalet med Spark

CombiGenes vetenskapliga grundare om avtalet med Spark

CombiGenes vetenskapliga grundare om avtalet med Spark

26 oktober, 2021

Genterapibolaget CombiGene signerade nyligen ett exklusivt, globalt licensavtal för genterapikandidaten CG01 med Spark Therapeutics, potentiellt värt 3 miljarder kronor exklusive royalties. Mycket vatten har runnit under broarna sedan CombiGene bildades och BioStock vände sig till de vetenskapliga grundarna professor Merab Kokaia och docent David Woldbye för en kommentar om utvecklingen.

Grunden till CombiGene lades för över tio år sedan. Preklinisk forskning hade då indikerat att produktionen av neuropeptid Y (NPY) ökar i hjärnan efter ett epileptiskt anfall. Professor Merab Kokaia, verksam vid Epilepsy Center vid Lunds universitet och Docent David Woldbye, Department of Neuroscience vid University of Copenhagen,inledde därför ett forskningssamarbete över sundet i syfte att utveckla nya behandlingsformer mot svårbehandlad epilepsi. Arbetshypotesen baserades på antagandet att NPY hämmar de epileptiska anfallen, som en del av kroppens eget försvar. Ett antagande som numera har bekräftats i ett flertal studier.

En utmaning att administrera läkemedel till hjärnan

Forskarna insåg snart att genom att kombinera signalsubstansen NPY med dess receptor Y2, borde en bättre effekt uppnås, särskilt om läkemedlet uteslutande kunde rikta in sig på det område i hjärnan där den epileptiska attacken utlöses. Nu gällde det att utveckla en metod för administration av läkemedlet till hjärnan, vilket är en utmaning på grund av blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan, men som samtidigt utgör ett hinder för transport av läkemedel till hjärnan.

Lösningen blev att använda ett ofarligt, icke-patogent virus vars eget DNA till stora delar avlägsnats och ersatts med funktionella DNA-sekvenser av NPY och Y2 (AAV-vektorer) för injektion direkt i det skadade området i hjärnan. CombiGenes genterapiprojekt med kandidaten CG01 hade därmed sett dagens ljus.

Kulmen på en lång utvecklingscykel

Den 12 oktober 2021 meddelade CombiGene att man ingått ett exklusivt samarbets- och licensavtal för CombiGenes CG01-projekt med Spark Therapeutics, ett genterapibolag som ingår i Roche-koncernen. Sett till avtalsvärdet på cirka 3 miljarder exklusive royalties är det ett med svenska mått tungt avtal som Medicon Village-baserade CombiGene, ett litet bolag med begränsade interna resurser, har rott i hamn med en av de största aktörerna i branschen.

Ett omfattande arbete återstår nu för att bära CG01-projektet genom de kommande kliniska studierna tillsammans med Spark.

Hög prislapp på exklusiva rättigheter

Avtalet ger Spark den exklusiva globala rätten att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. CombiGene kommer att fortsätta att genomföra vissa delar av det prekliniska programmet i samarbete med Spark.

Enligt avtalsvillkoren är CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader. Vid kommersialisering är CombiGene berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga procenttal baserat på nettoomsättning.

Grundarna kommenterar

BioStock kontaktade CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och docent David Woldbye för en kommentar.

Efter avtalet med Spark är det nog rimligt att inleda med den klassiska sportfrågan, hur känns det?

– Det känns jättebra. Både vi forskare och teamet på CombiGene har lagt mycket tid och energi för att komma fram till den punkt där kliniska studier är möjliga så avtalet med Spark kunde inte kommit vid en lägligare tidpunkt. Spark har de finansiella och intellektuella resurserna att genomföra de kliniska studierna med CG01 på patienter med svårbehandlad epilepsi. Trots behandling med dagens mediciner lider dessa patienter av okontrollerade epileptiska anfall. Om CG01 visar positiva resultat i kliniska studier utgör det ett helt unikt behandlingsalternativ som kan hjälpa dessa patienter och förbättra deras livskvalitet avsevärt.

“Det här är en fantastisk dag för CombiGene och för mig och professor Kokaia”, säger docent Woldbye. “Detta är kulmen på ett prekliniskt arbete som går tillbaka så långt som till 1996 där det visade sig att neuropeptid Y har anfallshämmande effekter. Med affären med Spark har vi nu säkerställt att denna behandling kan prövas i klinik för patienter med temporallobsepilepsi. Eftersom många av dessa patienter är läkemedelsresistenta finns det ett stort behov av att utveckla nya behandlingar. Det är min förhoppning att vi med detta avtal nu kan få en stor chans att hjälpa dessa patienter”.

Avtalet är ett tydligt tecken på hur Spark värderar potentialen med CG01. Hur skulle ni själva beskriva era förhoppningar för den vidare utvecklingen, baserat på de data ni har ackumulerat genom åren?

– Vi har arbetat med NPY/Y2-genterapiprojektet i många år och visat i olika djurmodeller och i human hjärnvävnad från epilepsipatienter att det fungerar och dämpar anfall. Så jag är väldigt optimistiskt att det kommer fungera också i människa, men det återstår förstås att se. Avtalet med Spark säkerställer att de kliniska studierna som skall ge oss svar på vilken effekt CG01 har på läkemedelsresistent fokal epilepsi kommer att genomföras.

“Om vi tillsammans med Spark kan visa att CombiGenes genterapikandidat CG01 fungerar i en planerad klinisk studie av patienter med läkemedelsresistent epilepsi är det min förhoppning och tro att detta kommer att bana väg för användning av genterapi även för andra epilepsipatienter. Detta beroende på att genterapi har potential att selektivt behandla den del av hjärnan där epilepsi uppkommer och kan därför också minska användningen av epilepsiläkemedel och de potentiella biverkningarna av att ta dessa läkemedel under långa perioder av en patients liv,” säger Assoc Prof David Woldbye.

Avslutningsvis, kommer ni ha täta kontakter med forskningsklustret bakom Spark för den fortsatta utvecklingen av CG01?

Så här långt har vi haft mycket bra kontakter och diskussioner med Spark-teamet och jag är imponerade av deras kunskap och erfarenheter inom genterapiområdet. Så jag ser väldigt positivt på det framtida samarbetet med Spark och hoppas på en fortsatt framgångsrik utveckling av CG01-projektet med samlade styrkor från CombiGene och Spark.

Docent Woldbye tillägger: “Ja, det är en del i avtalet mellan CombiGene och Spark att professor Kokaia och jag kommer att fortsätta att vara involverade i att driva projektet framåt tillsammans med Spark och det övriga teamet från CombiGene. Eftersom detta projekt är som ett barn för mig och professor Kokaia, behåller vi gärna en roll i projektet i den kommande interaktionen med det mycket kompetenta Spark-teamet.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev