Home Nyheter BiBBInstruments initierar klinisk studie i urinblåsecancer

BiBBInstruments initierar klinisk studie i urinblåsecancer

BiBBInstruments initierar klinisk studie i urinblåsecancer

16 mars, 2021

BiBBInstruments EndoDrill Model X, ett potentiellt banbrytande biopsiinstrument, genomgår just nu klinisk utvärdering. Förra året initierade bolaget en klinisk studie inriktad på cancer i övre mag-tarmkanalen och igår kunde de meddela att den första patienten har rekryterats i en ny studie i urinblåsecancer. Med BiBBInstruments eldrivna endoskopiska biopsiinstrument kan det vara möjligt att bespara patienter med muskelinvasiv urinblåsecancer ett större ingrepp som kallas TURB (transuretral resektion av blåstumör) och därmed förkorta tiden till behandlingsstart. TURB är ett invasivt kirurgiskt ingrepp som används för diagnos och behandling.

Urinblåsecancer, den fjärde vanligaste cancerformen för män, drabbar årligen cirka 550 000 människor i världen och orsakar cirka 200 000 dödsfall per år enligt WHO. Den vanligaste typen av urinblåse­­­cancer är ytlig och växer bara i slemhinnan med liten risk för spridning. Vid muskelinvasiv urinblåse­cancer, som utgör cirka 25 procent av fallen och som har en femårsöverlevnad på 50 procent, sprider sig tumören till de underliggande muskelskikten som omger urinblåsan. Detta kräver vanligtvis kirurgi eller cellgifts-och strålbehandling, vilket betyder att tidig diagnos är avgörande för ett positivt utfall i behandlingen.

Ett behov av bättre diagnostik för urinblåsecancer

Vid urinblåsecancer, till skillnad från cancer i mag-tarmkanalen och luftvägarna, görs endast en visuell endoskopisk undersökning av urinblåsan utan att ta ett vävnadsprov (biopsi), vilket ger en begränsad förståelse av den misstänkta tumören. Därför måste patienter med misstänkt urinblåsecancer genomgå ett större ingrepp som kallas TURB (transuretral resektion av blåstumör) för provtagning och behandling inom två veckor efter symptomdebut. Detta är ett invasivt kirurgiskt ingrepp som kräver att patienten sövs och som dessutom leder till en fördröjning i behandlingen.

BiBBInstruments EndoDrill Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik, har potential att noggrant kunna detektera muskelinvasiv urinblåsecancer redan vid den inledande endoskopiska undersökningen. Det kan innebära att man slipper genomföra TURB vilket leder till tidigare behandlingsstart och möjlighet att undvika ett tids- och resurskrävande ingrepp. Det eldrivna roterande instrumentet tar djupa, sammanhängande prover, så kallad kärnvävnad, vilket möjliggör mer exakt och pålitlig diagnostik. För mer information om bolaget och EndoDrill Model X, läs här.

Klinisk studie i urinblåsecancer

Förra året inledde BiBBInstruments den kliniska studien EDMX01 i Sverige för utvärdering av EndoDrill Model X hos patienter med djupa magsäckstumörer. Studien pågår fortfarande och förväntas slutföras senare i år. Igår meddelade bolaget att de har rekryterat den första patienten i en klinisk studie med EndoDrill Model X i patienter med urinblåsecancer. Även denna pilotstudie planeras att slutföras under 2021 och om studien lyckas kommer bolaget genomföra en större effektstudie. BiBBInstruments vd Fredrik Lindblad kommenterade beskedet:

»Vi är mycket glada att den första patienten rekryterats i pilotstudien med EndoDrill Model X för den nya indikationen urinblåsecancer. Det kliniska behovet av tidig vävnadsprovtagning och diagnos av muskelinvasiv cancer i urinblåsan är betydande.«

Ett bolag med höga ambitioner

Expansionen till en ny indikation för EndoDrill Model X är ett bevis på BiBBInstruments höga ambition om att vara en tung aktör inom cancerdiagnostik och BioStock kommer noga följa bolaget när de kliniska utvärderingarna avancerar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev