Home Nyheter Ny COO tar omfattande erfarenhet av immunologi med sig till Cyxone

Ny COO tar omfattande erfarenhet av immunologi med sig till Cyxone

Ny COO tar omfattande erfarenhet av immunologi med sig till Cyxone

14 juni, 2021

Under maj släppte det svenska bioteknikbolaget Cyxone en lång rad nyheter. Nyligen meddelade bolaget att man rekryterat Carl-Magnus Högerkorp till posten som ny COO. Med lång erfarenhet från ledande positioner inom life science-sektorn, och med ett särskilt intresse för immunologi och autoimmuna sjukdomar, verkar Högerkorp passa bra för Cyxones ambitioner inom området. BioStock har kontaktat Carl Magnus Högerkorp för att få hans syn och förväntningar på sin nya tjänst.

First North-listade Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av ledgångsreumatism, multipel skleros och svåra andningsbesvär. Pipelinen består för närvarande av två läkemedelskandidater i tre kliniska utvecklingsprogram.

Rabeximod i två projekt

Läkemedelskandidaten Rabeximod utvärderas för närvarande i en fas II-studie som en behandling av måttlig covid-19 hos inlagda patienter. Resultat från studien förväntas under tredje kvartalet.

Rabeximod förbereds också för en fas IIb-studie i ledgångsreumatism (RA). Cyxone tillkännagav nyligen ett samarbete med professor Costantino Pitzalis, en världsledande expert inom RA, som har varit rådgivare till bolaget i den omdesignade studien. Läs mer om samarbetet med professor Pitzalis här.

Upptrappning i T20K-projektet

Den andra kandidaten, T20K, utvecklas som en ny väl tolererad, långvarig och lättadministrerad behandling av multipel skleros. Cyxone håller på att förbereda kandidaten för storskalig produktion, utvecklar biomarkörer för att mäta behandlingsframgång och bolaget utvärderar även ett alternativt administrationssätt utöver det orala.

Målet är att börja förbereda T20K för studier som ska öppna dörren för IND (Investigational New Drug) med den nya administreringsformen. Läs mer om T20K här.

Framgångsrik finansieringsrunda

Ett viktigt finansiellt steg kommunicerades nyligen i och med det framgångsrika utfallet av teckningsoptionerna i TO4-serien, som emitterades i samband med den riktade emissionen av units under fjärde kvartalet 2020. Cirka 93,5 procent av teckningsoptionerna utnyttjades, vilket tillförde cirka 18,2 MSEK, ett betydande kapitaltillskott för bolagets pågående utvecklingsarbete.

Ny COO

För att kunna genomföra de planerade aktiviteterna meddelade Cyxone att Carl-Magnus Högerkorp går in som ny COO i bolaget. Högerkorp har lång erfarenhet från life science-sektorn. Han har bland annat en postdoktortjänst vid Vaccine Research Center, National Institutes of Health i Maryland, USA på sin meritlista. Han har också arbetat inom programmen för inflammations- och autoimmuna sjukdomar på Novo Nordisk i Danmark i många år.

Utöver detta har han haft ett antal ledande befattningar inom bioteknikbolag, den senaste som vd för immunonkologibolaget CanimGuide Therapeutics och startupbolaget ImModulate Pharma, innan han utsågs till COO på Cyxone.

BioStock kontaktade Högerkorp för att ta reda på mer om hans nya roll och förväntningarna på Cyxones projekt.

Carl-Magnus Högerkorp, COO Cyxone.
Carl-Magnus Högerkorp, COO Cyxone.

Carl-Magnus, varför är du och Cyxone en bra kombination, skulle du säga?

– Cyxone är ett mycket intressant bolag med två tillgångar i avancerade stadier, med inriktning på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov. Med min bakgrund inom immunmodulering tycker jag att dessa program är spännande och jag ser en potential för dem bortom de nuvarande terapiområdena.

– Eftersom jag har en ganska bred bakgrund inom immunologi tror jag att jag kan bidra med en djupare förståelse kring samspelet mellan dessa läkemedelssubstanser och immunsystemet. Dessa insikter kommer att vara avgörande för att utforma den kommande utvecklingen för dessa program.

Vad är det som gör Cyxones utvecklingsprojekt intressanta ur din synvinkel?

– Cyxones båda tillgångar reglerar ganska centrala aspekter av immunsystemet och har av den anledningen potential att utforskas i andra immunmedierade sjukdomsindikationer. Till exempel undersöker vi, utöver ledgångsreumatism, för närvarande Rabeximod i covid-19. Det finns förutom RA och covid-19 även andra potentiella applikationer som kan öka tillgångens värde ytterligare.

Du har precis börjat som COO – vad står högst på prioriteringslistan?

– Mina prioriteringar kommer att vara att se till att våra kliniska utvecklingsprogram genomförs på ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt, för att säkerställa att vi skapar bäst värde i projekten. Eftersom vi är ett litet företag med begränsade resurser måste vi tänka igenom våra program noggrant och flitigt, samtidigt som vi håller ett högt tempo. Därför är det viktigt att vi också får rätt lag på plats.

Om vi tittar lite längre fram, vad hoppas du uppnå under det kommande året?

– Jag följer vår covid-19-studie med stor spänning och hoppas att vi kan rapportera en positiva resultat. Det kan verka opportunistiskt att gå in i covid-19, men baserat på vad vi vet om Rabeximod så är det ett smart drag.

– Jag är också förväntansfull på vårt kommande fas IIb-program i RA som för närvarande håller på att förberedas och som vi planerar att inleda senare i år. Samarbetet med professor Pitzalis ger detta arbete en ny spännande dimension.

– Vi hoppas också kunna slutföra några av våra prekliniska studier på administreringsformen för T20K och fatta beslut kring att inleda studier som öppnar dörren föd IND med den nya administreringsformen. Mycket händer i Cyxone så det kommer att bli ett spännande och hektiskt år.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev