Home Analyser Statusrapport Cereno Scientific – Expanded potential in cardiovascular disease

Statusrapport Cereno Scientific – Expanded potential in cardiovascular disease

Statusrapport Cereno Scientific – Expanded potential in cardiovascular disease

14 juni, 2021

Kardiovaskulära sjukdomar orsakar flest dödsfall i världen och behovet av bättre behandlingar är stort. Svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific utvecklar nya behandlingar för både vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och kommer att inleda en fas II-studie med sin ledande kandidat CS1 i september i år. Under 2021 har bolaget stärkt teamet, sin IP-position och har även utökat portföljen med två utvecklingsprogram i nära samarbete med University of Michigan. BioStock har nu publicerat en statusrapport som kan laddas ner nedan.

Ladda ner statusrapporten om Cereno Scientific nedan.

Disclaimer

Detta är en statusrapoort utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna rapport baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna rapport skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i rapporten kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna statusrapport. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev