Home Nyheter Godkännande av BMS CAR T-cellbehandling banar väg för Elicera

Godkännande av BMS CAR T-cellbehandling banar väg för Elicera

Godkännande av BMS CAR T-cellbehandling banar väg för Elicera

15 april, 2021

CAR-T-cellterapier har demonstrerat potential att transformera behandling av olika former av blodcancer. Med det färska godkännandet av Abecma, Bristol Myers Squibbs CAR T-läkemedel mot multipel myelom steg antalet godkända CAR-T-behandlingar till fem, varav tre har godkänts bara under det senaste året. Trots den betydande innovationen och det stora intresse som omger tekniken kvarstår fortfarande stora utmaningar, särskilt när det gäller behandlingar av solida tumörer. Det svenska genterapibolaget Elicera kan ha det som krävs för att överkomma dessa hinder.

Chimeric antigen receptor-T cell (CAR T) -terapi är en revolutionerande form av immunterapi som har potential att erbjuda en bättre och mer individanpassad cancerbehandling. Behandlingen baseras på användning av celler från patientens eget immunsystem för att bekämpa en del cancerformer. Behandlingsprocessen innebär att vissa T-celler (en typ av vita blodkroppar som attackerar främmande molekyler i kroppen) tas ut ifrån patienten. Dessa celler omprogrammeras sedan genetiskt i ett laboratorium för att kunna identifiera patientens cancerceller och förstöra dem.

Forskning inom CAR-T-celler har pågått under flera decennier men det är först nyligen som tekniken har lett till ett marknadsgodkännande.

Fem CAR T-godkännande hittills

CAR-T-cellterapi; foto: Shutterstock

År 2017 godkände FDA de två första CAR-T-behandlingarna: Novartis Kymriah och Gilead Sciences Yescarta, båda för behandling av B-cellslymfom. Ett år senare utsåg American Society of Clinical Oncology (ASCO) CAR-T-cellterapi till 2018’s Advance of the Year. Sedan dess har man bara under det senaste året i USA godkänt ytterligare tre CAR T-terapier: Gilead Sciences Tecartus för behandling av mantelcellsymfom, Bristol Myers Squibbs (BMS) Breyanzi, den tredje CAR-T-behandlingen för B-cellslymfom, och nu senast, den 26 mars 2021, BMS Abecma, den första CAR-T-cellterapin för multipelt myelom.

Problemet med solida tumörer

Man kan notera en tydlig trend i dessa godkännanden: hittills är alla CAR-T-behandlingar inriktade mot olika former av blodcancer, och inte mot solida tumörer som bröst-, lung- eller bukspottkörtelcancer. Detta är ingen tillfällighet eftersom alla godkända CAR-T-behandlingar är begränsade till en specifik måltavla – CD19, ett antigen som finns på ytan av B-celler, en typ av vita blodkroppar, som därmed endast finns i specifika typer av blodcancer och inte i solida tumörer.

Utmaningarna med att behandla solida tumörer med CAR-T-celler beror främst på två huvudfaktorer: det är svårt att hitta bra måltavlor (antigener) för solida tumörer som inte också uttrycks på friska celler, och solida tumörer har en mycket fientlig mikromiljö för CAR-T-celler, vilket gör dem mindre effektiva. Det pågår forskning för att upptäcka och utveckla nya och bättre CAR-T-celler som kan rikta sig mot mer än ett antigen och motstå den fientliga mikromiljön hos solida tumörer.

Elicera Therapeutics levererar med iTANK plattformen

Ett utmärkt exempel på sådan forskning finns i Sverige, där genterapibolaget Elicera Therapeutics utvecklar immunterapilösningar baserade på både CAR-T-celler och onkolytiska virus. Bolaget arbetar med versioner av den senaste (fjärde) generationen av CAR-T-celler, som är utformade för att förbättra cellförökning, överlevnad i kroppen och ge ett ökat övergripande immunsvar. För att sätta detta i sitt sammanhang tillhör de idag godkända CAR-T-cellterapierna alla andra generationen, något som är en viktig anledning till att de endast riktar sig mot olika former av blodcancer.

Eliceras CAR-T-celler inkluderar bolagets egen iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) -plattform, en teknikplattform som optimerar dessa behandlingar ytterligare genom att utlösa en andra parallell immunattack genom CD8+ T-celler på hela spektrumet av måltavlor på tumörceller. För en mer detaljerad översikt av bolaget, läs här. Prekliniska data tyder på att iTANK-plattformen hjälper CAR-T-celler att hämma tumörtillväxt och förlänga överlevnaden jämfört med konventionella CAR-T-behandlingar vilket i sig kan attrahera licensmöjligheter och möjligheter till utveckling i samarbete med en annan aktör.

Potential inom båda flytande och solida tumörer

Elicera har två pågående projekt med iTANK-förstärkta CAR-T-celler: ELC-301 och ELC-401. ELC-301 utvecklas för behandling av B-cellslymfom, och jämfört med de godkända läkemedlen som nämns ovan riktar sig ELC-301 mot CD20 istället för mot CD19. Tyvärr tyder den tillgängliga data på att mer än 50 procent av alla patienter med B-cellslymfom som behandlas med konventionella CD19-CAR-T-celler saknar ett ihållande fullständigt svar på behandlingen, vilket leder till att det krävs ytterligare behandlingar för att kompensera för detta. Med inriktning mot CD20, som är överuttryckt i B-cellslymfom, och genom användningen av iTANK-plattformen, har Eliceras ELC-301 potential att helt förändra behandlingen av B-cellslymfompatienter.

För ELC-401 är glioblastoma multiforme (GBM) den första indikationen, d.v.s. en solid tumör. ELC-401 har proteinet IL13Ra2 som målmolekyl, som uttrycks på ett antal fasta tumörer, vilket innebär att behandlingen har potential att rikta in sig på ett brett urval av solida tumörer och att kandidaten är därmed mycket mångsidig.

Betydande marknadspotential för Eliceras kandidater

Enligt Roots Analysis förväntas den globala marknaden för CAR T-celler nå 14 miljarder USD år 2030. Uppskattningsvis finns det 115 bolag som utvecklar CAR T-celler, varav majoriteten finns i USA och i Kina. Mycket få bolag utvecklar CAR-T-celler i Europa och i Sverige är Elicera det enda bolaget som utvecklar dem.

Då alltfler CAR T-cellbehandlingar godkänns och med tanke på att Eliceras kandidater, tack vare bolagets iTANK-plattform, är optimerade versioner av CAR T-cellbehandlingar som finns på marknaden, är det svårt att bortse från marknadspotentialen hos Eliceras kandidater. BioStock kommer att fortsätta följa Elicera och dess CAR T-cellsutveckling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev