Home Nyheter Cereno Scientific adderar klinisk expert till ODD-spåret

Cereno Scientific adderar klinisk expert till ODD-spåret

Cereno Scientific adderar klinisk expert till ODD-spåret

2 april, 2020

Cereno Scientific utvecklar innovativa läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar, med ett breddat fokus på trombos och sällsynta fibrosrelaterade hjärt-kärlsjukdomar. Nyligen erhöll bolagets huvudkandidat CS1 Orphan Drug Designation från FDA för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertension. För att ytterligare främja förutsättningarna för projektet har man nu rekryterat den världsledande PAH-experten Dr. Raymond L. Benza som vetenskaplig rådgivare.
Cereno Scientific tillkännagav nyligen att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) för bolagets huvudkandidat CS1 för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH). Läs mer.

ODD för CS1 mot PAH

ODD-beskedet är ett viktigt steg i bolagets utökade fokus på CS1 som en epigenetisk modulator inom hjärt-kärlsjukdomar, inte minst för sällsynta sjukdomar. PAH – en form av högt blodtryck i artärerna som går från hjärtat till lungorna, till följd av patologiska förändringar i lungkärlen – är ett exempel på en sådan sjukdom som gör att hjärtat måste arbeta hårdare. Med tiden försvagas hjärtmuskeln vilket kan leda till hjärtsvikt.
PAH är en progressiv och dödlig sjukdom som är förknippad med försämrad livskvalitet och som saknar botande behandlingsalternativ utöver lungtransplantation, vilket oftast inte är tillgängligt i tid. Istället består nuvarande standardbehandling av olika läkemedel med begränsad effekt som ofta måste kombineras med varandra för att uppnå ett acceptabelt behandlingsresultat, varför marknadsmöjligheten för en ny och effektiv behandling är stor.

Dr. Raymond L. Benza

Stärkt klinisk expertis  

Eftersom PAH är en ny indikation för Cereno Scientific har bolaget sökt externt för att utvidga den interna kunskapsbasen kring denna sällsynta sjukdom. Arbetet har resulterat i att man nu lyckats rekrytera en ny vetenskaplig rådgivare på toppnivå i form av Dr. Raymond L. Benza, professor i medicin och Director, Divison of Cardiovascular Medicine, vid Ohio State University Wexner Medical Center i Columbus, Ohio, USA.
Dr. Benza är en internationellt välrenommerad kliniker och forskare. Hans primära kliniska intressen inkluderar PAH, avancerad hjärtsvikt och hjärttransplantation. Cereno Scientifics CS1-projekt kommer inte att bli hans första insats inom läkemedelsutveckling då Dr. Benza tidigare har deltagit i flera stora kliniska studier med nya terapier för behandling av t.ex. hjärtsvikt och PAH. Han är en erkänd forskare och finansierad av National Institutes of Health (NIH) och American Heart Association (AHA) för sitt arbete med fokus på riskstratifiering, farmakogenomik och nya behandlingsmetoder för PAH.
För att befästa hans prestationer som klinisk forskare och inom läkemedelsutveckling utnämndes Dr. Benza 2013 till Physician of the Year av Pulmonary Hypertension Association. Därtill innehar han positioner i ett flertal nationella styrelser, kommittéer och råd relaterat till sin expertis inom avancerad hjärtsvikt och lungkärlssjukdom.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Ska stötta bolagets vetenskapliga utveckling

Dr. Benza kommer att stötta Cereno Scientifics utveckling inom bolagets fokusområden, trombos- och fibros-relaterade sällsynta kardiovaskulära sjukdomar såsom PAH. Bolagets vd, Sten R. Sörensen, kommenterade rekryteringen av vetenskaplig rådgivare i ett pressmeddelande:
– Det är väldigt glädjande att välkomna en internationellt erkänd expert inom hjärt- och kärlsjukdomar, samt sällsynta sjukdomar som vetenskaplig rådgivare till Cereno Scientific. Dr. Raymond L. Benza har gedigen erfarenhet inom PAH och vi ser fram emot att involvera hans expertis i vår fortsatta utveckling.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev