Home Nyheter Enzymatica rapporterar kraftigt ökad försäljning under 2019

Enzymatica rapporterar kraftigt ökad försäljning under 2019

Enzymatica rapporterar kraftigt ökad försäljning under 2019

2 april, 2020

Enzymatica som tillverkar förkylningsspraygen ColdZyme släppte idag årsredovisningen för 2019 och det torde vara munter läsning för bolagets aktieägare. Medan många andra bolag står inför omfattande svårigheter i dessa tider, kan Enzymatica peka på en gynnsam försäljningstrend som paradoxalt nog pekar uppåt på grund av Covid-19-pandemin.
På 1970-talet upptäckte isländska forskare att enzym i Nordsjötorsk aktiveras när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarna grundande därefter bolaget Zymetech och patenterade användandet av torskenzymet.
Efter att inledningsvis ha utvecklat produkter via inlicensierade patent förvärvade svenska Enzymatica Zymetech år 2016. Affären innebar att Enzymatica erhöll internationell ensamrätt till det patentskyddade enzymet. Förvärvet medförde även att Enzymatica fick kontroll över tillverkningen av enzym, tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens samt Zymetechs forskningsportfölj.
Bolaget har sedan dess utvecklat produkter där det patenterade enzymet skapar effektiva barriärer mot virus, riktat främst mot sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets första produkt på marknaden är förkylingssprayen ColdZyme.

Omfattande försäljningsnätverk och kanaler

Enzymatica marknadsför och säljer ColdZyme i egen regi i Skandinavien och genom avtalspartners på ett tiotal andra marknader. I Europa inkluderar dessa Island, Finland, Storbritannien, Spanien, Österrike, Belgien, Grekland och Cypern, men förkylningssprayen saluförs även i både Sydafrika och Hongkong & Macau. I Tyskland säljs en munspray som kosmetisk produkt, STADAProtect, baserat på Enzymatica’s barriärteknologi.
Därutöver har bolaget befintliga distributionsavtal i Australien & Nya Zealand, Israel, Japan och Kina, där marknadslansering väntas ske inom de närmaste åren, efter att nödvändiga regulatoriska processer har avklarats.

Robust och ökad försäljning

Enzymaticas försäljning växte med 16,5 procent under 2019 jämfört med 2018. Bruttomarginalen steg till 73 procent jämfört med 70 procent under 2018. Det var främst utvecklingen i Sverige och Danmark som bidrog till tillväxten, men även ordrar från nya marknader. Under 2019 fick Enzymatica t.ex. de första ordrarna från Sydafrika.
Försäljningen under 2020 har också startat starkt, mer om detta nedan.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Ett nyhetsintensivt 2019

I början av 2019 kunde Enzymatica presentera resultat från en tysk multicenterstudie som stärker och breddar ColdZymes produktpåståenden, baserat på totalt 400 personer. De statistiskt signifikanta resultaten från studien visade att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning, jämfört med om ColdZyme inte används. Läs mer. En uppföljande placebokontrollerad studie levde dock inte upp till förväntningarna, vilket vd Fredrik Lindberg kommenterade här.

Avtal värt 120 Mkr

I juni tecknade dotterbolaget Zymatech ett avtal om leverans av enzymformulering till ett värde av 120 Mkr över tre år med det tyska kosmetikabolaget Maren Cosmetics som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kosmetiska hudvårdsprodukter baserade på enzymteknologi. Lär mer.
Avtalet innebär att motparten har rätt att använda en enzymformulering baserad på Enzymaticas patenterade barriärteknologi i sina egna produkter. Zymetech ingick ytterligare ett avtal senare under året. Detta avtal avsåg Dr Bragi Company Ltd gällande försäljning och leverans av tre olika enzymformuleringar, vilka kommer att ingå i Dr Bragi Companys hudvårdsprodukter i Kina och delar av Asien. Läs mer.

Ytterligare framsteg under hösten

I augusti lanserade Enzymatica Strawberry som ny smak för sin förkylningsspray samt introducerade två nya produktpåståenden för produkten – lindring av halsont och förkylningssymptom. Två månader senare ingick bolaget avtal med den tyska samarbetspartnern STADA gällande marknadsföring och försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden.
Året avslutades med att Enzymaticas partner Evergreen Health lanserade ColdZyme i samband med Brands and Products-mässan i Hong Kong i slutet av december. Genom apotekskedjan Watson kommer Evergreen att marknadsföra och sälja ColdZyme i fler än 240 butiker i Hong Kong & Macau.

Den positiva trenden fortsätter in i 2020

2020 inleddes sedan med att Enzymatica slöt ett 7-årigt exklusivt avtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co. Ltd, ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme i Kina. Enligt avtalet har Keyuan Trade garanterat order om 92 Mkr för de första fem åren från lansering. Läs mer här.
I januari kunde bolaget även meddela att det europeiska patentverket gav ett positivt förhandsbesked om att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme. Det förväntade patentet, vilket BioStock skrev om här, kommer att gälla fram till 2035.

Stark efterfrågan på ColdZyme efter Covid-19-utbrottet

I mars meddelade Enzymatica att försäljningen av ColdZyme, på grund av utbrottet av Covid-19, har tilltagit så mycket den senaste tiden att man väntar sig en fördubblad omsättning i Q1 2020 jämfört med samma period förra året som då uppgick till 13,3 Mkr.
Denna efterfrågan förväntar sig bolaget kommer fortsätta under de kommande månaderna, beroende på om tillverkningen håller jämn takt med denna efterfrågan. Läs mer här.
BioStock får anledning att återkomma till Enzymaticas finanser när delårsrapporten för januari-mars presenteras den 5 maj. När vi sedan närmar oss sommaren skall det även bli intressant att se vilken vd som tar över efter Fredrik Lindberg som kommer att avgå efter att ha accepterat ett erbjudande från ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag. Lindberg kommer dock vid årsstämman i maj 2020 föreslås bli invald i Enzymaticas styrelse.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev