Home Nyheter Iconovos årsrapport visar på kraftigt avancemang

Iconovos årsrapport visar på kraftigt avancemang

Iconovos årsrapport visar på kraftigt avancemang

19 februari, 2020

Förra fredagen publicerade Iconovo sin bokslutskommuniké för 2019. Rapporten underströk i synnerhet bolagets kapacitet att kunna investera stort i sin nya inhalationsplattform ICOpre, samt dess möjligheter att lanseras på den amerikanska marknaden. BioStock fick en pratstund med bolagets Vice President Business Development, Roger Lassing, för att få en bättre bild av vad som ligger i korten för Iconovo under 2020.
I Iconovos bokslutskommuniké för 2019 lyftes särskilt de starka framsteg som bolaget har gjort under förra året fram. En av de viktigaste slutsatserna i rapporten var bolagets möjligheter att göra investeringar i en ny inhalationsplattform som inkluderar inhalatorn ICOpre och tillhörande torrpulverformuleringar. I november tog bolaget in 60 Mkr (cirka 56 Mkr efter emissionskostnader) i en emission riktad till stora institutionella investerare, vilket gör att bolaget nu har möjlighet att göra dessa investeringar i plattformen.

Global satsning med ICOpre

För Iconovo är ICOpre en betydande affärsmöjlighet inom utveckling av generiska versioner av GSKs Ellipta. Ellipta produkter förväntas dominera inhalationsmarknaden under de kommande tio åren och analytiker räknar med en sammanlagd årsförsäljning till ett värde om minst 5 miljarder USD redan år 2024.
Eftersom det första patentet på Ellipta löper ut 2025 siktar Iconovo på att stå redo med en generisk version avsedd för en global marknad, inklusive USA, vid det tillfället. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA signalerade om en öppning för generiska inhalationsprodukter, liksom ICOpre, på den amerikanska marknaden när man i fjol godkände Mylans Advair produkt Wixela Inhub.
Iconovos nya inhalationsplattform är en av fyra produkter i bolagets portfölj som fokuserar på behandling av sjukdomar som KOL och astma. De övriga produkterna är ICOcap, ICOres och ICOone.

Förändringar i ledningen

Bokslutskommunikén 2019 berör även Orest Lastows beslut att avgå som vd för Iconovo för att istället ta rollen som Chief Technical Officer (CTO). Detta är en position som Lastow själv tycker passar honom bättre när bolaget nu börjar utveckla den nya plattformen ICOpre.
– ”Efter att ha varit vd för Iconovo i över fem år har jag sett bolaget växa från ett litet teknikintensivt bolag till ett noterat bolag med ett börsvärde på över en halv miljard. Eftersom jag i grunden är fysiker och ingenjör ser jag det som en naturlig utveckling att nu lämna över till en person med en profil som är mer lämpad för en börs-vd.”
Hör mer från Orest Lastow om vd-bytet i BioStocks videointervju från LSX World Congress i London för två veckor sedan.

Roger Lassing, VP Business Development Iconovo

BioStock har pratat med Roger Lassing, Vice President Business Development på Iconovo, för att få en bättre förståelse av rapporten och vad som står på agendan framgent.
 Roger Lassing, Iconovo avslutade 2019 med drygt 89 Mkr i kassan. Kommer majoriteten av dessa pengar att gå till att utveckla den nya ICOpre-plattformen?
– Vi förväntar att spendera 20 miljoner SEK på utvecklingen av ICOpre plattformen. Med vår nuvarande kassaposition har vi en finansiell flexibilitet att angripa olika utvecklingsmöjligheter som kommer att gynna affären. Det kommer vara viktigt att vi kan nå marknaden när patenten på den första Ellipta produkten faller 2025. Med vår nuvarande finansiella styrka kan vi fokusera på den snabbaste och effektivaste vägen att leverera en komplett inhalationsprodukt, d.v.s. både en ICOpre inhalator och ett inhalationspulver.
Iconovo hade en burn rate om 7,5 Mkr för Q4 2019 och 11,4 Mkr för helåret. Nu accelererar ni ICOpre-projektet, men detta är inte det enda avancemanget ni planerar. Hur länge är det tänkt att de 89 Mkr ska räcka?
– Iconovo har tre inhalatorplattformar och vi har kommit en bit på väg att utveckla en fjärde inhalatorplattform, ICOpre. Vi för löpande diskussioner med potentiella kunder, både generiska och innovativa, för att utveckla inhalationsprodukter för dem i alla våra plattformar. Varje enskild affär kommer med sina specifika villkor och kostnader vilket kommer att påverka vår kassa både positivt och negativt, och det är därför omöjligt att ge någon vägledning kring hur länge vår kassa varar.
Om vi återigen fokuserar på ICOpre, kan du berätta lite om hur den kan jämföras med GKSs Ellipta?
– Hanteringen av ICOpre kommer vara likartad hanteringen av Ellipta vilket är en förutsättning för att få en utbytbar status på produkten i USA (AB-rated). Samtidigt kommer Iconovo att basera ICOpre på egna designprinciper för att undvika patentintrång på patent kopplade till Ellipta. Detta ger också Iconovo en möjlighet att skydda dessa designprinciper med patent. Iconovo kommer alltså inte göra en ren kopia på Ellipta. Detta är viktigt då inhalatorpatenten på Ellipta sträcker sig till 2030 och genom att Iconovo använder egna designprinciper kan Iconovo vara redo med en kopia när patenten för Breo/Relvar faller 2025.
När räknar ni med att ha en prototyp av ICOpre redo?
Den totala beräknade utvecklingstiden är tre år för ICOpre. Vi kommer att ha en prototyp redo innan dess men för närvarande vill jag inte spekulera i exakt när den kommer att vara klar. Det handlar trots allt om utveckling av en ny uppfinning. Du kan dock vara säker på att vi kommer att kommunicera när vi har nått denna punkt och är redo att visa ICOpre till potentiella kunder och världen. Vi har redan närmat oss partners för att utröna deras potentiella intresse av ett eventuellt framtida partnerskap.
Förväntar ni er hård konkurrens från liknande generiska produkter, såsom Mylans Wixela Inhub?
Vi känner redan  ett antal andra företag som utvecklar generiska inhalatorer till Ellipta. Vi anser dock att de som vill utveckla generiska produkter till Ellipta i USA måste designa nya inhalatorer för att ligga nära nog originalet för att anses utbytbara. Vi tror därför inte att Wixela Inhub kan lanseras som en utbytbar produkt till Ellipta utan designförändringar. Det finns andra spelare på marknaden som vill exploatera möjligheten med Ellipta men vi tror oss vara i en unik position då vi kan utveckla mer än bara inhalatorn, vi kan utveckla en komplett inhalationsprodukt med både inhalator och inhalationspulver. Vi behöver inte slå av på tempot om en affär skulle dröja.

»Med vår nuvarande kassaposition har vi en finansiell flexibilitet att angripa olika utvecklingsmöjligheter som kommer att gynna affären. Det kommer vara viktigt att vi kan nå marknaden när patenten på den första Ellipta produkten faller 2025. Med vår nuvarande finansiella styrka kan vi fokusera på den snabbaste och effektivaste vägen att leverera en komplett inhalationsprodukt, d.v.s. både en ICOpre inhalator och ett inhalationspulver« — Roger Lassing, Vice President Business Development på Iconovo

Hur viktigt är det för Iconovo att få in en fot på den amerikanska marknaden? Vilka steg, om några, kommer Iconovo att ta under 2020 för att skaffa sig en bättre position på den globala marknaden?
USA-marknaden är en mycket viktig del av den globala marknaden p.g.a. sin storlek och höga prissättning, men Iconovo är inte beroende av ett insteg på denna marknad för att vara framgångsrika. Vad gäller just möjligheterna relaterade till Ellipta så är USA-marknaden viktig då Ellipta produkterna har varit speciellt framgångsrika i USA. I läkemedelsvärlden tenderar projekt att bli globala eftersom man vill maximera den kommersiella potentialen på investeringar som gjorts under utvecklingen. Därför tenderar alla innovationsprojekt att ha ett globalt fokus och även om Iconovo kanske väljer att jobba med regionala kunder, så kan vi totalt sett fortfarande uppnå en global täckning.
I årsrapporten nämner ni målet att erhålla CE-märkning för ICOcap till sommaren. Vad skulle en sådan regulatorisk milstolpe betyda för bolaget?
CE-märkningen av ICOcap kommer bli en bekräftelse på att ICOcap är en kvalitetsprodukt. I ett första skede innebär det att ICOcap kan användas i kliniska prövningar. Det är en kvalitetsmärkning som våra kunder efterfrågar oavsett om de är aktiva i Europa eller inte.
En annan del i rapporten som står ut är Iconovos samarbete med CrystecPharma, vilket syftar till att utveckla innovativa inhalationsprodukter med torrpulver och därigenom erbjuda en komplett lösning för kunder som behöver optimal leverans av substanser till, eller via, lungan. Förväntar ni er att sluta flera liknande samarbetsavtal under 2020?
Vår målsättning med samarbetet med CrystecPharma är att kunna erbjuda inhalationsprodukter till innovativa kunder som har en API som kräver ett samarbete mellan två inhalationsspecialister. Det kan uppstå tillfällen då ett samarbete är meningsfullt, och andra projekt där bolagen jobbar bättre var för sig. När man har etablerat att nytt samarbete så är det viktigt att utveckla samarbetet innan man initierar ett nytt. Vi vill gärna se vad detta samarbete kan ge och lära känna varandras specialistområden. Hur det kommer utvecklas kommer delvis bero på vad våra kunder efterfrågar. 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev