Home Nyheter CombiGene betalar 1,5Mkr för ny genterapitillgång

CombiGene betalar 1,5Mkr för ny genterapitillgång

CombiGene betalar 1,5Mkr för ny genterapitillgång

25 oktober, 2019

Som en första betalning för inlicensieringen av en avancerad genterapeutisk forskningstillgång genomför CombiGene en riktad nyemission motsvarande 1,5 Mkr till Lipigon Pharmaceuticals. För befintliga aktieägare innebär det en utspädning om 2 procent.
I början av oktober kunde BioStock rapportera om hur Sveriges enda börsnoterade genterapibolag, CombiGene, ingått ett inlicenserings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals. Läs mer.
CombiGenes vd, Jan Nilsson, kommenterade då avtalet:
– Det finns flera pågående forskningsaktiviteter i vårt nätverk och vi lägger mycket tid på att välja ut de mest lovande projekten med högst potential. Affären med Lipigon är helt klart ett sådant exempel.

Särläkemedelspotential

Licensavtalet avser en avancerad genterapeutisk forskningstillgång för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi som nu ska vidareutvecklas av CombiGene. Avtalet medför en breddning av bolagets genterapipipeline som i sin tur stärker dess ställning som Sveriges ledande genterapibolag.
”Vi är väldigt nöjda med att ingå detta avtal med CombiGene. Med utvecklingen av deras epilepsiprojekt har CombiGene visat en fantastisk förmåga att hantera genterapins alla komplexiteter. Med vår kunskap inom lipidbiologi är det här ett perfekt samarbete, som syftar till att slutligen förbättra behandlingen för en patientgrupp med få eller inga behandlingsalternativ” – Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals.
Eftersom målindikationen för det inlicensierade projektet är en mycket sällsynt sjukdom finns det goda utsikter för behandlingen att erhålla särläkemedelsstatus. En sådan skulle medföra fördelar i form av bl.a. regulatorisk assistans, skattelättnader, anslag, reducerade regulatoriska avgifter och marknadsexklusivitet. Dessutom finns möjlighet till betydande prispremier för den som tar ett särläkemedel till marknaden.

Fördjupar samarbete genom finansiellt åtagande

Igår stod det klart att CombiGenes styrelse beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 322 751 aktier till Lipigon Pharmaceuticals. De nya aktierna motsvarar ett monetärt värde om 1,5 Mkr och utgör licensavtalets första betalning. Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 2 procent.

Breddad pipeline

Även om inlicensieringen betyder en breddning av CombiGenes pipeline, så kommer bolagets huvudfokus fortsatt vara den primära läkemedelskandidaten CG01 som utvecklas mot epilepsi. Därtill har man, genom det nyliga återköpet av Panion Animal Health, även ett veterinärmedicinskt sidoprojekt för en genterapi mot epilepsi i hund och katt.
Är du intresserad av att veta mer om särläkemedel och vad det innebär för ett projekt och bolag? Läs mer: BioStock’s article series on drug development: The Success of Orphan Drug Designation
Läs även: CombiGene diversifierar genom nytt licensavtal 11 okt, 2019
CombiGene säkrar produktion av CG01 för kliniska studier och kommersialisering 14 okt, 2019
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev