Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

Erektionsproblem och för tidig utlösning är vanligt förekommande problem med stark inverkan på mäns livskvalitet. Dagens behandlingsalternativ är behäftade med biverkningar och tvånget att tidsmässigt planera l... LÄS MER!

BBS siktar på marknadsentré efter årsskiftet

BBS – Bioactive Bone Substitutes genomför för närvarande en spridningsemission på Nasdaq First North Stockholm med huvudsyftet att locka till sig fler svenska ägare. Bolaget, som designar, utvecklar och tillver... LÄS MER!

Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II

Cereno Scientific utvecklar banbrytande läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar och är aktuellt med en pågående företrädesemission. Den aktuella kapitalresningen ska ersätta bolagets tidigare konvertibellånsfin... LÄS MER!