Söndagsintervjun: Jan Nilsson, vd CombiGene

I dagens Söndagsintervju möter vi Jan Nilsson, relativt nytillträdd vd för CombiGene som utvecklar en behandlingsmetod som i prekliniska studier har visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bakom de vetenskapl... LÄS MER!
Jan Nilsson, vd CombiGene

Q & A med Jan Nilsson om NeuroVives nyemission

I måndags meddelade NeuroVives styrelse att man beslutat göra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att ta in 94,4 MSEK före emissionskostnader. Beslutet kom som en överraskning för mån... LÄS MER!

Värdeökning: Trettiotvåtusen procent

Vice VD Jan Nilsson presenterar Hepatit B-affären med OnCore, en historisk affär och en milstolpe för företaget NeuroVive.Avtalet med OnCore, som håller mycket hög internationell nivå, kan komma att utveck... LÄS MER!

Q & A med NeuroVives ledning

Vi har mailledes ställt frågor till Mikael Brönnegård och Jan Nilsson och fått följande intressanta svar på frågor om en rad olika ämnen inom bolagets verksamhetsområden.Man räknar ofta med långa ledtider ... LÄS MER!

Ur Life Science Sweden: Intervju med Jan Nilsson

Neurovive Pharmaceutical har tecknat ett utlicensieringsavtal med det amerikanska bioteknikbolaget Oncore Biopharma för vidareutveckling och kommersialisering av företagets läkemedelskandidat NVP018 mot leversj... LÄS MER!