Home Nyheter CombiGene säkrar produktion av CG01 för kliniska studier och kommersialisering

CombiGene säkrar produktion av CG01 för kliniska studier och kommersialisering

CombiGene säkrar produktion av CG01 för kliniska studier och kommersialisering

14 oktober, 2019

Under morgonen kom beskedet att CombiGene tecknat avtal med kontraktstillverkaren Cobra Biologics angående produktion av läkemedelskandidaten CG01. Avtalet avser såväl produktion av CG01 för kliniska studier som kommersiell produktion av ett i framtiden myndighetsgodkänt CG01-läkemedel. För BioStock berättar CombiGenes vd Jan Nilsson mer om denna viktiga milstolpe som möjliggör vägen till både klinik och marknad. 
 Genterapibolaget CombiGene fortsätter ta steg mot klinisk utveckling med marknaden som slutstation. Under året har man inlett ett samarbete med Catapult, erhållit finansiering via Horizon 2020, förvärvat Panion Animal Health och utökat sin interna kompetens. Inte nog med det, utan förra veckan kom besked om inlicensieringsavtal med Lipigon Pharmaceuticals för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi. Läs mer. Idag kom så den senaste i raden av positiva nyheter från bolaget då man ingått avtal med Cobra Biologics – en ledande internationell kontraktstillverkare med två GMP-godkända anläggningar – angående produktion av bolagets huvudkandidat CG01.

En välrenommerad kontaktstillverkare

Valet av kontraktstillverkare (CDMO, eller Contract Development and Manufacturing Organisation) föll på Cobra på grund av det svensk-brittiska bolagets gedigna erfarenhet av adeno-associerade virus (AAV), dess tekniska kunnande, bolagets kapacitet, den prisbild som erbjöds och den uppvisade samarbetsförmågan. Cobra har närmare 20 års erfarenhet av att tillverka DNA och virusvektorer för sina genterapikunder.
”Valet av CDMO-bolag är en betydande milstolpe i CG01-projektet och ett viktigt steg mot kliniska studier. Cobra uppfyller alla våra urvalskriterier och har visat sig vara ett snabbfotat företag som det är enkelt att samarbeta med. Cobras rötter sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1963 och bolaget är mycket välrenommerat med verksamhet i såväl Storbritannien som Sverige. Vårt samarbete inleds nu på allvar och har potential att fortsätta under många år” sa Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene, i ett pressmeddelande.

Avtalet möjliggör vidare studier och framtida kommersialisering

Det Master Service Agreement som parterna nu ingått inkluderar tre separata kontrakt avseende kvalitet, produktion av plasmider samt produktion av CG01. Det inkluderar såväl produktion av CG01 för kliniska studier som kommersiell produktion vid ett framtida marknadsgodkännande. Det är med andra ord ett både viktigt och långsiktigt avtal, som är förknippat med en initial betalning om 1,5 Mkr till Cobra.
Till att börja med kommer Cobra producera de plasmider som behövs för produktion av CG01 och parallellt genomföra den omfattande teknologi- och metodöverföringen från CGT Catapult, med vilka CombiGene utvecklat en tillverkningsmetod för CG01. Därefter genomförs tester av produktionsprocessen och materialet detta resulterar i ska sedan användas för de toxikologi- och biodistributionstester som CombiGene planerar inleda under 2020.

»Vi kan nu producera material för avslutande prekliniska studier, studier i människa och efter marknadsgodkännande även den kommersiella produkten. Detta innebär också att CG01-projektet blir mycket mer attraktivt för potentiella partners eftersom vi nu i princip tagit bort alla frågetecken runt produktionen. « – Jan Nilsson, vd CombiGene 

Vd om avtalets betydelse

BioStock kontaktade CombiGenes vd, Jan Nilsson, för en kommentar till avtalet.

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Grattis till avtalet, Jan! Vad innebär det här samarbetet för möjligheter för CombiGene som inte fanns på plats tidigare?
– Tack, detta är något vi har jobbat hårt för. Att hitta den rätta produktionspartnern är en enormt viktig milstolpe för CombiGene och CG01. Vi kan nu producera material för avslutande prekliniska studier, studier i människa och efter marknadsgodkännande även den kommersiella produkten. Detta innebär också att CG01-projektet blir mycket mer attraktivt för potentiella partners eftersom vi nu i princip tagit bort alla frågetecken runt produktionen.
– Vi genomför för närvarande de sista stegen i utveckling av produktionsmetod helt anpassad till CG01 tillsammans med CGT Catapult och har nu genom avtalet med Cobra säkrat GMP-produktionskapacitet inför framtiden.
Genterapi och produktion av genterapier är komplext. Hur viktig är det att ha en bra tillverkningspartner?
– Valet av CDMO-partner är ett av de viktigaste besluten under hela projektets livscykel. Genterapi är ett förhållandevis nytt område och det finns endast ett fåtal tillverkare i världen som har den erfarenhet, kunskap och de faciliteter som krävs för att kunna producera CG01 av rätt kvalitet. Vi har genomfört en rigorös upphandlingsprocess där vi tittat på erfarenhet av AAV-virus, tekniskt kunnande, kapacitet, samarbetsförmåga och pris. I urvalsprocessen föll många tillverkare bort eftersom de inte kunde möta våra krav – vilket är ett exempel på att CombiGene ligger i utvecklingens framkant.
– Vi är mycket nöjda med vårt val av Cobra som partner och ser fram emot att arbeta tillsammans med dem. De är en välrenommerad leverantör som kan stödja oss i alla steg i produktionen av CG01 och på så sätt vara vår partner på hela resan fram till marknad. Vi ser också positivt på att de är en, relativt sett, lagom stor internationell aktör så att vi kan vara säkra på att vi får den uppmärksamhet vi behöver.

»Genom att vi nu har en konkret plan som anger vad som ska produceras, när det ska produceras och till vilken kostnad har vi nu tagit bort en osäkerhetsfaktor i projektet. Detta gör CG01 ännu attraktivare för potentiella partners.«

Du har tidigare talat om att just produktionskapacitet hos kontraktstillverkare är en av de största utmaningarna för genterapibolag. Hur påverkar det CombiGene att ni nu löst denna frågeställning?
– Denna utmaning är något som vi alltid har varit medvetna om och därför har vi lagt stort fokus på att hitta rätt partner som vi kan se en långsiktig framtid med. En viktig punkt i avtalet är att vi nu har säkrat en tidslucka för vår tillverkning då Cobra kommer att ha kapacitet att producera den mängd CG01 vi behöver.
– Genom att vi nu har en konkret plan som anger vad som ska produceras, när det ska produceras och till vilken kostnad har vi nu tagit bort en osäkerhetsfaktor i projektet. Detta gör CG01 ännu attraktivare för potentiella partners.
Hur påverkar samarbetet med Cobra CombiGenes framtid och dess aktieägare?
– Vi tror att en lyckad produktion är en avgörande pusselbit för att ta bolaget till nästa nivå. GMP-tillverkning är dessutom ett av utvärderingskriterierna när ett stort läkemedelsbolag gör due diligence. När jag träffar investerare och läkemedelsbolag kan jag nu presentera en verklighetsförankrad plan och budget för hur tillverkningen av CG01 kommer att genomföras och visa upp en trovärdig och välkänd tillverkningspartner. Detta är särskilt viktigt då både investerare och partners är medvetna om att tillverkning är en trång sektor för genterapibolag.

»Redan under nästa år ser vi resultaten av samarbetet. Då producerar vi en teknisk batch av CG01 som ett resultat av en s.k. Engineering Run, ett test av hela produktionsprocessen. Denna batch kommer vi att kunna använda i de regulatoriska prekliniska studier som krävs för att få skicka in ansökan till att få påbörja studier i människa.«

Vad är nästa steg i produktionen och när kan vi förvänta oss se resultat från samarbetet med Cobra?
– Vad som händer nu är att vi påbörjar en överföring av teknologi och metod från Catapult som utvecklat vår produktionsprocess men inte erbjuder kommersiell tillverkning. Enkelt kan det beskrivas som att Catapult överför receptet för hur CG01 ska tillverkas till Cobra. Båda parterna har mycket erfarenhet av denna typ av överlämning och har samarbetat sedan tidigare, vilket är mycket betryggande för oss. Detta är nämligen lite extra krångligt när det gäller biologisk produktion i jämförelse med produktion av kemiska småmolekyler.
– Parallellt med detta pågår produktionen av de plasmider som kan sägas utgöra en del av startmaterialet vid tillverkningen av CG01.
– Redan under nästa år ser vi resultaten av samarbetet. Då producerar vi en teknisk batch av CG01 som ett resultat av en s.k. Engineering Run, ett test av hela produktionsprocessen. Denna batch kommer vi att kunna använda i de regulatoriska prekliniska studier som krävs för att få skicka in ansökan till att få påbörja studier i människa.
– Avslutningsvis kan jag säga att detta är ett mycket betydande steg i vår mognad mot att bli ett kliniskt bolag. Genom att säkra produktionen för CG01 blir vi också mer kommersiellt redo vilket definitivt kommer att öka vår attraktivitet hos potentiella partners.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev