Home Nyheter Enzymatica rapporterar starka siffror i Sverige och försäljningsstart i Sydafrika

Enzymatica rapporterar starka siffror i Sverige och försäljningsstart i Sydafrika

Enzymatica rapporterar starka siffror i Sverige och försäljningsstart i Sydafrika

8 maj, 2019

Förkylningsbolaget Enzymatica publicerade igår årets första rapport som bjöd på flera goda nyheter. Dels kan man se en starkt positiv utveckling i Sverige där man nu har en etablerad plats i varumärkestoppen och dels inleddes försäljningen på en ny spännande marknad för bolaget. Under eftermiddagen hölls även bolagets årsstämma som bemyndigade styrelsen att emittera nya aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets totala antal aktier innan nästa bolagsstämma.
I Enzymaticas Q1-rapport kunde man läsa om bolagets första försäljning av sin förkylningsspray ColdGuard – det lokala namnet på ColdZyme – på den sydafrikanska marknaden efter lansering i april. Detta kom lagom till den lokala förkylningssäsongen som inträffar mellan april och september.
Den sydafrikanska förkylningsmarknaden estimeras till ett värde om 1,4 miljarder kronor (2,1 miljarder rand) och försäljningen sker genom bolagets partner för den aktuella marknaden, Abex Pharmaceuticals. Marknaden är viktig för Enzymatica då det är den första marknaden att jämna ut säsongsvariationerna i bolagets försäljning.

Minskning totalt trots stark tillväxt i Sverige

ColdZyme munspray. Foto: Enzymatica AB

Dessutom framgick det av rapporten att försäljningssiffrorna var längre än föregående år, med en omsättning på 13,3 istället för 15,1 Mkr under samma period i fjol. Detta beror framförallt på utebliven försäljning i Spanien på grund av ojämn orderingång från bolagets spanska distributör samt restriktionerna för marknadsföring i Tyskland. Bolaget hoppas kunna återuppta marknadsföring i Tyskland innan årets slut.

Ledande varumärke i Sverige

Försäljningssiffrorna för rullande 12-månader exklusive STADAs försäljning i Tyskland och Österrike visade dock en 5-procentig tillväxt jämfört med 31 mars 2018 och man kunde också konstatera att omsättningen i Sverige går fortsatt starkt med en försäljningsökning om 23 procent. Därmed har ColdZyme nu en marknadsandel om 6,4 procent på den svenska marknaden och är nu ett av de fyra ledande varumärkena inom förkylningskategorin på apoteks-marknaden i Sverige.

Ytterligare lanseringar i sikte

Som BioStock tidigare kunnat rapportera så är inte Sydafrika den enda marknaden av intresse för Enzymatica, som under 2018 ingick avtal även för Hongkong och Macao med Evergreen Health. Här planeras för säljstart under hösten.
En annan marknad till vilken dörren står på glänt är Japan, där man under hösten slöt ett avtal med ett av landets största läkemedelsbolag. Läs mer. I Japan är dock den regulatoriska processen något längre och bolaget har tidigare kommunicerat att man siktar på försäljningsstart under senare delen av 2020.

Årsstämma

Igår höll bolaget dessutom sin årsstämma som bl.a. beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier innan nästa årsstämma genom nyemission av högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen kan vid emissionen avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra långsiktiga starka investerare. Givet dagens aktiekurs skulle det motsvara ett emissionsbelopp om 30 Mkr.
Läs även:
Sydafrika nästa stopp på Enzymaticas lanseringsturné (17 april 2019)
Nytt Asien-avtal för Enzymatica (26 nov 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev