Home Nyheter Xintelas samarbete med ortopedijätten kan komma att utökas

Xintelas samarbete med ortopedijätten kan komma att utökas

Xintelas samarbete med ortopedijätten kan komma att utökas

8 maj, 2019

Cellterapi- och onkologibolaget Xintela befinner sig i en expansiv fas där kliniska studier står runt hörnet. När bolaget sammanfattar 2018 står den riktade emissionen på 50 Mkr till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG ut som ett tydligt utropstecken. Nu framhåller bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund att nya möjligheter till samarbeten kan bli aktuella med motparten.
Lundabolaget Xintela såg förra året så stora möjligheter i sitt cancerprojekt att man beslutade att knoppa av verksamheten i det helägda dotterbolaget Targinta. När man vände blad till oktober 2018 skrevs ett avtal på med det amerikanska bolaget Catalent som är aktiva inom området Antibody Drug Conjugates (ADC), som enligt IQVIA nu står för cirka 20 procent av den kliniska pipelinen av antikroppar mot cancer. Antikroppskonjugat kan användas som målinriktade behandlingar där antikropparna beväpnas med cancerdödande egenskaper för att endast angripa tumörer.
Onkologiprojektet
Samarbetet med Catalent syftar till att gemensamt finansiera och utveckla en ADC-terapi mot hjärntumören glioblastom. Arbetet med antikroppskonjugaten från Catalent är nu i full gång och Xintela utvärderar dessa i olika cellexperiment med målet att identifiera den optimala kandidaten för fortsatt utvecklingsarbete.
I onkologiprojektet har Xintela framställt ett ADC där man har kopplat ett cellgift till en antikropp som binder till markören integrin α10β1 på vissa tumörceller. Det är integrinmarkören som finns på ytan av glioblastomceller och som sitter som en igenkänningsflagga på cellerna som bolaget vill rikta behandlingen mot. Antikroppskonjugatet kan söka upp och binda till tumörcellerna och leverera cellgiftet till tumörcellen för att avdöda tumören. Xintelas prekliniska resultat från både studier på celler och i djurmodell visar att konceptet fungerar.
Fler cancerformer kan bli aktuella
Parterna ser samtidigt en potential för en bredare användning inom fler cancerformer, varför en sådan utvärdering sker parallellt. I den under måndagen publicerade årsredovisningen framhåller bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund att forskningsarbetet har varit mycket framgångsrikt och att man har skickat in en patentansökan för diagnostik och terapi av flera aggressiva cancerformer med stora underliggande marknadsvärden.
Patentansökan är en viktig signal om verkshöjden i den aktuella innovationen och detta faktum kröntes av att forskningsresultaten från glioblastomstudien publicerades den 25 april 2019 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Cancers. Sammantaget ger detta, enligt bolaget, ett bra förhandlingsläge med möjliga investerare och samarbetspartners kring utvecklingen av en First-in-Class-terapi för glioblastom och andra aggressiva tumörer.
Stamcellsprojektet i Australien närmar sig studiestart
Även stamcellsverksamheten går framåt genom både GMP-produktion av bolagets stamcellsprodukt och start av den första kliniska studien med XSTEM-OA, Xintelas produktkandidat bestående av stamceller selekterade med bolagets markörteknologi XINMARK. Studiedesignen för den kliniska studien, som planeras att utföras i Australien, har diskuterats med externa kliniska rådgivare och protokollet är snart färdigställt. Studien syftar dels till att visa att bolagets stamceller är säkra och dels till att undersöka effekt på ledbrosket hos artrospatienter.
Good Manufacturing Practice (GMP)
Arbetet med Xintelas egen GMP-anläggning för produktion av stamceller, som är en central del i Xintelas väg mot kliniska studier, går enligt bolaget också som planerat. Lokalerna och instrument är kvalificerade och används, kvalitetssäkringssystemet är på plats och optimering av metoder samt dokumentation och arbetsrutiner håller på att färdigställas. Efter diskussioner med Läkemedelsverket har Xintela för avsikt att skicka in en ansökan om produktionstillstånd efter sommaren.
Diskussioner förs med internationella veterinärmedicinska bolag
Xintelas strategi vad gäller området stamcellsterapi inom veterinärmedicin är att genomföra utvecklingsarbetet i samarbete med ett eller flera veterinärmedicinska bolag. Bolaget framhåller att det finns ett stort intresse av stamcellsterapi, inte minst för behandling av artros hos hundar. Inom detta område har bolaget enligt egna uppgifter fått stor uppmärksamhet för den internt utvecklade stamcellsteknologin i kombination med sin GMP-produktionsanläggning och diskussioner förs nu med internationella bolag med veterinärmedicinsk inriktning.
Samarbeten och finansiering
Som en sista fjäder i hatten genomförde bolaget i oktober 2018 en riktad emission till det tyska ortopedibolaget Bauerfeind AG om cirka 50 miljoner kronor. Samarbetet med Bauerfeind fortskrider enligt vd mycket positivt och löpande diskussioner förs om nya möjligheter och områden för fördjupat samarbete framöver.
Förra sommaren tecknade Xintela och CO.DON en avsiktsförklaring om att gemensamt utveckla stamceller för behandling av ledbroskskador, inklusive artros, på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Parterna inledde den 9 juli 2018 diskussioner kring ett joint venture-upplägg där Xintela kommer att tillhandahålla sin markör- och stamcellsteknologi samt GMP-produktionskapacitet. CO.DON å sin tur avser att tillföra finansiering och kompetens inom klinisk utveckling och kommersialisering.
Diskussionerna med CO.DON om eventuellt samarbete pågår fram till 30 juni. Ett samarbete kommer att starta tidigast efter genomförandet av Xintelas kliniska fas I/IIa studie med den humana stamcellsprodukten XSTEM-OA för behandling av artros.
Samarbetet skulle teoretiskt kunna minska tid till marknad och reducera riskerna för Xintela, men även göra det möjligt för Xintela att helt fokusera på produktutveckling och tillverkning av stamceller för kliniska prövningar, samtidigt som motparten tillför kompetens inom klinisk utveckling, regulatoriska frågor och marknadsföring.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev