Home Nyheter 2018 rekordår för kapitalresningar enligt ny rapport

2018 rekordår för kapitalresningar enligt ny rapport

2018 rekordår för kapitalresningar enligt ny rapport

8 maj, 2019

Branschorganisationen SwedenBIO publicerade idag rapporten Bridging the Gap. I denna branschrapport har organisationens medlemmar besvarat en enkät som visar att life science-sektorn under det senaste decenniet har utökat sina finansieringsmöjligheter och att 2018 var ett rekordår för kapitalresningar bland de noterade bolagen.
Med sina drygt 260 medlemsföretag och 20 000 anställda inom områden som läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik, brukar rapporter från branschorganisationen SwedenBIO vara en värdefull barometer på klimatet inom life science-sektorn.
I rapporten Bridging the Gap pekas 2018 ut som ett rekordstarkt år förkapitalresning, eller ”omfinansiering” av de börsnoterade life science-bolagen. Detta kommer nog inte som en överraskning för den insatta läsaren.

»I en industrisektor där tillgång till riskkapital är en hörnpelare för att bygga framgång och tillväxt är det mycket glädjande att se den starka kapitalförsörjningen till bolagen«, kommenterar Jonas Ekstrand, vd för SwedenBIO i ett pressmeddelande.

Perioden 2007-2018 har analyserats
SwedenBIO har samlat in data om 361 finansieringshändelser i 46 bolag under perioden 2007-2018. Resultatet visar att svenska privata aktieinvesterare som exempelvis private equity och venture capital, fortsätter att vara den oftast angivna källan till finansiering – samtidigt som enkäten också visar att denna grupp kontinuerligt minskade i betydelse under den analyserade perioden. Vad gäller kategorin privata aktieinvesterare definieras den i rapporten som alla typer av investerare som deltar i aktieemissioner utanför börserna.
Sett till rest kapital räknat i miljoner SEK dominerade inte oväntat börsen som finansieringskälla bland respondenterna i enkäten med 1788 Mkr av totalt rest kapital, vilket kan jämföras med 568 Mkr från private equity och venture capital.

Mjuk finansiering och dess andel av alla finansieringsaktiviteter

Icke utspädande kapital från stödprogram har ökat i betydelse
Den enskilt viktigaste orsaken till varför private equity minskat i betydelse var ett ökat antal börsnoteringar (Initial Public Offerings) med tillhörande nyemissioner. Ytterligare en orsak var en uppgång för mjuka finansieringskällor från såväl statliga verksamheter av typen Vinnova och Almi som från europeiska stödprogram såsom Horizon 2020. Dessa båda kategorier utgjorde tillsammans 23 procent av alla finansieringshändelser under 2018.

»Kapital från statliga och EU-finansierade myndigheter spelar en viktig roll i finansieringen av life science-bolagen, både som en brygga till aktieemissioner och som ersättning för aktiekapital när detta inte är lika tillgängligt«, säger Jonas Ekstrand.

Starkt inflöde av nytt aktiekapital under 2018
Under 2018 minskade antalet börsintroduktioner på de dominerande svenska börslistorna – Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight – men i gengäld ökade antalet omfinansieringar eller refundings (d.v.s. nyemissioner) av tidigare noterade bolag markant. Totalt emitterades nytt aktiekapital om 6,9 miljarder SEK i samband med omfinansieringar, klart över den nivå på 4,0 miljarder SEK som uppnåddes 2017. I 2017 års siffra exkluderades dock Getinges emission om 4,3 miljarder SEK för att öka jämförbarheten.

Finansieringsfördelning under perioden 2007-2018

Liten andel internationellt kapital
Ytterligare data från enkäten visar att inslaget av utländska investerare var lågt under perioden, vilket kan ses som en möjlighet för branschen att i större omfattning ta sig fram till ytterligare en viktig finansieringskälla, vid sidan av dem som beskrivits ovan. En uppgång för utländska investerares andel av antalet finansieringarna sågs under 2018.

»Betydelsen av ett starkt investeringsfrämjande som kan attrahera kompetent kapital till vår svenska life science-sektor är kritisk för att vi ska kunna vitalisera branschen, det är en slutsats vi drar. Här har det regionala och nationella investeringsfrämjandet en viktig roll«, menar Ekstrand.

Utöver rapportförfattare Sten Westerberg har Business Region Göteborg, Invest in Skåne och Invest Stockholm varit engagerade i framtagandet av rapporten. Industrifonden bidrog med data rörande IPO-aktiviteter och emissioner.
Ladda ned rapporten Bridging the Gap här
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev