Home Nyheter Forskningsfynd öppnar nya möjligheter i kampen mot stroke

Forskningsfynd öppnar nya möjligheter i kampen mot stroke

Forskningsfynd öppnar nya möjligheter i kampen mot stroke

8 september, 2017

Ett forskarteam vid University of New South Wales (UNSW) i Australien har gjort fynd som man menar kan leda till framtida genombrott i sökandet efter nya och effektiva strokebehandlingar. Detta efter att man har dragit lärdom av tidigare forskningsrön kring betydelsen av proteinet tau och dess koppling till Alzheimers sjukdom.
I en aktuell studie som publicerats i Nature Communications konstaterar forskarna att möss med låga nivåer av tau, ett protein som återfinns i hjärnans celler, verkar ha ett ökat skydd mot excitotoxisk hjärnskada efter experimentellt inducerad stroke.
Stroke är generellt en av de vanligaste orsakerna till invaliditet och den näst vanligaste dödsorsaken efter kardiovaskulära sjukdomar. För den som drabbas av stroke är tiden det tar innan man får vård för sitt tillstånd mycket kritisk. Patienten måste snabbt komma till sjukhus och genomgå akut behandling för att i möjligaste mån återställa blodflödet till hjärnan, innan allt för många hjärnceller drabbas av irreversibla skador.
Forskarna som presenterat de nya teorierna om tau:s betydelse för stroke, är bl.a. Professor Lars Ittner och Dr Yazi Ke vid UNSW och Neuroscience Research Australia (NeuRA). Redan i sin tidigare forskning hade man nått slutsatsen att minnesförlust och dödsfall som orsakas av Alzheimers sjukdom har en koppling till proteinet tau. Under arbetets gång väcktes misstankar om att en minskning av nivåerna av tau-proteinet även skulle kunna leda till minskade akuta hjärnskador vid stroke.
– Det har forskats en hel del på tau som en möjlig terapeutisk target i Alzheimers sjukdom, men att proteinet även skulle kunna utgöra en target inom stroke är helt nya tankar, kommenterar professor Lars Ittner.
I sin vetenskapliga artikel har Dr Ke, tillsammans med Dr Mian Bi, för första gången visat på tau:s direkta påverkan på hjärnskador efter stroke och att frånvaron av tau ger ett skydd mot hjärnskador som är så pass signifikant som 90 procent. Resultaten gör att forskarna är hoppfulla om att arbetet i framtiden ska kunna leda till förbättrade behandlingar av stroke.
De slående resultaten gäller ännu så länge endast studier i musmodeller, och forskarna betonar att vägen till en färdig behandling trots allt fortfarande är lång.
– Våra resultat kan ännu inte direkt översättas till nya terapier, men de öppnar för ett nytt sätt att tänka kring de mekanismer som leder till hjärnskador efter stroke, och på så sätt öppnar det också för nya möjliga vägar för att utveckla effektiva stroketerapier i framtiden, säger Dr Ke i en kommentar.
Läs artikeln i Nature Communications här.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev