Home Intervjuer BrainCool: ”Den kliniska studien kan leda till ny strokebehandling”

BrainCool: ”Den kliniska studien kan leda till ny strokebehandling”

BrainCool: ”Den kliniska studien kan leda till ny strokebehandling”

BrainCool: ”Den kliniska studien kan leda till ny strokebehandling”

9 januari, 2024

BrainCool och Universitetssjukhuset i Freiburg har initierat den pivotala kliniska fas III-studien Cottis 2 som kombinerar måltemperaturhantering och trombektomi efter ischemisk stroke. Studien ska utvärdera om behandlingen minskar såväl förekomsten som svårighetsgraden av hjärnskador i samband med stroke. BioStock kontaktade BrainCools vd för en kommentar.

BrainCool har utvecklat produkter för en tidig och snabb kylning (hypotermi) med kontrollerad temperaturreglering av olika sjukdomstillstånd.

RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) används för behandling av stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med det portabla snabbkylningssystemet RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som sedan följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System. Bolaget har även utvecklat produkten Cooral System som är avsedd för behandling av oral mukosit, en allvarlig biverkan av kemoterapi som påverkar slemhinnan i munnen

EU-finansierad strokestudie

Vid stroke blockerar en blodpropp blodflödet i hjärnan. Idag är den mest effektiva behandlingen att mekaniskt avlägsna blodproppen med hjälp av en kateter (trombektomi). Bestående skador kan dock fortfarande uppstå efter att blodflödet återvänt till hjärnan – så kallade reperfusionsskador. Med BrainCools produkter kyls hjärnans temperatur ned snabbt innan återflödet påbörjas, i syfte att minska dessa långvariga skador.

För två år sedan inledde BrainCool ett kliniskt utvecklingsprogram tillsammans med universitetssjukhuset i Freiburg, sponsrat med 3 MEUR från EU. Syftet med studierna, Cottis 1 och Cottis 2 (”Combination of Targeted temperature management and Thrombectomy after acute Ischemic Stroke”), är att mäta kliniska fördelar av att kombinera BrainCell-konceptet med trombektomi, jämfört med dagens standardbehandling.

Fördubblat antal överlevande

Resultat från den första studien, Cottis 1, presenterades i oktober 2022. Behandlingen medförde en fördubbling av antalet patienter som överlevde med god neurologisk funktion redan vid utskrivning från sjukhus och ännu starkare resultat kunde ses efter 3 månader. Studien var dock inte designad att mäta överlevnad utan utgjorde en förberedelse (saftey and feasibility) inför den större kommande randomiserade kliniska studien, Cottis 2, som nu har inletts. Cottis 2 ska inkludera 400 patienter och leds av universitetssjukhuset i Freiburg, Tyskland.

Vd kommenterar

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få veta mer om studien som inleddes i slutet på förra veckan efter godkännande från den tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM).

Martin, ni närde en förhoppning att studien skulle ha startat redan under hösten, vad är din kommentar till det samt hur ser tidplanen för studien ut?

– Det finns två grundanledningar, den första är att vi har stämt av studien även med amerikanska FDA som rekommenderade att man införde en löpande rapportering av SAE (severe adverse events) per kvartal, vilket föranledde en ändring som även BfArM fann positiv. Varje ändring leder dock till en potentiell svarstid om 3 månader från myndigheten.

– Ironiskt nog har de extremt starka resultaten dels i feasibility-studien Cottis 1, vilka publicerades i slutet av augusti, dels i en sk shiftanalys av datan i Cottis 1 – vilket efterfrågades av FDA – där man jämfört de 22 patienterna från Cottis 1 med en historisk kontroll om 44 patienter med samma ålder/kön och hjärnskador). BBfArM har infört och rekommenderat ett antal förstärkningar av den statistiska modellen. Orsaken till detta var att säkerställa att resultaten inte skall kunna ifrågasättas vid ett positivt utfall, eftersom en positiv studie har förutsättningar att markant ändra vården av strokepatienter och leda till en ny strokebehandling.

– Bägge punkter kommer gynna tiden för marknadsgodkännande efter avslutad studie och göra att studien vilar på en mycket solid grund vid ett positivt utfall.

– Rent formellt är Universitetssjukhuset i Freiburg sponsor av studien, och uppdateringar av tidplaner måste stämmas av med EU. Så en eventuell uppdaterad tidplan kommer kommuniceras av BrainCool genom ett pressmeddelande.

Hur behandlas patientgruppen idag och hur tillför er teknik ett potentiellt mervärde i kombination med nuvarande behandlingsriktlinjer?

– Dagens standardbehandling består av trombektomi och trombolys (propplösande läkemedel) vilket jämförs med detta plus vårt kylningskoncept med tidig kylning innan reperfusionen startat (RhinoChill) samt kontrollerad kylning och uppvärmning med BrainCool System.

Finns det några konkurrerande studier riktat mot målgruppen?

–  Tiden och timingen talar onekligen för BrainCool. Två pharmaprojekt inom neuroprotektion vid stroke har visat på helt neutrala resultat (och till och med sämre resultat än enbart trombektomi). Det ena presenterades på World Stroke i oktober 2022 och den fjärde januari publicerades en utvärdering av infusion av trombolys i kombination med trombektomi, vilka alltså inte har visat på någon effekt överhuvudtaget jämfört med dagens standardbehandling.

– Biotechbolaget NoNO inc presenterade sin studie ESCAPE NEXT, en studie om 850 patienter som utfördes på 77 siter i Nordamerika, Europa, Singapore och Australien, med kandidaten Nerinitide, som utvärderades i kombination med trombektomi/trombolys mot dagens standard of care. Studien visade neutrala resultat och torde stå inför nedläggning, inte bara på grund av bolagsnamnet i sig.

– Den 4 januari presenterades en publikation där man utvärderat infusion av trombolysläkemedel mot standardbehandling, vilket även den visat helt neutrala resultat.

– Vad kvarstår då som den mest lovande kandidaten för neuroprotektion? Jo, kylning. Förutom vårt projekt har det även funnits ett projekt med produkten Thermoguard (den kliniska studien Reclaim 1/2) i USA vilken enligt uppgift stoppats i förtid och lagts ned på grund av uteblivna resultat, vilket även bekräftas genom projekt i Kina i samarbete med Wallaby Medical.

– Sammanfattningsvis är BrainCool i en exceptionell situation, där vi inom kylningssegmentet har en unik ultratidig kylbehandling med ett en möjlig ensamrätt på en mångmiljardmarknad om Cottis 2-studien faller ut väl.

Vilka vinster ser du för BrainCool som medtechbolag att medverka i kliniska studier där det är mycket vanligare att traditionell läkemedelsterapi brukar stå i fokus?

– Visionen med BrainCool är tydlig, vi ska ta fram produkter till patienter med mindre biverkningar, till lägre kostnad (utveckling och klinik) med samma eller högre mervärde än pharmaprodukter. Vårt strokeprojekt gynnas av att trombektomi har banat väg för en hög ersättningsnivå. I fallet med Cooral är det uppenbart – varför skall man använda ett läkemedel för att behandla ett problem genererat av ett annat läkemedel?

– Det är utmanade ta sig an pharmabranschen som ett medicinteknikbolag, men man bör ta med sig att vi genom vårt EU-grant i princip har alla stakeholders bakom oss inom den tyska strokevården. Och det utan att arvodera några av dem utan de driver projektet med ett enda syfte – att förbättra vården för strokepatienter.

Både du och Professor Jürgen Bardutzky, klinisk prövningsledare vid universitetssjukhuset i Freiburg, belyser att ett positivt utfall av studien kan komma betyda ett paradigmskifte inom strokevården. Kan du utveckla det?

– Ett positivt utfall av Cottis 2-studien kommer helt enkelt att skapa en enorm social påverkan på patienter och familjer, vilket faktiskt är grunden för den medicintekniska branschen. Fokus nu ligger på att genomföra den kliniska studien och även om vårt projekt vilar på en solid grund får vi avvakta resultatet av Cottis 2-studien.

Avslutningsvis, hur ser vägen till marknaden ut och möjligheten att erhålla försäkringsersättning – reimbursement – för behandlingen?

– Vi ser flera möjligheter att erhålla fast track reimbursement i både USA och Tyskland. Men även Frankrike har skapat liknande system. Reimbursement är komplext men vi siktar på att visa samma mervärde som trombektomin och där ligger det offentliga försäkringssystemet Medicare på 11 kUSD för engångsbehandlingen men även 27 – 39 kUSD för kostnaden inom sjukhus (resurser, vårddygn) samt för inköp av kapital (system). Vårt värde kommer härledas utifrån studiens resultat så klart, men det är självfallet så att det här är en enorm möjlighet för BrainCool på en helt annan nivå än dagens bread and butter med BrainCool System.

– Vi har inte gått ut med en försäljningsstrategi men det finns några tydliga potentiella säljkanaler:

* Utöka samarbetet med ZOLL inom området, vi kommer vara det enda alternativet.

* Samarbete med bolagen inom trombektomi, t.ex Medtronic, Stryker, J&J, Wallay Medical. Finns olika alternativ, en exklusiv partner eller varför inte icke exklusiva avtal med flera företag (till exempel Cellavision under deras uppbyggnadsfas).

– Man kan ta sig an någon marknad med direktförsäljning, t.ex. Tyskland. Vi har redan idag ett nära samarbete med hela tyska intensivvården inom området. Anta att 20 000 patienter per år behandlas i Tyskland, med ett värde per behandling om 5 000 EUR. I Tyskland går det att sätta upp en direktförsäljningsorganisation om endast 4 – 5 anställda och ändå serva marknaden. Det är samma sjukhus som vi adresserar med BrainCool System och genom vårt EU-program arbetar vi redan med kunderna. Hur snabbt når man 20 procent av marknaden? Med en direktförsäljningsapproach i Tyskland, om endast 3 – 4 nya anställda kommer man snabbat kunna ta 20 procent av den potentiella marknaden, det skulle innebära en årlig försäljning om 200 Mkr och då området faller väl in i vår nuvarande organisation kan försäljnings- och övriga om kostnader vara så låga som 10 – 15 procent av sales. Vilket skulle generera ett ökat resultat om över 170 Mkr årligen. Som sagt, detta ska inte tolkas som försäljningsestimat utan mer som ett resonemang om möjliga vägar framåt. Men självfallet arbetar vi redan nu med olika alternativ parallellt med den kliniska studien och regulatoriska och reimbursement-förberedelser.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev