Kromosomfel ökar risken för Alzheimers sjukdom

Män som förlorat Y-kromosomen i en del av sina blodceller löper större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom, förutom att de också löper större risk att dö av bl.a cancer. Det visar forskare vid Uppsala univer... LÄS MER!