Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 1 juni

Nyhetssvepet torsdag 1 juni

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet torsdag 1 juni

1 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Enorama Pharma har ingått låneavtal om 7 MSEK för att fullfölja utvecklingsarbetet och nå marknaden med bolagets första produkt – ett nikotintuggummi. Bolagets styrelse kommer efter sommaren återkomma med en beskrivning om hur den långsiktiga finansieringen skall struktureras. “Det här är en bra lösning som ger oss arbetsro och möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår intensiva marknadsförings- och försäljningsinsatser. Vi för dialog med ett tiotal intressenter om vår plattform för medicinska tuggummin”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma. Läs mer.
Cline Scientific har släppt sitt månadsbrev för maj där vd bl.a. omnämner betydelsefulla internationella beställningar till länder såsom Hong Kong och England. Läs mer.
Kancera meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 23,7 MSEK övertecknades med totalt 161 procent. Bolaget kallar samtidigt till en extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen. Läs mer.
Det kanadensiska patentverket har godkänt ett patent för förbättrad dosstyrning i SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling. Patentet är en del av bolagets patentområde för dosstyrning, som skyddar mjukvaran IDOSE som ombesörjer att korrekt laserljusdos levereras till tumören för att säkerställa att tumören slås ut samtidigt som frisk vävnad inte skadas. Läs mer.
CombiGene, som har utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall, har sagt upp avtalet med Recall Capital angående deras tjänst Q2 Trade TM. Avtalets sista dag är den 8 Juni 2017. Läs mer.
Anna-Lena Engwall har tillträtt som ny VD för Shire i Norden och Baltikum. Hon har nästan 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från Novartis Oncology där hon haft rollen som General Manager i Norden. Läs mer.
Nanologica erhåller ett lån om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra investerare. Lånet kan förlängas i ytterligare ett år om alla parter önskar. Den effektiva kostnaden för lånet är 11.4% av lånebeloppet. Läs mer.
VibroSense Dynamics, som utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter, har beviljats patent och mönsterskydd inom EU. Läs mer.
Idag inleds Redwood Pharmas företrädesemission av units. Läs mer.
Episurf Medical deltar vid GOTS (Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin) 32:a årsmöte, en ortopedisk konferens som arrangeras den 23-24 juni i Berlin. Läs mer.
Göteborgs universitet: När svenska folket tycker till om hälso- och sjukvården är aspekter som att få berätta om sin situation och att få medverka i planeringen av sin egen vård, omsorg och behandling viktiga. Något de upplever inte sker i tillräckligt stor utsträckning i dagens vård. Det visar resultaten av den senaste nationella SOM-undersökningen, som analyseras i bokkapitlet Svenskarnas syn på personcentrering i vården. Läs mer.
Regionala cancercentrum i samverkan: Ett nytt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering skall bidra till att stärka rehabiliteringen genom bättre organisation, samverkan och rutiner. Läs mer.
Danderyds sjukhus följer man sedan flera år ett vårdprogram (ERAS) för patienter som genomfört större kirurgi. Det har medfört en minskning av komplikationer med upp till 40 procent och vårdtiden har i vissa fall halverats. Nu är kirurgkliniken utsedd till Centre of Excellence. International ERAS Society har nu beslutat att utse Danderyds sjukhus som ett Center of Excellence för ERAS vård. Läs mer.
Årsstämmor/kommunikéer
Kancera  Scandinavian ChemoTech
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Den 7 juni 2017 inleds teckningstiden i Emotras företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Läs mer.
Senzime inleder en klinisk studie med CliniSenz för lokal uppföljning av laktat efter operation av patienter med matstrupscancer. CliniSenz möjliggör övervakning av läkningsprocessen efter operation och upptäcka komplikationer i ett tidigt skede. Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden och väntas inledas i början av juni 2017. Läs mer.
Oncology Venture meddelar idag att den första patienten har blivit inkluderad i fas I/II-studien med APO010 för multipelt myelom. APO010 är en first-in-class FAS-ligand cancerprodukt inom immunonkologiområdet. Läs mer.
2X Oncology Inc. – ett privatägt spinoutbolag till Oncology Venture – presenterar på Jefferies Global Healthcare Conference i New York, USA fredagen den 9 juni. Läs mer.
NextCell Pharma offentliggör tilläggsprospekt. Läs mer.
European Institute of Science meddelade under gårdagen att man har ingått ett exklusivt distributionsavtal med distributionsbolaget Lovmand Diagnostics i Danmark gällande bolagets veterinärdiagnostiska produkter. Läs mer.
Kommunikéer/årsstämmor: NorInvent  Emotra  ExpreS2ion Biotech
Sobi redovisar betalningar till sjukvårdspersonal och -organisationer för ökad transparens. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen
A1M Pharma
meddelade under tisdagen att man kommer få ett patent godkänt i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Patentet kommer efter formellt godkännande att vara giltigt till och med 2028, och A1M Pharma utvidgar därmed sitt immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen. BioStock ställde några frågor om patentsituationen och om hur utvecklingen fortlöper i bolaget. Läs mer.
 
Stockholm en av toppkandidaterna för EMA:s huvudkontor enligt ny rapport
Konsult- och revisionsfirman KPMG har släppt en ny rapport där man analyserat var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämpligen bör placera sitt högkvarter, idag placerat i London, efter Brexit. Enligt rapporten ligger Sverige och Stockholm bra till i konkurrensen och hamnar på tredje plats, strax efter Köpenhamn och Paris, med den franska huvudstaden som förstahandsvalet. Läs mer.
 
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
 
Analys A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för maj v 21 här
Vinnare i lunchhandeln: AroCell +12,04%, NorInvent +11,11%, SpectraCure +10,55%, Oncology Venture +7,51% NeuroVive +5%, Nanexa +4,79%
Förlorare i lunchhandeln: Redwood Pharma -13,18%, Initiator Pharma -5,60%, Irlab Thearpeutics -5,26%, SensoDetect -5%, Enzymatica -4,73%, Ellen -4,04%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev