Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 16 maj

Nyhetssvepet tisdag 16 maj

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet tisdag 16 maj

16 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Imorgon utses 2017 års vinnare i SwedenBIO Award, branschens eget pris som årligen och nu för elfte gången tilldelas ett framstående företag i life science-industrin. De nominerade bolagen i år är AddLife, AMRA, Cormorant Pharma, Moberg Pharma, Oncopeptides, Pharmalink och Xvivo Perfusion. Läs mer.
Aptahem meddelade idag att man har skrivit avtal med ytterligare en erkänd klinisk expert, Dr Bengt-Åke Henriksson, tidigare docent och överläkare vid den centrala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Under sitt arbete där med bl.a. levertransplantationer kom han att ta ansvar för problemen med blodets levringsförmåga och hur stora blödningar behandlas. Denna erfarenhet utnyttjades också för att ta fram både nationella och internationella handlingsplaner för åtgärder vid stora blödningar. Läs mer.
NeuroVive nyhetsbrev maj 2017: “KL1333 – ett nytt spännande projekt i NeuroVives projektportfölj”. Läs mer. Läs även BioStocks färska analys av bolaget här.
Boule Diagnostics optimerar tillverkningsstrukturen och lägger ned fabriken i Kina som för närvarande sysselsätter 13 personer. Genom att koncentrera tillverkningen av instrument till en enhet kommer bolaget spara drygt 3 MSEK per år och effektivisera interna processer. Läs mer.
Nanologica har efter en svag försäljningsstart beslutat att omfördela resurser från produktion och utveckling i Södertälje till försäljning och kundservice i Indien. Detta medför att kostnadsnivån i bolaget sänks till 3,6 MSEK per kvartal från tidigare 6,5-7,5 MSEK med full effekt från oktober 2017. Nanologica har även beslutat att ta upp ett lån från fyra investerare om 16 MSEK för att ytterligare stärka sin finansiering. Läs mer.
Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket formellt har godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom stora hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer.
A1M Pharma: avstämningsdag för sammanläggning av aktier blir måndag den 22 maj 2017. Sammanläggning av aktier 1:20 innebär att 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att villkoren för teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, har räknats om per avstämningsdagen 22 maj 2017 med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:20. Läs mer.
Brighter väljer Thailands ledande mobiloperatör AIS samt Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand. Actiste kommer lanseras med AIS “IoT managed connectivity”-lösning via Ericssons DCP (Device Connection Platform). Läs mer.
Information om företrädesemission i Idogen. Förutsatt godkännande från årsstämman den 17 maj är sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter den 18 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 19 maj 2017. Läs mer.
I en ny studie som presenteras i Molecular Psychiatry har forskare vid Karolinska Institutet mätt hur ansamlingar av det patologiska proteinet tau sprids i hjärnan under förloppet av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att ansamlingen och spridningshastigheten varierar påtagligt mellan olika individer och att stora mängder tau i hjärnan kan kopplas till ett sämre episodiskt minne. Resultaten kan öka förståelsen av tau-ansamling i Alzheimers sjukdom, hjälpa den pågående forskningen om att mäta effekten av vacciner mot tau, men också möjliggöra tidig diagnostik. Läs mer.
Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet. Läs mer.
Umeå universitet: Behovet av läkemedel som på nya sätt angriper och behandlar infektioner är stort. Ett sätt kan vara att utveckla läkemedel som på olika sätt påverkar hur patogener interagerar med och påverkar cellens upptagssystem på cellytan. Nu visar ny forskning att patogener kapar våra cellers upptagssystem för att ta sig in eller leverera toxiner (gifter). Upptagsvägarna används normalt av celler för att ta upp näring, receptorer och lipider. Forskningen visar även att cellernas upptagsvägar har en skyddande effekt vid skador på cellytan som orsakats av ett bakteriellt toxin. Läs mer.
Hjärt-lungfondens nya rapport Lungrapporten 2017 har nu släppts, och här presenteras ny statistik som visar att 1,9 miljoner personer lever med lungsjukdom i Sverige idag. Astma är den enskilt största av sjukdomen följt av sömnapné, KOL, tuberkulos och sarkoidos. Läs mer.
BioStock Live
Rapporter
ISR  Isofol Medical  Peptonic Medical  Irlab Therapeutics  Cyxone
Årsstämmor/kommunikéer
Redwood Pharma
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North med första handelsdag imorgon onsdag 17 maj 2017. Läs mer.
Cyxone ingick igår ett avtal med Bachem AG för att vidareutveckla T20K, ta fram nödvändig referenssubstans, producera tillräckligt med testsubstans för bolagets cell- och djurförsök samt även GMP certifierad T20K för kliniska studier. Samarbetsavtalet räcker över ca ett år och har en total budget på 2.5 miljoner svenska kronor. Läs mer.
Episurf Medical fortsätter kommunikationen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA angående väg mot marknadsgodkännande i USA. Läs mer.
Styrelsen för Hermes Medical Solutions har utsett Mikael Strindlund till ny vd. Bolaget verkar inom digital bilddiagnostik och fokuserar huvudsakligen på helhetslösningar inom radiologisk och molekylär bildbehandlingsteknik. Bolagets lösningar används i över 40 länder av fler än 28 000 läkare och vårdpersonal på 700 sjukhus. Mikael Strindlund kommer senast från Philips Healthcare Computed Tomography i Ohio där han var globalt affärsområdesansvarig. Han har även haft ledande befattningar inom koncerner som Siemens Medical och Getinge Maquet. Därtill har han varit vd för mindre börsnoterade medicinteknikbolag. Mikael Strindlund tillträdde igår den 15 maj. Läs mer.
Kortison ges till gravida kvinnor för att minska sjuklighet och dödlighet hos barn som riskerar att födas för tidigt, men effekten av behandlingen har ansetts vara fördröjd. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet tyder dock på att effekten är omedelbar och att behandlingen därför kan vara meningsfull även i akuta lägen. Resultaten, som presenteras i JAMA Pediatrics, visar att barn födda redan sex timmar efter att modern fått kortison hade halverad risk att dö. Läs mer.
Styrelsen i SensoDetect har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 5,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen riktades mot en på förhand bestämd och avgränsad grupp investerare med långsiktigt intresse i SensoDetects utveckling, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Läs mer.
Delårsrapporter släppta under gårdagen: AcouSort  Annexin Pharmaceuticals
De senaste artiklarna från BioStock
AnalysuppdateringBioStocks senaste analys av NeuroVive publicerades i februari 2017 och här följer nu en uppdaterad lägesrapport, med fokus på bland annat NASH-området som fortsätter vara ett glödhett ämne inom läkemedelsindustrin. Vi tittar även närmare på den senaste utvecklingen för NeuroVives NASH-kandidat NV556 och dess förutsättningar för en licensaffär, samt granskar det omtalade förvärvet av läkemedelskandidaten KL1333 inom genetiska mitokondriella sjukdomar från Sydkoreanska Yungjin Pharmaceutical. Läs mer.
 
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade nyligen att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 19 här
Vinnare i morgonhandeln: Idogen +11,11%, LifeAir +8,67%, RLS Global +8,33%, Medfield +7,44%, Enzymatica +5,90%, IRLAB Therapeutics +5,10%
Förlorare i morgonhandeln: AlphaHelix -6,34%, Peptonic Medical -6,10%, Prebona -5,01%, AroCell -4,84%, Oasmia -4,80%, SensoDetect -4,52%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev