Home Nyheter Saniona tog in 35 MSEK inför notering på Nasdaq Sthlm

Saniona tog in 35 MSEK inför notering på Nasdaq Sthlm

Saniona tog in 35 MSEK inför notering på Nasdaq Sthlm

17 maj, 2017

Efter börsens stängning igår tisdag 16 maj aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare, vilket idag också bekräftades i ett pressmeddelande. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Teckningskursen per ny aktie sattes till 38 SEK per aktie, vilket innebär att Saniona tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar nedan på frågor om emissionen.

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, på vilket sätt gagnar det Saniona och era befintliga aktieägare strategiskt att genomföra en riktad nyemission, och varför gjordes detta just nu?
– Saniona har många alternativ och planer för framtiden. I samband med det planerade listbytet till Nasdaq Stockholm, är det viktigt för oss att visa att vi har den finansiella flexibiliteten att initiera dessa planer.
I nuläget ser vi en nedgång i aktiekursen med cirka 5 procent. Är det en väntad reaktion, och vad skulle du vilja säga till de aktieägare som nu säljer sina aktier, trots att bolaget får ett signifikant kapitaltillskott?

– Det är inte ovanligt att det blir en kurskorrigering i samband med en finansieringsrunda. Jag tror att våra investerare så småningom kommer att inse att finansieringen av nya aktiviteter skapar betydande nya värden i Saniona.
Hur såg den finansiella situationen ut före emissionen, var ni underfinaniserade för att driva era huvudprojekt framåt enligt plan?
– Vår ekonomiska situation före emissionen var tillräcklig för att genomföra de planerade aktiviteterna inklusive de pågående kliniska studierna, men emissionen adderar väsentlig finansiell flexibilitet för att lansera nya värdeskapande aktivitieter.
Hur stor del av emissionslikviden om 35 MSEK kommer att vikas till det förestående listbytet? Kommer ni även använda delar av pengarna till att finansiera ert Prader-Willi-program, som ni tidigare aviserat att ni kan ta hela vägen till marknad?
– Det är endast en mycket begränsad del av de nya pengarna som kommer att gå till det planerade listbytet, så det är i första hand nya aktiviteter som vi nu har bättre möjligheter att aktivera och genomföra. Vi kommer senare att gå in mer i detalj på vad pengarna är tänkta att användas till.

Enligt Nasdaqs regler har ni bolagsstyrningsstrukturen på plats och följer gängse reglemente för bolag noterade på reglerade marknader, vilket innebär att ni när som helst kan ansöka om listbyte till Small Cap. Hur viktigt är det för de investerare som nu har deltagit i den riktade emissionen att ni genomför detta listbyte?

– Vi har tidigare tillkännagivit att vi planerar ett listbyte i år. Det är uppenbart att de nya investerarna har tagit med i sina investeringsbeslut att det kan komma ett listbyte relativt snart.

I dagens pressmeddelande skrev ni att emissionen som annonserades igår tilldrog sig ett stort intresse från investerare. Kan du berätta mer om vilken typ av investerare det rör sig om?

– Vår långsiktiga ambition är att få in fler internationella, långsiktiga och professionella life science-investerare i bolaget. Vi är glada över att vi i denna lilla finansieringsrunda kunde ta de första stegen i denna riktning.
Vid riktade emissioner med kursrabatt finns det alltid, precis som med garanter i vanliga emissioner, en viss farhåga från småsparare att de nya investerarna kommer att dumpa sina innehav relativt snabbt. Vad vet ni om intentionerna hos de nu tillkomna större ägarna avseende deras investeringshorisont?
– Det är vårt intryck att många av investerarna är långsiktiga. Vi måste som företag inte bara tänka på kortsiktiga fluktuationer i aktiekursen, utan på ett värdeskapande som gagnar både företaget och investerarna på lång sikt.
Förra året skrev ni under en licensaffär med Boehringer Ingelheim värd 854 MSEK, vilket nästan motsvarar hela ert nuvarande bolagsvärde. Anser du att Saniona är undervärderat jämfört med bolag i liknande utvecklingsfas i exempelvis USA?
– Återigen, jag vill inte att kommentera Sanionas aktiekurs, men analytiker på båda sidor av Atlanten tycks vara överens om att det totalt sett råder en viss obalans i bedömningar av bioteknikföretag i USA kontra Europa.

Avslutningsvis, vad händer den närmaste tiden i bolaget och vilka nyhetstriggers kan vi vänta oss under det närmaste
halvåret?
Vi har haft en mycket hektisk vår och vi kommer även att vara väl sysselsatta de närmaste månaderna. Några av de uppenbara milstolparna är starten av fas III-fetmastudien i Mexiko med vår partner Medix, samt det planerade listbytet och noteringen på Nasdaq Stockholm.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev