Home Nyheter VD-intervju: Cline Scientific om det godkända Japan-patentet

VD-intervju: Cline Scientific om det godkända Japan-patentet

VD-intervju: Cline Scientific om det godkända Japan-patentet

11 maj, 2017

Cline Scientific meddelade i måndags att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Patentet gör att bolaget nu ser starkare affärsmöjligheter på den japanska marknaden. Bolagets vd Patrik Sundh kommenterar här det nya patentet och vad det innebär för Cline.
Cline Scientifics nanogradienter för cellodling möjliggör bland annat för bolagets kunder att bättre kontrollera tillväxten av stamceller under odlingsprocessen, och därigenom säkerställa att endast celler med önskade egenskaper odlas fram vid framtagande av nya stamcellsterapier. Ett stort problem vad gäller tidsåtgången inom läkemedelsutveckling utöver regulatoriska krav, är att ta en teknik från forskningsstadiet till produktionsstadiet, så kallad tech-transfer. Här kan Clines produkter möjliggöra en smidig övergång mellan dessa faser och möjliggöra tidsvinster för kunder och samarbetspartners på upp emot ett par år. Tekniken att utföra detta på är i allra högsta grad affärskritiskt, vilket får som följd att patentskydden är helt centrala.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Patrik Sundh, vilken betydelse har detta för ert befintliga distributörsavtal med Funakoshi?
– Vår distributör i Japan ser givetvis att våra produkter och teknologier är patenterade, det ger dem en större trygghet att investera i sälj- och marknadsföring. Det är alltid mycket attraktivt att som distributör eller säljande bolag erhålla ensamrätt till en unik produkt. I övrigt så förändrar inte patentgodkännandet någonting för funakoshi utan de jobbar på som tidigare.
Nyligen bildade ni ett dotterbolag i USA för en starkare etablering på den nordamerikanska marknaden, och nu har ni alltså godkända patent i både USA och Japan. Vilka ytterligare eventuella motstånd behöver övervinnas för att accelerera er position på dessa marknader?
– Det kvarstår inga formella hinder utan det är endast det klassiska som skall genomföras; bearbetning av kunder, bra kundreferenser och en naturlig spridning av vårt erbjudande i takt med att kunder får goda resultat. Det som naturligtvis blir avgörande är att lyckas sälja till de första referenskunderna som på större marknader alltid efterfrågas från övriga kunders sida. Tillsammans med smart marknadsföring så kommer vi göra oss kända på dessa marknader.
Era nanoytor har potential att bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Vad säger era prognoser om marknadsvärdet för dessa områden idag, och har du någon uppskattning om värdet om t.ex fem år?
– För att uppskatta värdet av kommande stamcellsterapier måste man titta på varje enskilt case, dvs varje sjukdom och cellterapi. Stamcellsterapier är som mest intressant på större sjukdomar som idag saknar bot och som kostar stora belopp i löpande behandlingar, tex Diabetes Typ 1, Alzheimers, Parkinsons osv. Det blir för stort att titta på alla områden samtidigt för att få ett mått på värdena. För att ta ett exempel så är den årliga sjukvårdskostnaden för diabetes Typ 1 runt 2000 miljarder SEK, vilket alla förstår är en enorm börda för alla sjukvårdssystem. En stamcellsbehandling som kan ersätta de förstörda insulinproducerande beta-cellerna hos dessa människor skulle sålunda kunna innebära en besparing på motsvarande summa årligen vilket i sin tur naturligtvis motiverar ett ganska högt pris för en behandling. Det kommer dock ta tid för just denna typ av stamcellsbehandling att nå de värdena eftersom traditionella behandlingar behöver fasas ut.
Finns det några andra trösklar för ett bredare genomslag för stamcellsbaserade behandlingar?
– Det finns ju också en problematik i det faktum att det finns många stora företag som inte nödvändigtvis ser detta som en önskvärd utveckling eftersom det på sikt skulle reducera eller kanske till och med eliminera behovet för deras produkter. Det som ligger närmast till hands i den kommande eran av stamcellsterapier är mindre komplexa sjukdomsindikationer som tex olika ögonsjukdomar eller där man kan reparera mekaniska skador liknande brosk i knäleder osv. Där ser vi redan cellterapier som närmar sig marknaden.
Och hur ser prognosen ut specifikt när det gäller t.ex. cancerdiagnostik?
– Vad gäller cancerdiagnostik så är det en marknad som växer kraftigt och stabilt och har gjort länge. Det område som Cline har riktat in oss på med vår teknologi genom det samarbete vi har med en forskargrupp på KI och bolaget Liv Diagnostics ger oss som partner access till en del av en marknadspotential på uppskattningsvis några miljarder USD per år. Vi tror att den potentialen kan börja realiseras inom en femårsperiod.
I en tidigare intervju med BioStock framhöll du att ett enda licensavtal med en läkemedelsjätte skulle få ert kassaflöde att skjuta i höjden. Finns det bland dessa bolag som du då nämnde, Genentech, Amgen, Cellgene, Biogene, Genzyme, Gilead och Allergan, någon speciell strategi hos distributören för att nå relevanta beslutsfattare i dessa bolag?
– Vår distributör i USA har redan vissa av dessa bolag som kunder, det är en mycket bra start. Det samma gäller i Japan. Fast på sikt så tror jag att vi själva kommer att ta över den typen av affärer och lämna marknaden för forskningsprodukter till distributionskanalerna. Hur det går till att nå in till dessa stora och framgångsrika företag skiljer sig från fall till fall. Vi tror att bästa vägen går via någon form av samarbete i tidiga skeden av utvecklande av produkt eller process. Vår strategi går ut på att hitta dessa möjligheter antingen via våra säljkanaler eller via eget arbete.
Slutligen, i framtagandet av nya stamcellsterapier, hur stora värden bedömer du att ett läkemedelsbolag eller en forskningsinstitution skulle kunna spara årligen genom att använda er teknik, jämfört med till buds stående alternativ?
– Det handlar snarare om att möjliggöra viktiga steg i utvecklingen för att ens göra forskning och produktion möjlig. Vårt erbjudande är att kunden skall kunna styra sin celltillverkning så noggrant att risker för produktion av felaktiga celler tas bort. I det sammanhanget blir vår teknologi en ovärderlig komponent. Alla läkemedelsföretag spenderar historiskt sett stora summor på att överföra teknologi från forskningstadium till tillverkningsprocess i stor skala. Detta kan ta 3-5 år och medföra miljardkostnader. Genom att öppna möjligheten till att använda samma teknologi genom ”hela resan” för en ny terapi kan stora delar av denna process förenklas utan att förlora kontrollen över kvalitetsaspekten vilket vi tror är ett mycket attraktivt alternativ för dessa företag.
Och om vi ställer samma fråga rörande era övriga fokusområden för nanogradienterna: cancerforskning och -diagnostik?
– Vad gäller diagnostik ger vår gradientteknologi en helt annan fördel, den noggrannhet som nanoytor kan ge i analysen av ett cellbeteende eller cellprocess. Viss diagnostik drar redan nytta av denna noggrannhet, t ex graviditetstest, men det vi är inblandade i handlar om att analysera levande celler direkt utan att göra åverkan på dessa. Detta för att få en direkt indikation på vad eller hur till exempel tumörceller beter sig i realtid. Jag kan tyvärr inte ger mer detaljerad information om detta projekt just nu pga IP situationen, men det är mycket spännande och kan i framtiden öppna helt nya möjligheter för diagnos och behandling av cancer.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev