Home Nyheter A1M Pharma ökar tempot efter genomförd emission

A1M Pharma ökar tempot efter genomförd emission

A1M Pharma ökar tempot efter genomförd emission

4 maj, 2017

Under mars-april genomförde A1M Pharma en offensiv nyemission som tillför 63 miljoner SEK till kassan och nu går man in i en ny intensiv fas i utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSGard. Tidigare prekliniska studier har visat på lovande resultat och i början av nästa år påbörjas kliniska studier. Preliminära data från studierna förväntas enligt bolaget kunna presenteras redan under andra hälften av 2018.
– Likviden från den nyss genomförda företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera återstående prekliniska säkerhetsstudier av ROSGard samt att påbörja den kliniska fasen. Målet är att vi ska kunna presentera preliminär data redan under nästa år, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.
Bolaget går vidare med offensiv plan
Den företrädesemission som genomfördes under mars och april tillför bolaget 63 miljoner kronor, efter emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 26 miljoner kronor, efter emissionskostnader.
– Vi kommer nu att gå vidare med den offensiva plan som vi presenterade i emissionsprospektet, fortsätter Eriksson.
Söker internationellt samarbete
Enligt A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin är målsättningen att bolaget ska slutföra licensdiskussioner med internationella läkemedelsbolag så snart bolaget lyckats bevisa medlets njurskyddande egenskaper på patienter. Marknaden för strålbehandling av neuroendokrina tumörer bedöms vara värd cirka 0,5-1 miljard dollar per år. Den totala marknaden för behandling med radioisotoper beräknas vara värd cirka 7-8 miljarder dollar.
A1M Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ROSGard, som är baserad på det kroppsegna proteinet A1M. Substansen har i prekliniska studier visat sig på ett effektivt sätt återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot så kallad oxidativ stress och har även visat sig kunna reparera skadad vävnad.
Preliminära studiedata väntas under 2018
Den kliniska plan som A1M Pharma presenterat innebär att bolaget initialt satsar på en fas I/II-studier inom njurskydd vid strålbehandling, med siktet att presentera preliminära data under andra halvåret 2018. Studierna kommer att genomföras med så kallat adaptiv studiedesign, vilket gör det möjligt att löpande förändra studieprotokollet och därmed arbeta med mindre patientgrupper. För A1M Pharma betyder det bland annat lägre kostnader.
Enligt Tomas Eriksson kommer den nya kliniska planen även att i förlängningen kunna stödja utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat mot havandeskapsförgiftning.
– Likviden från den genomförda emissionen kommer också användas till planering inför klinisk fas I/II inom havandeskapsförgiftning, påpekar han.
Havandeskapsförgiftning drabbar omkring 10 miljoner kvinnor årligen, och marknadspotentialen för ett välfungerande läkemedel bedöms vara omfattande.
I samband med emissionen ansökte A1M Pharma – som i dag handlas på Aktietorget – om notering på First North. Enligt en preliminär tidsplan kommer aktien att börja handlas där i början av juni 2017, förutsatt att bytet godkänns av Nasdaq.
Läs mer om A1M Pharmas prekliniska resultat med ROSGard här.
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet.se. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev