Home Nyheter Saniona överraskade med ännu en avknoppning

Saniona överraskade med ännu en avknoppning

Saniona överraskade med ännu en avknoppning

5 maj, 2017

Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Vi fick en pratstund med både Jørgen Drejer på Saniona och Scandion Oncologys CEO Kim Arvid Nielsen, för att få veta mer om det nya bolaget.
När Initiator Pharma börsnoterades tidigare i vår via en nyemission som övertecknades motsvarande en teckningsgrad på 215 procent, skedde det efter att Saniona avyttrat en lovande läkemedelskandidat som inte tillhörde bolagets huvudinriktning. Initiator Pharmas läkemedelskandidat IPED2015 är en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED, det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Kandidaten utgör ett komplement eller en utmanare till storsäljare som Viagra.

Den 3 maj kom nästa besked om avknoppning, och även denna gång är det ett danskt bolag som tar över taktpinnen i den fortsatta utvecklingen av en avyttrad substans. Saniona medverkar i bolagsbildningen av Scandion Oncology och knoppar alltså av ett kliniskt program och relaterad jonkanalsplattform, med fokus på att utveckla läkemedel för behandling av cancer.

»Scandion Oncology kommer att kunna initiera kliniska studier i fas 2 inom en relativt kort tid och därmed ta fram proof-of-concept för tekniken som behandlar ett av de viktigaste problemen i modern onkologi. Med cirka 14 miljoner nya cancerfall över hela världen årligen förväntas affärspotentialen för ett effektivt nytt läkemedel som förbättrar effekten av standardkemoterapi att bli en blockbuster« – Kim Arvid Nielsen, vd Scandion Oncology

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd i Saniona, i veckan kom den oväntade nyheten att Saniona medverkar i sin andra avknoppning på kort tid. Först var det Initiator Pharma inom erektil dysfunktion, nu Scandion Oncology med fokus på cancer. Vad kan ni berätta om bakgrunden till avknoppningen och om ledningen för det nya bolaget?
– SCO-101 faller inte inom Sanionas valda strategiska område. Forskare från Köpenhamns universitet har visat att den aktuella substansen potentiellt kan förbättra effekten av standardkemoterapi när den ges i kombination. Scandion Oncologys ledning kombinerar den nödvändiga kompetens och erfarenhet från biotekniksektorn som behövs för att framgångsrik driva det nya företaget.
Ni överväger olika alternativ för att finansiera bolaget och om valet faller på att göra en publik notering kan det även bli tal om en utdelning av er ägarandel till Sanionas aktieägare enligt Lex ASEA. Ett annat alternativ är att ta in kapital genom private placement. Vilka fördelar ser ni med respektive upplägg?
– Ledningen i de respektive bolagen kommer att utvärdera olika alternativ för att finansiera bolaget, inklusive en private placement och en börsnotering. En IPO kan ge mervärde för de befintliga aktieägarna i Saniona om det lyckas.
– Scandion Oncology är ett intressant case i sig självt och fas 2-studier kan inledas relativt snabbt. Konceptet att förbättra effekten av standardkemoterapi, som fortfarande är en hörnsten inom cancerbehandling, är övertygande. Dessutom har företaget en plattform för att utveckla ytterligare produkter. Detta gör att bolaget utskiljer sig från många andra bioteknikföretag i tidig fas.
Ni hade inte tidigare kommunicerat att SCO101 fanns i er pipeline. Den naturliga frågan vi ställer oss är: hur många fler liknande ”vilande” läkemedelskandidater finns det i ert substansbibliotek – som har potential att leda till framtida avknoppningar?
– Saniona har en betydande plattform och flera program som utvecklats under 30 års forskning inom jonkanaler. Det har investerats mer än 2 miljarder kronor i de tillgångar vi har. Vi listar bara de aktiva programmen i vår pipeline idag, men utöver detta har vi flera program som vi kan initiera antingen ensamma, eller i samarbete med tredje part. Dessa program kan vara viktiga värdedrivare i framtiden. Slutligen har vi program som har misslyckats i det förflutna och som kan återupptas i samband med nya upptäckter. Scandion Oncology-programmet representerar ett av de senare.
Kim Arvid Nielsen, vd Scandion Oncology

Kim Arvid Nielsen, vd på Scandion Oncology, kan du berätta mer om läkemedelskandidaten SCO101 och de upptäckter som gjorts vad gäller dess potential att förbättra effekten av cancerbehandling?
– SCO-101 är en hämmare av vissa typer av jonkanaler. Scandion Oncology har visat att läkemedelskandidaten förstärker effekten av vissa cancerbehandlingar, både i cellmodell och i human cancer i musmodell. SCO-101 är ett oralt läkemedel med en god farmakokinetik och som i en fas I-studie har visat sig vara tolererbar och utan väsentlig toxicitet. Vi kommer nu att genomföra en överbryggande studie där SCO-101 ges med standardkemoterapi och då kommer vi att göra en reglerad fas II klinisk studie där effekten på cancervävnad utgör primärt effektmått.
Scandion Oncology har även förvärvat den jonkanalsplattform som SCO101 är baserad på, inklusive en stor serie av kemiska analoger. Hur kommer bolaget att kunna dra nytta av plattformen i utvecklingen framöver, och rymmer den fler potentiella kandidater?
– Scandion Oncology kommer att screena SCO-101-analoger för anticancereffekt. Screeningen kommer att utföras med en ny screeningplattform som utvecklats av forskarna i bolaget.
SCO101 är enligt uppgift redo för att gå in i kliniska fas II-studier inom kort. Det brukar normalt innebära att ett projekt har förädlats tillräckligt för att kunna bli aktuellt för utlicensiering, uppköp eller andra samarbeten med större läkemedelsbolag. Hur ser strategin ut i detta fall?
– Scandion Oncology ska genomföra en kombinationsfas Ib-studie innan fas II-studien initieras, och vi kommer att söka internationella partners för att ta substansen in i fas III och slutligen till marknad.
Ett tidigare kliniskt program med inriktning mot en annan terapeutisk indikation misslyckades. Vad talar för framgång med SCO101 denna gång?
– Den tidigare indikationen var inte en cancersjukdom. Scandion Oncology har nu solida kliniska data som indikerar att läkemedelskandidaten förstärker den synergistiska effekten mellan SCO-101 och vissa typer av kemoterapi. Den planerade fas II-studien kommer att visa om SCO-101 har samma effekt i människa.
Substansens verkningsmekanism hämmar cancertillväxten och ökar effekten av standardkemoterapi. Hur ser marknadssituationen ut vad gäller konkurrerande substanser med liknande verkningsmekanism?
– Det finns inte några liknande läkemedel i klinisk användning, så konkurrenssituationen ser bra ut.
Du var tidigare vd i norska bolaget Serendex Pharmaceuticals som köptes upp av amerikanska Savara Pharmaceuticals förra året. Är målet att göra om den resan mot ett uppköp även med Scandion?
– När fas II-studien har genomförts kommer Scandion Oncology att titta på alla tillgängliga alternativ för att fortsätta utvecklingen, inklusive en potentiell merger eller en försäljning av bolaget.
Kan du avslutningsvis avslöja några fler detaljer rörande tidsplanen för den fortsatta utvecklingen av SCO101 och de finansieringsalternativ ni överväger?
– Vi räknar med att slutföra fas II-försöken inom de närmaste 3 åren. Vi kommer noga att utvärdera möjligheten att finansiera bolaget antingen genom en IPO och/eller en private placement under tidsperioden.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev