Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 4 maj

Nyhetssvepet torsdag 4 maj

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet torsdag 4 maj

4 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Corline Biomedical har fått besked från amerikanska Food and Drug Administration, FDA, att bolagets heparinsubstans beviljats särläkemedelsstatus (orphan-drug designation) i USA för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador i samband med organtransplantation. Status som särläkemedel ger i USA regulatoriskt och finansiellt stöd under utvecklingsarbetet, samt 7 års marknadsexklusivitet efter godkännande. Läs mer.
Xintelas senaste nyhetsbrev fokuserar på mötet med EU:s läkemedelsmyndighet EMA i London där bolagets teknologi med fokus på XACT och kvalitetssäkring av både chondrocyter och stamceller för behandling av broskskador och artros presenterades. Marknaden uppdateras även på Xintelas medverkan på kommande event i närtid såsom den vetenskapliga konferensen ICRS Heritage Summit i Göteborg den 29 juni till 1 juli, samt en nyligen genomförd nyrekrytering för att stärka upp bolagets affärsutveckling. Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommer även att föreläsa på The Yes Day som syftar till att lyfta fram framgångsrika och inspirerande kvinnor inom entreprenörskap och företagande, och ge en möjlighet för entreprenörer och affärsänglar att mötas. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical meddelar att bolaget lämnat in en internationell Patent Cooperation Treaty (PCT) ansökan gällande Temodex som är behandling mot hjärncancer. Ansökan lämnades till svenska Patent- och registreringsverket och ska leda i framtiden till flera nationella patentansökningar för att skydda produkten på största marknader såsom USA, EU, Japan, Kanada, Australien, Mexiko med flera. Läs mer.
6–8 maj deltar RaySearch Laboratories på kongressen ESTRO 36 i Wien i Österrike. Företaget kommer att demonstrera de innovativa funktionerna hos den senaste versionen av sitt dosplaneringssystem, RayStation. RaySearch kommer även att ge förhandsdemonstrationer av sitt kommande onkologiska informationssystem, RayCare. Läs mer
Politisk och makroekonomisk osäkerhet ledde till minskad aktivitet för gränsöverskridande förvärv och fusioner under årets första kvartal. Dock blev nedgången inte så stor som många hade befarat. Det visar Baker McKenzies Cross-Border M&A-index för första kvartalet 2017. Det fanns flera ljuspunkter det första kvartalet, trots en politisk och makroekonomisk osäkerhet som gav skakiga förutsättningar för transaktionsmarknaden. I bland annat konsument-, energi- samt läkemedelssektorn skedde många affärer, och analytikernas bedömning är att M&A-aktiviteten kommer att öka under 2017. Läs mer.
Biovica har mottagit en order på företagets produkt DiviTum från ett globalt kontraktsforskningsbolag (CRO) som på uppdrag av läkemedelsbolag kommer använda DiviTum i projekt för att bedöma effekten av nya läkemedel. Ordervärdet uppgår till 1 MSEK. Läs mer.

Laccure tecknar exklusivt och globalt licensavtal med amerikanska Combe, ett ledande egenvårdsföretag. Läs mer.

Xbrane Biopharma har rekryterat Susanna Helgesen som CFO och IR ansvarig på Xbrane. Helgesen har tidigare varit CFO på Dome Energy AB och aktieanalytiker på Remium. Läs mer.
Pharmacolog har släppt en kommuniké från bolagets årsstämma. Läs mer.
Bland årets nominerade i årets Venture cup är några relaterade till Life Science-sektorn: Hiloprobe som med produkten ColoNode ger en noggrannare detektering av tumörspridning och som kan skilja mellan aggressiv och icke-aggressiv spridning i kolorektal cancer, med syftet att förbättra urvalet av patienter till postoperativ behandling och bidra till bättre överlevnad. Gedea Biotech vidare, utvecklar en antibiotikafri, säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner, samt Organovitro som har utvecklat en dynamisk mikroflödes-on-a-chip-plattform, där adulta stamceller utvecklas till mänskliga organ genom att låta dem växa på mikrochips och bilda vävnad. Tanken är tekniken ska användas för att utveckla mänskliga vävnader, som sedan kan brukas vid exempelvis läkemedelsutveckling för effektivare screening och mätning av läkemedelstoxicitet. Läs mer.

Rapporter

Camurus  European Institute of Science  Probi  Cellavision  Dignitana

Årsstämmor

Nanologica   Dignitana

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Invent Medic Sweden har uppdaterat tidsplanen för sin kliniska multicenterstudie av bolagets produkt TVSLäs mer.
Vicore Pharma meddelade nya positiva forskningsresultat inom diabetes-nefropati med bolagets läkemedelskandidat C21. Läs mer.

Idogen bjuder in till investerarträffar i maj och juni där bolagets vd Lars Hedby kommer att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner. Läs mer.

Medivir har publicerat beslut från bolagets årsstämma under onsdagen. Läs mer.

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Biodina för Brasilien. Läs mer.

Camurus har publicerat beslut från onsdagens årsstämma. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

Isofol Medical på väg in i avgörande fas
Efter en lyckad nyemission och genomförd börsnotering på Nasdaq First North tidigare i vår kan läkemedelsbolaget Isofol med fylld kassa accelerera den kliniska utvecklingen. En registreringsgrundande klinisk fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin är planerad till senare i år, och marknadslansering kan vid ett positivt utfall av studien ligga bara några år framåt i tiden. Läs mer.
 
VD-intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Koreanska licensavtalet
NeuroVive har inlicensierat ett kliniskt utvecklingsprojekt inom genetiska mitokondriella sjukdomar från sydkoreanska Yungjin Pharmaceuticals. Detta är bolagets första renodlade substansförvärv sedan 2013 då man köpte en portfölj av cyklofilinhämmare från brittiska Biotica (numera Isomerase Therapeutics), ett förvärv som nu ligger till grund för NeuroVives lovande satsningar på bland annat levercancer och NASH. Det inlicensierade koreanska projektet är på väg in i klinisk fas I-utveckling och ligger i linje med NVP:s nya affärsmodell med egen utveckling av projekt inom sällsynta sjukdomar hela vägen till marknaden. Läs intervjun här.
Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen
Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer.
 
FDA slår ner på falska cancerbehandlingar
Fjorton USA-baserade företag som säljer oprövade cancerbehandlingar på nätet och via sociala medier varnas nu av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Bolagens ansvariga hotas av fängelse och böter på upp mot 100 000 dollar, eller motsvarande dubbla det belopp som de tjänat på sin vilseledande försäljning. Produkterna som sålts till kunder på nätet är alltifrån piller, örter och teer till salvor och har ofta marknadsförts på sajter som utger sig från att kunna behandla cancer på ”naturlig väg”. Läs mer.

Regenerativ medicin: Onoterad doldis värderas till mångmiljardbelopp
Drömmen om att kunna utveckla fungerande nya behandlingar som kan bromsa åldersrelaterade besvär och sjukdomar som rynkor, håravfall och artros låter nästan för bra för att vara sann. Men det är den inte, enligt det onoterade och fortfarande relativt okända biotechbolaget Samumed i San Diego. Bolaget är just nu ett av de högst värderade i branschen. Läs mer.

 

Neurologiska sjukdomar ett växande hot mot samhällsekonomin

Kostnaderna för att behandla neurologiska sjukdomar skenar iväg och utgör ett reellt hot mot den amerikanska samhällsekonomin. Det menar forskarna som står bakom en artikel som nyligen publicerats i Annals of Neurology. Enligt artikelförfattarna krävs minst lika stora investeringar i neurologisk forskning, som de som redan gjorts och görs kring cancer och hjärtsjukdomar, för att kunna bekämpa sjukdomarna mer effektivt och säkra en fungerande hälso- och sjukvård. Läs mer.

Fortsatt goda utsikter för DexTechs prostatacancerstudie
Under måndagen meddelade DexTech Medical fortsatt positiva delresultat i sin fas IIb-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex inom kastrationsresistent prostatacancer med benmetastaser. De resultat man observerat styrker enligt bolaget den tidigare positiva trend man har sett i studien, t.ex. att läkemedelskandidaten inte uppvisar några allvarliga biverkningar eller andra säkerhetsmässiga begränsningar. Man har tidigare kunnat konstatera indikationer om att läkemedelskandidaten kan ha en potentiellt bromsande effekt på den mycket allvarliga formen av prostatacancer. Läs mer.

Vd-intervju: Saniona om forskningsanslaget från Michael J. Fox Foundation
BioStock kontaktade Saniona för en uppföljning av förra veckans besked om att bolaget tagit emot ytterligare en milstolpesbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för sitt arbete med att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Totalt har Saniona erhållit cirka 4,1 miljoner kronor i bidrag från MJFF. Data från forskningsprogrammet kommer att presenteras på nAChR 2017-konferensen i Chania, Kreta den 7-11 maj 2017. Läs mer.

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 17 här
Vinnare i morgonhandeln: Isofol Medical +7,93%, Medfield +7,89%, Redwood Pharma +5,88%, AcouSort +4,81%, Prebona +4,71%, MedicPen +4,39%
Förlorare i morgonhandeln: Diamyd Medical -9,60%, Nexstim -8,33%, Wilson Therapeutics -7,79%, Scandinavian ChemoTech -6,07%, Klaria Pharma -5,15%, Invent Medic -4,33%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev