Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Biosergen

BioStock Investor Pitch: Biosergen

BioStock Investor Pitch: Biosergen – vd Tine Kold Olesen 

BioStock Investor Pitch: Biosergen

18 mars, 2024

I BioStock Studio berättar svenska Biosergen om sin vision, marknadsplan och strategi för att ta sin produkt genom den första patientstudien och vidare mot en global marknad. Bolaget ämnar, stärkt av sitt avtal med Alkem, avancera sin svampdödande läkemedelskandidat BSG005 genom en pågående företrädesemission om 40,5 Mkr.

Se Biosergens vd Tine Kold Olesen presentera bolaget i BioStock Investor Pitch nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på biosergen.net den 5 mars 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev