Home Intervjuer Peptonic Medicals vd om expansionsplanerna

Peptonic Medicals vd om expansionsplanerna

Peptonic Medicals vd om expansionsplanerna

Peptonic Medicals vd om expansionsplanerna

16 januari, 2023

Femtech-bolaget Peptonic Medical satsar på att bli ledande inom kvinnohälsa med sina kliniskt beprövade egenvårdsprodukter. Med en unitemission om cirka 68 Mkr ska bolaget stärka sin produktportfölj och expandera på den snabbt växande marknaden. Peptonics vd Erik Sundquist berättar mer för BioStock om den pågående emissionen och expansionsplanerna.

Spotlight-noterade Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Bolaget har delat in sin verksamhet i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Inom det primära affärsområdet Medical Consumer bedrivs försäljning av kliniskt bevisade produkter för intim egenvård under varumärket VagiVital.

Peptonics affärsområde Lifestyle Consumer utgörs av livsstilsprodukter som primärt inriktar sig på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette.

Peptonic möjliggör för kvinnor att leva det liv de önskar genom att erbjuda innovativa, kliniskt bevisade, högkvalitativa och tillgängliga intimvårdsprodukter och tjänster som bidrar till att förbättra kvinnors intimhälsa.

Ökat affärsfokus på egenvårdsprodukter

Bolaget har under pandemin sett ett växande marknadsbehov för egenvårdsprodukter inom området kvinnors hälsa som stärkt bolagets framtidsutsikter. I sammanhanget kan nämnas att den globala marknaden för självtest värderades till cirka 6,7 miljarder USD 2021 och enligt bolaget förväntas marknaden växa med en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 5,3 procent till ett värde av cirka 8,1 miljarder USD år 2028.

Bolaget siktar nu på att fortsätta växa på miljardmarknaden genom att bredda sin produktportfölj med kliniskt bevisade egenvårdslösningar.

Kliniskt bevisad intim egenvård

Affärsområdet Medical Consumer utgör bolagets huvudfokus och består av produkter baserat på kliniskt bevisad intim egenvård som säljs under varumärket VagiVital.

Målsättningen är att bli en ledande aktör globalt genom att skapa en till stor del egenutvecklad produktportfölj av kliniskt bevisade egenvårdslösningar, genom konceptet diagnos – behandling – förebyggande av vaginala hälsoproblem som bakteriell vaginos, vaginal atrofi, svampinfektioner, vestibulit, urinvägsinfektioner och fostervattenläckage.

I det andra affärsområdet Lifestyle Consumer ingår det helägda finländska dotterbolaget Lunes livsstilsprodukter med fokus på hållbara menstruationsprodukter under varumärket Lunette. En väldigt värdefull och viktig kvalitetsstämpel för Lunette kom under 2022 då bolaget tecknade ett avtal som leverantör till FN:s hygienkit. Ett avtal som sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Peptonic har ett uttalat mål att bredda produktportföljen genom en kombination av egen utveckling, in-licensiering och förvärv.

Stärker kassan för vidare expansion

Peptonic är i en expansionsfas och under 2022 utvärderade bolaget kapitalbehovet som krävs för att svara mot den ökande efterfrågan och för att visa lönsamhet. För att finansiera pågående marknadsaktiviteter och fortsätta utveckla bolagets produktportfölj genomför nu Peptonic en företrädesemission av units om cirka 68 Mkr före kostnader.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och emissionsgarantier motsvarande cirka 67,5 procent av emissionen och bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen och bolaget Maida Vale Capital har aviserat att de kommer att delta i emissionen. Ledning och delar av styrelse deltar också. Teckningsperioden pågår från 13 januari till och med 27 januari 2023.

Peptonic Medicals Vd kommenterar

BioStock kontaktade bolagets vd Erik Sundquist för att få veta mer om emissionen och utvecklingsplanerna.

Erik Sundquist, vd, Peptonic Medicals

Erik, varför genomför Peptonic en företrädesemission just nu?

– Vi har under 2022 identifierat ett behov av en kapitalinjektion för att fortsätta utveckla bolaget.

Vad ska emissionslikviden användas till? 

– För att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Ni har delat upp verksamheten i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Hur ser marknadspotentialen ut för respektive affärsområde?

– Global marknad för medicinska tillstånd uppgår på konsumentnivå till ca 25 miljarder USD. Peptonics skattning är att ungefär en tredjedel består av egenvård. Trenden går mot ökad egenvård och kraven på klinisk bevisning växer. Det är i detta område mellan obevisade egenvårdsprodukter och förskrivningsprodukter Peptonic avser skapa en ny tydlig underkategori med kliniskt bevisad egenvård och där vara ledande. Detta med en produktportfölj som möjliggör att diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

– Vad gäller hållbara mensprodukter uppgår global marknad till knappt 1,5 miljarder USD och växer snabbt.

Hur skiljer sig er portfölj mot konkurrerande kvinnohälsoprodukter på marknaden?

– När det gäller affärsområde Medical Consumer är det Peptonics avsikt att bygga marknadens mest kompletta produktportfölj efter konceptet diagnostisera, behandla, förebygga med kliniskt bevisad intim egenvård.

– Vad gäller hållbara mensprodukter har vi ett mönsterskydd på våra menskoppar. Att under 2022 ha blivit vald som leverantör till FN är också en unik kvalitetsstämpel som vi nyttjar i marknadsföringen.

Ni har även ett uttalat mål att bredda produktportföljen, vad är statusen på pågående utvecklingsprojekt?

– Vi har en klinisk studie för en behandling mot vaginal svampinfektion som pågår på Karolinska Institutet. Under 2022 har vår första gel passerat internationell granskning för patent vid behandling mot vestibulit och vi tittar på hur vi bäst ska kommersialisera produkten. Det pågår även formuleringstester för behandling mot urinvägsinfektion och bakteriell vaginos. Parallellt tittar vi på möjlig inlicensiering av ytterligare tester och behandlingar. Allt med avsikten att produktportföljen enligt konceptet diagnostisera, behandla och förebygga.

Avslutningsvis, vilka är de främsta skälen att delta i Peptonics emissionserbjudande?  

­– Riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

– Position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot behov och samhällstrend.

– Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

 

Läs mer om Peptonic Medical här.

Läs mer om FemTech här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev