Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 6 april

Nyhetssvepet torsdag 6 april

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet torsdag 6 april

6 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
BrainCool erhåller marknadsgodkännande för BrainCool System i Australien. BrainCool System använder ett kylmedium som inte har någon form av bakterietillväxt, och därmed inte medför någon risk för infektioner. I samråd med Aktietorget handelsstoppades aktien igår, då marknadsgodkännande kommunicerades på internet på TGA hemsida under eftermiddagen, innan bolaget hade erhållit meddelande om godkännandet från myndigheten. Läs mer.
BrainCool meddelade även idag att man avser att genomföra en företrädesemission om cirka 58,5 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma 24 april 2017 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund, till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Bolaget har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om 80 procent av företrädesemissionen. VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen. Läs mer.

Tre onoterade tillväxtbolag inom Life Science tar in expansionskapital via investeringsnätverket Sciety, en crowdfunding-plattform specifikt inriktade på bolag inom denna sektor. De aktuella bolagen som just nu går att investera i är:

– MedFilm som är Skandinaviens ledande leverantör av 3D-animerad informationsfilm om operationer och kirurgiska ingrepp med kunder såsom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans Sjukhus.

– 1928 Diagnostics som erbjuder snabb och effektiv diagnostik av multiresistenta bakterier. Deras lösning används på tre sjukhus i Sverige och avtal har tecknats med bland annat en stor folkhälsomyndighet i Europa. Läs en aktuell artikel i DI Digital: “Ett trettiotal affärsänglar går in med 20 miljoner kronor i medtech-bolaget 1928 Diagnostics“.

– Berries by Astrid som säljer hälsosamma smoothies via sin patentansökta smarta automat. Bland bolagets ägare återfinns grundarna av Oatly och tidigare VD:n för Brämhults och Skånemejerier.

Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i Australien. Läs mer.
PledPharma meddelar idag att Nicklas Westerholm, som har arbetat inom AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, har rekryterats som ny verkställande direktör, med tillträde den 16 juni 2017. Läs mer.
CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi. Läs mer.
Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Bolaget utökar även sina marknadsföringsinsatser. Finansiering säkerställs med ett banklån på 5,5 milj SEK från huvudägare. Läs mer.
Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017. Läs mer. I ett extra pm framgår att styrelsen vill informera att revisorn avseende rapporten om årsredovisningen, har gjort ett uttalande rörande ”väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”. I förvaltningsberättelsen framgår att bolagets kassa vid årets slut var 9,9 MSEK och att bolaget med stor sannolikhet kommer att behöva likviditetsförstärkning under 2017, vilket alltså bolaget avser genomföra. Läs mer.
Medivir: Nya data för simeprevir och MIV-818 kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress 2017. Läs mer.
Kancera har tidigare meddelat att bolaget inom ramarna för EU:s forskningsprogram SYNTRAIN (ett program inom HORIZON 2020) tilldelats ett forskningsanslag om cirka 500 000 Euro för finansiering av två doktorander under tre år. Idag kunde bolaget kommunicera att man har anställt två internationella industridoktorander till SYNTRAIN. Läs mer.
Moberg Pharma: Valberedningens förslag till årsstämman 2017. Läs mer.
Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Kalmar Läns Landsting. Kontraktet är en förlängning av det tidigare avtalet, gäller 4 år och möjliggör för vården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Läs mer.
2X Oncology Inc, ett privatägt spin-out-bolag från Oncology Venture som utvecklar precisionsmedicin för cancer hos kvinnor, utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till CEO. Läs mer.
Redsense Medical: Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman 5 april. Läs mer.
Sir Roger Moore engageras i MediRätt. Han kommer att arbeta med den internationella marknadsföringen av Dosell-systemet. Läs mer.
Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Scuola Superiore i Sant’Anna i Italien visar i en ny studie att människor som har en benförankrad protes kan höra via vibrationer genom implantatet och skelettet. Denna fortplantning av ljud är en viktig del av osseoperceptionen – sinnesintryck som förmedlas via protesen. Upptäckten ger ny generell kunskap om hur människor uppfattar berörings- och hörselintryck, och kan användas för att utveckla bättre proteser. Läs mer.
Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling. Det är angeläget att kunskapen om sjukdomen ökar, och därför startar Netdoktor i dag upplysningskampanjen hardupsoriasisartrit.se i samarbete med patientorganisationerna Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet. Kampanjen uppbär ekonomiskt stöd från Novartis Sverige ABLäs mer.
Årsstämmor
PExA    Ortoma    Corline Biomedical    Infant Bacterial Therapeutics
Rapporter
Vicore Pharma    Biotage    Elos Medtech    Midsona   ADDvise (samt rättelse)
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Annexin Pharmaceuticals: Ett europeiskt patent avseende metoder för förebyggande eller behandling av återförträngning av blodkärl, godkändes igår. Läs mer.
Oncology Venture har rest cirka 33,7 MSEK genom företrädesemissionen. Läs mer.
Cantargia erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende produktkandidaten CAN04. Läs mer.
Chordate Medical har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med MedCare AS avseende den norska marknaden. Avtalet löper på två år. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Tidigare i veckan arrangerade Investerarbrevet och Erik Penser Bank ett event på temat framtidens läkemedel. Bland experterna på talarlistan fanns BioStocks analysansvarige Tobias Thornblad, som föreläste om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel. Eventet direktsändes via webb-tv och kan ses i efterhand här.
 
 
klinisk studieDanska Saniona har satt igång den sedan tidigare utannonserade kliniska fas IIa-studien i Tjeckien och Ungern med Tesomet på patienter med Prader-Willi syndrom (PWS). De tre första patienterna har randomiserats, innebärande att de har fått antingen Tesomet eller placebo. Studien, som beräknas pågå cirka ett år från start, omfattar ett begränsat antal patienter och har som mål att undersöka Tesomets effekt, tolerabilitet, säkerhet och farmakokenetik på patienter med PWS. Läs mer.
 
 
Nyligen kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. Se BioStockakadmins fördjupningsfilm om bolaget via denna länk.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 13 här.
Vinnare i lunchhandeln: Cereno Scientific +12,50%, Nanexa +9,44%, Biotage +5,21%, Medfield +4,68%, Peptonic Medical +4,55%, Diamyd +4,25%
Förlorare i lunchhandeln: MedicPen -29,37%, BrainCool -28,40%, Doxa -6,15%, Initiator Pharma -5,48%, ExpreS2ion Biotech -5,45%, Toleranzia -5,36%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev