Home Nyheter Webb-tv: Temakväll om framtidens läkemedel

Webb-tv: Temakväll om framtidens läkemedel

Webb-tv: Temakväll om framtidens läkemedel

3 april, 2017

 
Under måndagkvällen arrangerar Investerarbrevet och Erik Penser Bank ett event på temat framtidens läkemedel. Bland experterna på talarlistan märks BioStock analysansvarige Tobias Thornblad, som kommer att föreläsa om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel. Eventet startar kl 18.00 och direktsänds även via webb-tv.

Tobias Thornblad, analysansvarig BioStock.

Tobias Thornblad, vad ska du prata om vid kvällens evenemang?
– Jag kommer att berätta om aktuella trender och drivande faktorer inom utvecklingen av särläkemedel och läkemedelsbranschens fokus på sällsynta sjukdomar. De största läkemedelsbolagen är också de som utvecklar flest särläkemedel, så det är alltså inget som är typiskt för mindre bolag.
Vad är egentligen orsaken till läkemedelsbranschens intresse för särläkemedel?
– En viktig faktor är den stora marknadspotentialen. Även om det rör sig om sällsynta sjukdomar med relativt få drabbade, så är särläkemedel prissatta betydligt högre än “vanliga” läkemedel – det är inte ovanligt att särläkemedel kostar 5 gånger mer. Totalt sett så handlar det om mycket stora summor, förra året utgjordes 16,5 procent av av läkemedelsindustrins totala omsättning av särläkemedel. Dessutom har många stora bolag som strategi att först utveckla och få marknadsgodkännande av ett läkemedel för en sällsynt sjukdom, vilket dels ger en snabbare väg till marknaden, dels möjlighet att få en högre prissättning. Därefter ansöker man om label extensions med samma läkemedel för andra indikationer.
Vilka är de största fallgroparna för bolag som utvecklar ett särläkemedel?
– Kliniska studier med inriktning på sällsynta sjukdomar kräver ofta färre patienter, vilket är en uppsida för bolagen. En nackdel kan vara att det är svårare att finna deltagare till studien, vilket kan orsaka förseningar. En annan nackdel är att studierna kan kosta mer per patient, dels för att patienterna kanske har särskilda behov och dels för att det krävs mer monitorering, d.v.s. övervakning, under studiens gång.
Så vad ska man tänka på som investerare när man ser att ett bolag har fått särläkemedelsstatus?
– Som investerare ska man alltid komma ihåg att samma bedömningsfaktorer gäller för särläkemedelsprojekt som för alla andra läkemedelsprojekt; det måste finnas ett sunt business case i botten, det måste finnas ett tydligt kliniskt behov och projektet måste drivas av ett kompetent team, osv. Särläkemedelsstatus i sig är ingen självklar garanti för att ett projekt kommer att lyckas.


Klicka här för att följa eventet live via webb-tv.
Kvällens program:

18:00 – Investerarbrevet och Erik Penser Bank hälsar välkomna
Ingmar Rentzhog, vd, Laika Consultning och Johan Mörner, vd, Erik Penser Bank.
18:05 – Framtidens läkemedel
Stefan Hyttfors, omvärldsbevakare
18:35 – Trender inom särläkemedel
Tobias Thornblad, vd, Monocl Strategy Services och analysansvarig BioStock
18:50 – Presentation av A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd, A1M Pharma
19:20 – Podcast Live med Mikael Syding 
Intervju med Martin Austin, styrelseordförande, A1M Pharma
19:40 – Lage Jonason, Senior Advisor Erik Penser Bank

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev