Home Nyheter A1M Pharma presenterar övertygande resultat i njurstudie

A1M Pharma presenterar övertygande resultat i njurstudie

A1M Pharma presenterar övertygande resultat i njurstudie

29 mars, 2017

Idag kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. I en ny fördjupningsfilm för BioStockakademin berättar bolagets utvecklingschef Eddie Thordarson berättar mer om de starka prekliniska resultat man sett för ROSGard. Filmen kan ses nedan, eller genom att klicka på bilden ovan.
A1M Pharmas primära inriktning för läkemedelskandidaten ROSGard är havandeskapsförgiftning, ett potentiellt livshotande tillstånd som inbegriper njurskador och som kan drabba gravida kvinnor och deras foster. Bolaget har även valt att utvärdera ROSGards njurskyddande egenskaper i samband med Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer, i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer.
Snabbare kommersialisering
Då man inom A1M Pharma anser att vägen till kommersialisering kan vara betydligt kortare inom njurskydd vid cancerbehandling än inom havandeskapsförgiftning, har bolaget nyligen valt att lägga om sin utvecklingsstrategi och siktar nu på att i första hand etablera proof of concept inom denna indikation. Samtidigt räknar man med att de resultat man uppnår kommer att stötta den fortsatta utvecklingen inom havandeskapsförgiftning.

Den nu säkerställt starka skyddseffekten mot njurskador som den aktiva substansen i ROSGard uppvisar på både kort och lång sikt i dessa prekliniska studier är ett tydligt kvitto på att vi har något mycket värdefullt att erbjuda inom marknaden för strålningsterapi. – A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Starka prekliniska studieresultat 
A1M Pharma har genomfört flera lyckade prekliniska studier med läkemedelskandidaten ROSGard, som bl.a. visat att de strålningsskador som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den patientgrupp där den aktiva substansen i ROSGard administrerades i samband med strålningstillfället. Idag har bolaget meddelat positivt utfall från ytterligare en studie, denna med fokus på långsiktiga njurskador, med uppföljning upp till 6 månader efter strålningstillfället. Även om dataanalysen enligt bolaget inte är helt avslutad är resultatbilden tydlig – analyserade data visar entydigt att den aktiva substansen i ROSGard har en stark skyddseffekt mot njurskador.
BioStockakademins fördjupningsfilm om A1M Pharma
I en ny fördjupningsfilm för BioStockakademin berättar A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson mer om de positiva prekliniska resultat man sett för ROSGard. Vi får också höra bolagets vd Tomas Eriksson tala om den nya utvecklingsstrategin för ROSGard.
Klicka nedan för att se filmen.

YouTube video

 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev