Home Nyheter Genovis produktlanserar med sikte på expansiv antikroppsmarknad

Genovis produktlanserar med sikte på expansiv antikroppsmarknad

Genovis produktlanserar med sikte på expansiv antikroppsmarknad

5 april, 2017

Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Ett av flera användningsområden är att koppla cellgifter till antikroppar, s.k. Antibody Drug Conjugates (ADC) vilket idag är en av de snabbast växande sektorerna inom cancerbehandling. BioStock ser på sikt mycket spännande möjligheter inom detta fält, där ett antal stora referensaffärer utgör intressanta värdemätare för Genovis.
Nära kundrelationer ger unika fördelar
Genovis
med knappt 20 anställda har redan en imponerande kundlista. Man har lyckats attrahera och behålla läkemedelsjättar som Pfizer, Merck, Roche, Genentech, Johnson&Johnson m.fl, vilket i sig är ett starkt kvitto på att Genovis levererar hög kvalitet i både produkter och kundsupport. Detta bekräftas också i form av stadigt ökande försäljning över hela produktlinjen. En av Genovis främsta styrkor som litet, snabbfotat bolag är att man bygger upp en nära relation med sina kunder. Genom snabb och kompetent global kundsupport 24/7 stärks kundrelationerna ytterligare, samtidigt som man får en djup insikt i kundernas kommande behov och kan utveckla nya produkter baserat på en konkret efterfrågan. Det innebär i praktiken att även nya produkter som lanseras på ett tydligt sätt bidrar till tillväxten, direkt från försäljningsstart.
Fortsatt stark tillväxt genom nya produktlanseringar
Under tisdagen gick Genovis ut med att man nu lanserar den nya produkten GlyCLICK, som bygger på en teknikplattform där bolagets unika enzym GlycINATOR kombineras med SiteClick-teknologin (som är inlicensierad från Life Technologies). Det betyder man skapar förutsättningar för fortsatt stark försäljningstillväxt och för att uppnå den uttalade målsättningen om positivt kassaflöde under 2017. Samtidigt läggs grunden till vad som på sikt kan visa sig bli avgörande för möjligheterna till ett samarbetsavtal med – eller uppköp av – någon av de stora aktörer man idag har på kundlistan.
Antikroppsutveckling – ett glödhett verksamhetsfält
Med GlyKLICK riktar Genovis in sig på en expansiv marknad med ett flertal applikationer inom antikroppsutveckling och preklinisk imaging. BioStock ser i och med produktlanseringen möjligheter till en spännande utveckling – inte minst på lite längre sikt – inom området Antibody Drug Conjugates (ADC). Grovt förenklat innebär ADC en sorts målinriktad cancerbehandling där antikroppar som söker upp och binder till specifika antigener eller receptorer på tumörceller “beväpnas” med och transporterar cytostatika direkt till cancercellen. När antikroppen hittat och fäst sig vid cellen frigörs cellgiftet och dödar tumörcellen, utan att skada omkringliggande celler.
GlyKLICK är en unik och mer exakt teknologi
Som koncept är ADC relativt enkelt att förstå, men att designa och syntetisera fullt ut fungerande och effektiva antikroppskonjugat är en svår utmaning som kräver högt specialiserade utvecklingsteam och utvecklingsmetoder. Här kan Genovis med sin GlyCLICK-teknologi erbjuda kunderna en exakt och specifik märkning av antikroppar. Nuvarande teknologier på marknaden innebär att markören delvis kan fastna slumpmässigt på olika ställen på antikroppen och i många fall påverka antikroppens funktion negativt. Dessutom varierar markörens position beroende vilken antikropp som märks. Med GlyCLICK fastnar markören alltid på exakt samma ställe, vilket både ger en hög förutsägbarhet och reproducerbarhet – två egenskaper som är mycket värdefulla inom flera olika aspekter av läkemedelsutveckling.
Intressant referensaffär när Seattle Genetics stärker sin ADC-pipeline
ADC är i dagsläget ett explosivt snabbväxande område med fortsatt stor tillväxtpotential. I sammanhanget är det intressant att titta på referensaffärer i branschen, eftersom de utgör tydliga värdemätare på de större läkemedelsbolagens – och därmed Genovis kundbas – villighet att avancera på ADC-marknaden.
Nyligen genomförde Seattle Genetics en jätteaffär som tydligt validerar att ADC-teknologin verkligen är här för att stanna. Seattle Genetics, som har egen expertis inom ADC, har valt att investera tungt för att stärka sin portfolio efter att ha stött på kliniska problem med sina egna kandidater. Affären indikerar tydligt att man trots de egna motgångarna ändå är säkra på framgångar med denna typ av läkemedel. Motparten Immunomedics erhöll 250 miljoner dollar upfront från Seattle Genetics i uppgörelsen, som totalt är värd cirka 1,7 miljarder dollar inklusive sedvanliga milstolpesbetalningar och tvåsiffrig royalty på framtida försäljning. Den aktuella affären gällde läkemedlet Sacituzumab govitecan mot fasta tumörer i vissa cancerformer.
Seattle Genetics har utöver ovan nämnda affär även flera ADC-avtal med bolag som AbbVie, Bayer, GSK, Pfizer m.fl. som hittills har genererat mer än 325 miljoner i dollar i licensintäkter, och som enligt Seattle Genetics själva har potential att generera många miljarder dollar till i kommande milstolpsbetalningar.
Genovis strategi för ADC
Initialt har Genovis valt att fokusera på kunder som är verksamma inom preklinisk analys, eftersom det är där bolaget idag har majoriteten av sin kundbas. På så sätt kan man bearbeta sin befintliga kundgrupp, i första hand med fokus på marknaden för preklinisk imaging – en marknad som värderas till cirka 500 miljoner dollar globalt, enligt analysfirman Markets and Markets. Strategin är att först skapa acceptans för GlyCLICK-teknologin i preklinisk utveckling, för att därefter avancera tillsammans med kunderna in i klinisk fas. Det skulle, för att använda Genovis vd Fredrik Olssons egna ord, vara “enormt stort för Genovis” om bolagets ADC-teknologi även skulle användas i klinik.
Snabb tillväxt inom ADC efter årtionden av försiktiga framsteg
Efter ett halvt sekel av forskning och ett inledningsvis långsamt godkännande av blott en liten handfull antikroppsbaserade läkemedel, så är manegen nu krattad – inom fältet finns en mängd pågående kliniska prövningar inom olika sjukdomsindikationer. Efter tämligen begränsade framgångar med den första generationens ADC:er som utvecklades i början av 2000-talet, börjar nu utvecklingen ta ordentlig fart, och en sökning i Clinical Trials databas på antibody drug conjugates ger 689 träffar, och 149 st om man enbart söker på öppna studier.
BioStocks kommentar:
Genovis smarta enzymer används i analys, utvärdering och utveckling av nya biologiska läkemedel. Kunderna använder produkterna i små mängder i ett stort antal prover för att dela upp sina läkemedelskandidater i mindre fragment som sedan analyseras. Samtliga produkter är mycket effektiva även vid framställning av större mängder antikroppsfragment, vilket krävs i ett flertal olika studier inom preklinisk utveckling av nya läkemedel. Nyckeln till de riktigt stora försäljningsintäkterna för Genovis ligger dock i möjligheten att bolagets teknologi framgent kommer att ingå i kundernas kliniska utveckling, i synnerhet om det aktuella läkemedlet går hela vägen till marknadsgodkännande.
Genovis har med sin GlyCLICK-teknologi positionerat sig väl för den allt snabbare utveckling som nu äger rum inom antikroppsbaserade läkemedel och har goda förutsättningar att fylla ett stort behov med sin högt specialiserade teknikplattform – ett behov som knappast kommer att minska över överskådlig tid. Att man dessutom har några av världens största läkemedelsbolag som kunder är en stabil grund för bolagets fortsatta expansion, både i form av utökade samarbeten med befintliga kunder och som solid referenspool inför presumtiva nya kunder. Om bolagets teknik kan inympas i kliniska studier finns därtill ett mycket stort affärsmässigt intresse även utöver renodlad produktförsäljning. Vi ser det inte som osannolikt att en större aktör bestämmer sig för att genom uppköp säkerställa exklusiv tillgång till Genovis unikt specifika GlyCLICK-teknologi för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev