Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 20 april

Nyhetssvepet torsdag 20 april

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet torsdag 20 april

20 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive Pharmaceutical presenterar prekliniska resultat som bekräftar NV556s anti-fibrotiska effekter i NASH. “Även den förebyggande effekten på utvecklingen av levertumörer är en intressant observation som gör NV556 än mer tilltalande som en möjlig läkemedelskandidat för patienter med avancerad NASH. Här finns idag ett stort medicinskt behov att fylla”, säger Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive. Läs mer.
Saniona meddelar idag att de erhåller stöd från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. Detta är den andra forskningsmilstolpen bolaget erhåller för att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Läs mer.
Isofol Medical har framgångsrikt avslutat ISO-MTX-003-studien, rapporterar Yield Life Science. Studien, en öppen Fas I/II-studie som pågått på fem sjukhus i Europa, har framgångrikt uppfyllt rekryteringsmålen. Som ett resultat kommer Isofol Medical fortsätta att bedriva utveckling av Modufolin som ett antidot för osteosarkompatienter efter HDMTX–behandling. Läs mer.
Sensori har via sitt helägda dotterbolag Antinitus tecknat ett avtal om exklusiv distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Egypten med Hefny Pharma Group. Lanseringen är planerad till Q3 2017. Läs mer.
Styrelsen för Ellen har den 19 april 2017 beslutat att, under förutsättning av godkännande på årsstämman den 22 maj 2017, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen är garanterad till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden och tillför bolaget cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.
BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader. Avtal har slutits med företag i Kanada, Filippinerna och Vietnam. Alla tre partners kommer att sälja Prodentis under BioGaias varumärke och planerar att lansera under 2017. Läs mer.
ExpreS2ion och ABIVAX ingår kommersiellt licensavtal gällande användning av ExpreS2-plattformen i ABIVAX Ebola-program. Läs mer.
Den 27-28 april arrangerar Nationella Diabetesteamet Diabetesforum, ett nationellt möte om de senaste vetenskapliga nyheterna inom diabetes. Läs mer.
Chordate Medical Holding har släppt en kommuniké från årsstämman den 19 april. Läs mer.
Biotech-IgG har lämnat förslag inför bolagsstämman den 10 maj. Läs mer.
Idag inleds teckningsperioden för Bioservo Technologies. Bioservo har ansökt om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Läs mer.

Vigmeds oberoende budkommitté rekommenderar fortsatt bolagets aktieägare att acceptera Greiner Bio-Ones uppköpserbjudande. Läs mer. Greiner Bio-One har också offentliggjort ett tillägg till erbjudandehandlingen. Läs mer.

Rapporter
Genovis   Orexo   Episurf Medical   Immunovia  Spago Nanomedical   Scandinavian Real Heart  Enzymatica
Årsstämmor
Episurf Medical   Micropos Medical   Ellen   Xbrane Biopharma
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Det från Saniona avknoppade Initiator Pharma väljer indiska Syngene och italienska Research Toxicology Centre (RTC) som primära partners för den prekliniska utvecklingen av läkemdelskandidaten IPED2015. Läs mer.

På måndag, den 24 april, inleds handeln i danska AcuCort på AktieTorget. Läs mer.
Diamyd Medical har hållit en extra bolagsstämma. Läs besluten här.
Alteco Medical tecknar avtal med ytterligare sjukhus i Tyskland. Läs mer.
En kommuniké för extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding har publicerats. Läs mer. 
Double Bond Pharmaceuticals förstärker sitt team genom att rekrytera Yu Cai som ambassadör för Great China-marknaden. Läs mer.
Biotech-IgG har publicerat sin årsredovisning för 2016. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Med två av fyra viktiga milstolpar avklarade på kort tid ser danska analytiker potential till en omedelbar uppvärdering på upp till 32 procent i Saniona. I en ny analysuppdatering pekar analyshuset Kapital Partner dels på den nyligen godkända fas III-studien med Sanionas fetmaläkemedel tesofensine i Mexiko, dels på starten av bolagets egna fas IIa-studie med Tesomet inom Prader-Willis syndrom (PWS), kurstriggers som man menar motiverar en uppvärdering av Saniona till mellan 1 miljard och 1,3 miljarder SEK, motsvarande en aktiekurs om 50-60 SEK – en ökning med mellan 10-32 procent från nuvarande nivå. Läs mer.
Idag kunde NeuroVive presentera prekliniska resultat som bekräftar NV556s anti-fibrotiska effekter i NASH eller fettlever, en av de få kvarvarande blockbustermarknader där det fortfarande saknas fungerande godkända och fungerande behandlingar. Under hösten 2016 kunde bolaget konstatera positiva prekliniska resultat med effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH. Med dagens besked bekräftas återigen att satsningen på NASH med läkemedelskandidaten NV556 var en klok strategi. Just nu presenterar bolaget sina senaste rön på The International Liver Congress som hålls i Amsterdam för världens samlade expertis på området. Läs mer.
På tisdagen offentliggjorde läkemedelsjättarna Allergan och Novartis planer på att tillsammans utvärdera en kombinationsterapi för att behandla NASH, eller fettlever. Bolagen ska genomföra en fas IIb-studie med Allergans immunmodulator cenicriviroc, tillsammans med Novartis lovande FXR agonist. Sjukdomen NASH saknar helt behandlingsalternativ och antas allmänt bli nästa riktigt stora globala blockbustermarknad. Idag inleddes också världens största vetenskapliga konferens inom forskning kring leversjukdomar i Amsterdam. Läs mer.
 
retina displayEtt stort antal ärftliga ögonsjukdomar saknar idag botemedel. Men företaget Bionic Vision Technologies utvecklar en teknik för att ge tillbaka synen till personer som förlorat den. Nyligen investerade China Huarong International Holdings och State Path Capital Limited 162 miljoner i bolaget med förhoppning om att kommersialisera företagets produkter. Bionic Vision Technologies arbetar med att utveckla en teknologi för att hjälpa personer med diagnosen retinitis pigmentosa, en genetisk variant av blindhet som det hittills inte finns någon behandling för. Läs mer.
 
Liv DiagnosticsMetastaser, eller dottertumörer, orsakar cirka 90 procent av alla dödsfall i cancer. Trots detta finns inga tillförlitliga metoder för att mäta den ökade cellrörlighet som föregår själva metastaseringen. Göteborgsbaserade Liv Diagnostics utvecklar en ny teknologi som ska göra det möjligt att förutspå risken för att cancertumörer sprider sig. Läs mer i vår senaste Söndagsintervju!
 
 

Nyligen lyckades forskare vid USA:s främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital för första gången någonsin särskilja aggressiva bencancerceller som främjar blodkärlsbildning, från dess ofarliga motsvarigheter som inte främjar blodkärlsbildning. Detta banbrytande teknologisprång möjliggjordes tack vara en svensk uppfinning, HoloMonitor, vilken utvecklas och säljs av Phase Holographic Imaging (PHI) till forskare världen över. VD Peter Egelberg kommenterar här vilken betydelse forskningsframstegen har eller kan få för PHI. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 15 här. 
Vinnare i lunchhandeln: Invent Medic +10,89%, SpectraCure +7,50%, A1M Pharma +6,98%, LifeAir +4,67%, ISR Holding +3,86%
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -21,04%, Nanexa -15,48%. Annexin Pharmaceuticals -7,69%, Aptahem -6,92%, Nexstim -7,73%, Peptonic Medical -5,56%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev