Home Nyheter NeuroVive: ytterligare framsteg i NASH-projektet

NeuroVive: ytterligare framsteg i NASH-projektet

NeuroVive: ytterligare framsteg i NASH-projektet

20 april, 2017

Idag kunde NeuroVive presentera prekliniska resultat som bekräftar NV556s anti-fibrotiska effekter i NASH eller fettlever, en av de få kvarvarande blockbustermarknader där det fortfarande saknas fungerande godkända och fungerande behandlingar. NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass Sangamider som har genomgått omfattande preklinisk utveckling och bland annat uppvisat en god säkerhetsprofil. Under hösten 2016 kunde bolaget konstatera positiva prekliniska resultat med effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH. Med dagens besked bekräftas återigen att satsningen på NASH med läkemedelskandidaten NV556 var en klok strategi. Just nu presenterar bolaget sina senaste rön på The International Liver Congress som hålls i Amsterdam för världens samlade expertis på området.
NeuroVive har tidigare visat anti-fibrotiska effekter i den experimentella NASH-modellen STAM med läkemedelskandidaten NV556, och idag kunde man presentera ytterligare nya data som visar att NV556 uppvisar anti-fibrotiska effekter även i den experimentella NASH-modellen MCD, vilket man menar stärker och bekräftar tidigare data. MCD valdes ut som en viktig industri-validerad sjukdomsmodell för att bekräfta de tidigare resultaten.
Att behandlingen tolererades väl under en längre tid är förstås viktigt om man vill kunna behandla levercancer som utvecklas efter lång tid på grund av NASH (fettlever). NeuroVives forskargrupp och internationella samarbetspartners har i tidigare prekliniska studier visat att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade cyklofilinhämmare utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter i just levercancer (hepatocellulär cancer).
Vidare presenteras nya resultat från STAM-modellen – i vilken förutom NASH även levercancer utvecklas över tid – som visar att långtidsbehandling med NV556 tolererades väl och signifikant bromsade en leverviktökning, vilket är en indikation på minskad tumörbörda. Därutöver sågs en trend i att NV556 minskade både antalet tumörer på leverns yta och storleken på dessa.
Vi är glada att kunna bekräfta att NV556 minskar fibrosutvecklingen i ytterligare en väldokumenterad experimentell sjukdomsmodell. Även den förebyggande effekten på utvecklingen av levertumörer är en intressant observation som gör NV556 än mer tilltalande som en möjlig läkemedelskandidat för patienter med avancerad NASH. Här finns idag ett stort medicinskt behov att fylla, säger Magnus Hansson, MD, PhD., Medicinsk chef på NeuroVive.
Dr Hansson och hans kollegor presenterar en poster med titeln Anti-fibrotic effect of NV556, a sanglifehrin-based cyclophilin inhibitor, in a preclinical model of non-alcoholic steatohepatitisThe International Liver Congress som hålls i Amsterdam. Kongressen inleddes i går den 19 april och avslutas den 23 april.
Utöver NV556 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH, NVP022. Upptäcktsprojektet NVP022 är baserat på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering och NeuroVives partnerföretag Isomerase med sin kompetens inom innovativ kemi tillhandahåller nya kemiska substanser som för närvarande genomgår konceptuella tester.
Läs även: Läkemedelsjättar samarbetar och NeuroVive visar upp NASH-kandidat
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev