Home Nyheter Danska analytiker ser stärkt uppsida i Saniona

Danska analytiker ser stärkt uppsida i Saniona

Danska analytiker ser stärkt uppsida i Saniona

20 april, 2017

Med två av fyra viktiga milstolpar avklarade på kort tid ser danska analytiker potential till en omedelbar uppvärdering på upp till 32 procent i Saniona. I en ny analysuppdatering pekar analyshuset Kapital Partner dels på den nyligen godkända fas III-studien med Sanionas fetmaläkemedel tesofensine i Mexiko, dels på starten av bolagets egna fas IIa-studie med Tesomet inom Prader-Willis syndrom (PWS), kurstriggers som man menar motiverar en uppvärdering av Saniona till mellan 1 miljard och 1,3 miljarder SEK, motsvarande en aktiekurs om 50-60 SEK – en ökning med mellan 10-32 procent från nuvarande nivå.
Argument för sina antaganden hittar de danska analytikerna bland annat i den potentiella blockbuster-marknaden (d.v.s. en marknad värd över 1 miljard USD) för PWS, samt de goda möjligheterna för Saniona att uppnå s.k. orphan drug-status i indikationen med läkemedelskandidaten Tesomet. Ett sådant snabbspår från de regulatoriska myndigheterna ger bolaget möjlighet att genomföra mindre omfattande kliniska studier på relativt små patientgrupper och innebär i förlängningen att man på relativt kort tid kommer att kunna sätta en egenutvecklad produkt på marknaden.
Kapital Partner hänvisar även till Medix nyligen godkända fas III-studie med Sanionas tesofensine, som man menar placerar Saniona i en ny och exklusiv liga tillsammans med andra bioteknikbolag som har projekt i sen klinisk utvecklingsfas. Man gör bedömningen att studien bör kunna generera ett intressant nyhetsflöde och en signifikant värdeökning för Saniona, en slutsats man delvis baserar på att Tesomet har visat bättre viktminskande effekt än t.ex. Novo Nordisks fetmaläkemedel Saxenda.
Positiva resultat från den mexikanska studien innebär att Saniona får ta del av löpande royaltyintäkter från Medix försäljning, på en marknad som enligt uppgift är värd 250 miljoner USD årligen, men än viktigare är att de skulle skapa en stark grund för Tesomets möjligheter inom fetma och typ 2-diabetes på det globala planet, med betydligt större potentiella intäkter i sikte.
Läs hela analysuppdateringen från Kapital Partner här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev