Home Nyheter PHI:s HoloMonitor möjliggjorde amerikanskt forskningsgenombrott

PHI:s HoloMonitor möjliggjorde amerikanskt forskningsgenombrott

PHI:s HoloMonitor möjliggjorde amerikanskt forskningsgenombrott

12 april, 2017

Nyligen lyckades forskare vid USA:s främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital för första gången någonsin särskilja aggressiva bencancerceller som främjar blodkärlsbildning, från dess ofarliga motsvarigheter som inte främjar blodkärlsbildning. Detta banbrytande teknologisprång möjliggjordes tack vare en svensk uppfinning, HoloMonitor, vilken utvecklas och säljs av Phase Holographic Imaging (PHI) till forskare världen över. VD Peter Egelberg kommenterar nedan vilken betydelse forskningsframstegen har eller kan få för PHI.
Den viktiga grundforskningen kring området blodkärlsbildning i tumörer, tumörangiogenes, utfördes av den framlidne Dr. Judah Folkman vid Bostons barnsjukhus. Utvecklingen togs sedermera vid av kollegan och efterträdaren Marsha Moses, och teamets utveckling har till och med förärats en TV-dokumentär med Neil deGrasse Tyson på NOVA ScienceNow.

»For the first time, we were able to easily and accurately differentiate between bone cancer cells that do and do not promote blood vessel formation in tumors by comparing five cellular parameters. These physical differences may help to decipher the molecular mechanisms underlying the escape from tumor dormancy in human cancers« – Peng Guo et al., Boston Children’s Hospital

Peter Egelberg, nu har forskare vid Boston Children’s Hospital, en affiliate till både Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Institute, använt er HoloMonitor i lyckosamma experiment. Kan du förklara vad de har kommit fram till?

– För att en tumör skall kunna växa från en liten harmlös ansamling av cancerceller till en aggressiv tumör behöver tumören bilda blodkärl. Genom att mäta cancercellernas form och rörelse med HoloMonitor har forskarna visat att det på ett enkelt sätt går att särskilja de aggressiva cancerceller som främjar bildandet av blodkärl från de cancerceller som inte främjar bildandet av blodkärl.

På vilket sätt är detta ett forskningsgenombrott?

– Som forskarna själva skriver är förmågan att särskilja cancercellerna ett nytt verktyg för att utveckla behandlingsmetoder som behandlar tumörer genom att hämma tillväxten av blodkärl, men även för att på sikt kunna diagnostisera hur aggressiv en tumör är.

Vilken betydelse har eller kan detta få för PHI?

Det som har betydelse för PHI är att forskarna har använt HoloMonitor för att uppnå forskningsresultaten. Forskningsresultaten visar för andra forskare att tekniken leder till nya och spännande forskningsresultat, vilket i sin tur leder till att vår HoloMonitor-teknik blir allt mer efterfrågad.

Är det något i tillvägagångssättet som är unikt för hur HoloMonitor används, eller bygger det på ett standardförfarande för hur era kunder använder era produkter?

– Forskarna vid Boston Children’s har använt HoloMonitor på samma sätt som våra andra kunder använder instrumentet. Skillnaden är enbart vilken typ av cancerceller forskarna har arbetat med.

Hur har ni marknadsfört HoloMonitor i USA, och hur ser era planer ut för att ta större marknadsandelar?

Vi kommer fortsatt att målmedvetet samarbeta med välrenommerade forskare och universitet. Dessa samarbeten börjar nu i allt större utsträckning ge resultat i form av vetenskapliga artiklar, med påföljande uppmärksamhet både i och utanför USA.

Inom tio olika pediatriska specialiteter rankas Boston Children’s Hospital återkommande som bäst i hela USA. Vilken betydelse har denna renommé för ert vidkommande, tror du?

Naturligtvis gör både forskargruppens och Boston Children’s renommé att artikeln får mer uppmärksamhet än vad den annars hade fått.

HoloMonitor används ju inte specifikt för forskning relaterad till barnsjukdomar. Är tekniken likafullt tacksam för användning när det gäller att ta fram nya läkemedel riktat mot barn, eller var ser du dess främsta användningsområden både idag, och till exempel om fem år?

– Vissa former av cancer förekommer oftare hos barn. Men, på cellnivå skiljer sig inte barncancer nämnvärt från cancer hos vuxna. Med all sannolikhet kommer cancer fortsatt att vara det största och mest välfinansierade området inom medicinsk forskning.

Forskarteamet i Boston är smått legendariska inom sitt område. Vilka fördelar har er teknik framför konkurrenternas, och vad tror du fällde avgörandet för dem att välja HoloMonitor?

För att kunna särskilja cancercellerna behövde forskarna mäta flera olika cellegenskaper. Flera av egenskaperna är mycket svåra och arbetskrävande att mäta med konventionella metoder. Utöver detta är konventionella metoder i allmänhet förstörande, vilket gör att enbart en egenskap kan mätas per försök. Med HoloMonitor har forskarna enkelt kunnat mäta samtliga cellegenskaper samtidigt.

Forskningsresultaten publicerades i Cytometry Part A. Till vilken målgrupp riktar sig denna vetenskapliga tidskrift, och har ni fått någon uppmärksamhet sedan publiceringen?

Cytometry Part A riktar sig direkt till våra kunder. Artikeln har fått extra uppmärksamhet av redaktionen. I samband med den officiella publiceringen av artikeln kommer även en oberoende kommentar till artikeln att publiceras med titeln Quantitative phase-contrast imaging A potential tool for future cancer diagnostics”, avslutar Peter Egelberg, vd i Phase Holographic Imaging.

Se en dokumentär om Dr. Judah Folkman här.

Läs även: Phase Holographics konkurrent uppköpt för 2,8 miljarder

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev